PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin

Całkowita wartość projektu: 311 190,00 zł

Okres realizacji: 2020

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Zasłona, Michalin, Podlindowo, Lindów, Gąba w gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.

Projektowana sieć wodociągowa została zaprojektowana w drogach gminnych – ulicy Kubusia Puchatka, Lipowa, Brzozowa, drodze powiatowej – ul. Skierniewicka oraz w drogach wewnętrznych i działkach prywatnych. Długość projektowanej sieci wodociągowej to ok. 2876 m.

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”. Dofinansowanie obejmuje 4 odrębne zadania inwestycyjne.

wstecz