Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Projekty Społeczne

Projekty Społeczne mają na celu zwiększenie spójności społecznej wraz z wyrównaniem szans dostępu do edukacji oraz wzrost poziomu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową. Cel realizowany jest poprzez zadania projektowe: zwiększenie stopy zatrudnienia, polepszenie jakości miejsc pracy oraz wspieranie inicjatywy uczenia się przez całe życie wraz z poprawą mobilności pracowników, a także poprawa integracji na rynku pracy.

Projekty Społeczne dofinansowane z Unii Europejskiej realizowane są w Polsce od roku 2004. Ostatnim rokiem przyznawania dotacji jest rok 2013. Projekty Społeczne realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach w/w funduszu strukturalnego środki finansowe przydzielane są w ramach programów operacyjnych:

w latach 2004-2006
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (celem SPO – RZL jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy).

Priorytet 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (celem ZPORR jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach).

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (celem było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy).

w latach 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa).

źródło:
http://www.funduszestrukturalne.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
http://www.mazowia.eu/
http://www.minrol.gov.pl/
http://pl.wikipedia.org/

Zobacz także

drukuj (Projekty Społeczne)

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660242

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat