PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego (rok produkcji 2020) do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Marków Towarzystwo

Całkowita wartość projektu: 49.077,00 zł

Okres realizacji: 2020

Zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody w Marków Towarzystwo

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”. Dofinansowanie obejmuje 4 odrębne zadania inwestycyjne.

wstecz