POLOWANIA ZBIORCZE

Obwieszczenie o planie polowań zbiorczych Koła łowieckiego LIS na sezon 2022/2023.

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173) Burmistrz Mszczonowa podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorczych Koła łowieckiego ,,LIS” na sezon 2022/2023.
Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.bip.mszczonow.pl/) oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (https://www.mszczonow.pl/2124,polowania-na-terenie-gminy-mszczonow).


BURMISTRZ MSZCZONOWA
MGR INŻ. JÓZEF GRZEGORZ KUREK

wstecz