Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Forum Organizacji Pozarządowych znowu działa - samorządowcy i lokalni społecznicy reaktywowali jego funkcjonowanie

Na kolejne spotkanie Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych czekano blisko dwa lata. Ostatnie odbyło się w lutym 2020 r., tuż przed ogłoszeniem stanu pandemii. W środę, 10 listopada, w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury szesnastu reprezentantów miejscowych organizacji zasiadło do rozmów z przedstawicielami gminnego samorządu. W wydarzeniu brały też udział przedstawicielki Gminnego Centrum Informacji – koordynujące działalność Forum – dyrektor Beata Sznajder oraz zastępca dyrektor Magdalena Podsiadły.

Spotkanie otworzył kierujący pracami Forum przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Przywitał on wszystkich obecnych i podziękował za działalność w okresie lockdownu. Szczególne słowa wdzięczności skierował do reprezentantów tych organizacji, które podczas pandemii spontanicznie zaangażowały się w akcję szycia maseczek ochronnych i niesienia pomocy starszym mieszkańcom gminy. Przewodniczący Koperski pogratulował też organizatorom ostatnich dużych imprez plenerowych poprowadzonych przy udziale organizacji Mszczonów Klasycznie i MSH.

Następnie przedstawił plan zorganizowania obchodów 645-lecia nadania praw miejskich, w które zaangażować się mają, zgodnie z oczekiwaniami władz samorządowych, wszystkie lokalne grupy, stowarzyszenia i kluby. Rok jubileuszowy rozpocznie się 22.03.2022 roku i zakończy 22.03.2023 r. Dzień 22 marca jest uznawany za symboliczną datę nadania Mszczonowowi praw miejskich, do czego doszło w okresie panowania księcia mazowieckiego Ziemowita III.

Po przewodniczącym głos zabrały obie dyrektor GCI, Beata Sznajder oraz Magdalena Podsiadły. W ich wystąpieniach podane zostały informacje o nowej witrynie internetowej gminy, która ułatwi współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a wszystkimi mieszkańcami zainteresowanymi aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym Ziemi Mszczonowskiej.

Propozycja dyrektor Sznajder zainicjowała ponadto dyskusję nad ewentualnym wprowadzeniem w Mszczonowie idei budżetu obywatelskiego i możliwościami jego finansowania nie tylko z pieniędzy gminy Mszczonów. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek wspomniał, że podobną, aktywizującą rolę spełnia już idea funduszy sołeckich. Budżet obywatelski dawałby natomiast szersze możliwości realizowania lokalnych inicjatyw, gdyż objąłby swoim zasięgiem także rzutkich i pełnych pomysłów mieszkańców samego miasta. Zgodnie z końcowymi deklaracjami burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej sprawa budżetu obywatelskiego będzie procedowana w Forum Samorządowym. Tam też zapadną ewentualne decyzje odnośnie jego wprowadzenia i zasad finansowania.

W dalszej części posiedzenia dyrektor OSiR Michał Szymański przybliżył zebranym kwestie związane z przyznawaniem Stypendiów Burmistrza, przeznaczonych dla najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych mieszkańców.

Termin kolejnego spotkania Forum ustalono na drugą środę stycznia 2022 roku. Wtedy to poszczególne organizacje będą mogły zaprezentować swoje propozycje, dotyczące obchodów 645-lecia nadania praw miejskich.

Na zakończenie obrad kierownik Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Marek Baumel przybliżył zebranym plany wydarzeń, które MOK przygotował na okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia.

MM

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849593

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat