LIPIEC 2024

Burmistrz z Nagrodą im. Jerzego Regulskiego

W 2016 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich ustanowiły Nagrodę im. Jerzego Regulskiego. Od tego momentu jest ona przyznawana w dwóch kategoriach: Wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz Kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Patron nagrody, Jerzy Regulski, to profesor nauk ekonomicznych, architekt, doradca społeczny prezydenta RP ds. samorządu (w latach 2010-2015), ekspert z zakresu samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego miast, senator I kadencji. Za zasługi dla Polski został uhonorowany Orderem Orła Białego.

Nagrodę im. Jerzego Regulskiego w kategorii Wzmacnianie samorządności terytorialnej za 2023 r. otrzymał włodarz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Kapituła pod przewodnictwem dr. h.c. Jerzego Stępnia i dr. inż. arch. Tomasza Majdy przyznając wyróżnienie doceniła jego wieloletnią działalność samorządową i fakt najdłuższego w Polsce sprawowania funkcji burmistrza. Uzasadnienie wyboru w formie okolicznościowej laudacji przedstawił współprzewodniczący kapituły dr. h.c. Jerzy Stępień.

Osiągnięcia kandydatów do otrzymania wyróżnienia są oceniane w czterech, głównych kategoriach – idei (wdrażania koncepcji rozwoju bądź wzmacniania samorządności terytorialnej), realizacji dzieła (wdrożenia koncepcji społecznej, aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną), wiedzy i upowszechniania (praca naukowa, poszerzanie wiedzy związanej z samorządnością terytorialną) oraz aktywności obywatelskiej (inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej).

db, GCI

 

  • Zdjęcie: nagroda Regulskiego
  • Zdjęcie Nagroda Regulskiego

wstecz