Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 1.950.849,38 zł

Kwota dofinansowania: 943.194,00 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2017r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy na długości 890,5 mb, w tym: nawierzchnie z mieszanki asfaltowej jezdni, jednostronne pobocza, 43 zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki brukowej chodnika i ścieżki rowerowej, chodnik z dopuszczeniem postoju, 1 zatokę postojową o nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie poziome, 6 przejść dla pieszych, z czego 5 wyposażonych w azyle, 1 linii zatrzymania autobusu, 1 progu akustycznego, montaż 122 nowych tablic znaków drogowych, w tym 12 tablic zespolonych ze słupkami odblaskowymi przeszkodowymi, oświetlenie uliczne, odwodnienie – przebudowa kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające wraz z przepustami, montaż barier ochronnych U-12a wzdłuż rowu. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 169.730,70 zł

Kwota dofinansowania: 80.000,00 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 25.08.2017r. Zakres robót obejmowała: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 687 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Na tę inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 291.921,21 zł

Kwota dofinansowania: 181.423,92 zł

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Szkolnej w miejscowościach Bobrowcach i Suszeniec w Gminie Mszczonów na długości 1500,00 mb, szer. 3,5m pow. 5250,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 540 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 280 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 2250 m2, Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”

  

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 513.568,33 zł

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej, Północnej w Gminie Mszczonów na długości 2016,00 mb szer. 3,5m pow. 7066,50 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 687,51 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 2454,88 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 3028,5 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 3 szt. o łącznej długości 18 mb. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

 

Tytuł Projektu: „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 10.585.727,52 zł

Kwota dofinansowania: 10.600.000,00 zł

Inwestycja została wykonana w terminie do 19.11.2018r. W ramach inwestycji zrealizowano: budowę nowej drogi gminnej na odcinku o długości 1785 mb. Zakres obejmował wykonanie: jezdni na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 7,0 m, ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 2 m, 12 zjazdów na posesje, 1 zatokę autobusową, budowę 3 skrzyżowań, w tym jedno typu rondo, pobocza o szerokości 1 m, chodnik na odcinku o długości 1 785 mb, o szerokości 1,5 -4,5 m, montaż 129 nowych tablic znaków drogowych, ustawienie barier wygrodzeniowych dla pieszych o długości 306 m, oznakowanie poziomego o łącznej powierzchni 1 243 m2 , oświetlenie skrzyżowań , w tym montaż 35 słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie odwodnienia drogi- kanalizacja deszczowa i rowy przydrożne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Na inwestycję Gmina uzyskała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.000.000,00 zł, dotację ze środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 3.000.000,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.600.000,00 zł.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 2.188.149,88 zł

Kwota dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 06.11.2018r. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 1669 mb, szerokości jezdni 5,0 m, rozwiązanie uspokajające ruch - 2 progi wyspowe, pobocza z kruszywa na długości 1669 mb i szer. 0,75 m ( strona lewa i strona prawa), w tym: - nawierzchnię jezdni z mieszanki asfaltowej – warstwa ścieralna gr 5 cm o pow. 8555 m2 . i warstwa wiążąca gr 7 cm o pow.8828 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 9737 m 2 - 14 zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o łącznej powierzchni 485 m2 , - 78 szt. nowych tablic znaków drogowych, - 488 mb. barier ochronnych U-14a, - odwodnienie- rowy odwadniające wraz z przepustami. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka”

Czas trwania projektu: 2019 rok

Wartość projektu: 384.330,32 zł

Kwota dofinansowania: 243.560,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce nr 470187 w miejscowościach: Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce w Gminie Mszczonów na długości 1612,00 mb. szer. 3,5m pow. 5663,05 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm , na poszerzeniach gr 20 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 17 szt. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej”

Czas trwania projektu: 2019 rok

Wartość projektu: 277.544,24 zł

Kwota dofinansowania: 134.546,00 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej w Gminie Mszczonów na długości 1290,00 mb szer. 3,5m pow. 4515,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 5 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, wykonanie oznakowania pionowego – 10 szt., bariery ochronne 78 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Tytuł Projektu: „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I”

Czas trwania projektu: 2019 rok

Wartość projektu: 3.290.342,94 zł

Kwota dofinansowania: 2.302.628,00 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 29.11.2019r. Etap I zadania obejmował budowę 4 odcinków dróg dostosowanych do ruchu KR3 z jezdnią bitumiczną szer. 6,0 m, poboczami z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami na działki, odwodnienia powierzchniowego do odtworzonych rowów przydrożnych, oznakowania pionowego drogi.

Odcinek nr 1 droga klasy L o długości 766 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 766 m, wybudowanie 2 skrzyżowań ( z odcinkami 2 i 4).

Odcinek nr 2 droga klasy L o długości 311 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 311 m, wybudowanie 2 skrzyżowań ( z odcinkami 1 i 3).

Odcinek nr 3 droga klasy D o długości 185 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 185 m, wybudowanie 1 skrzyżowania ( z odcinkiem 2).

Odcinek nr 4 droga klasy D o długości 105 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 105 m, wybudowanie 2 skrzyżowania ( z odcinkiem 1).

Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Tytuł Projektu: ”Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”

Czas trwania projektu: 2018 - 2019 rok

Wartość projektu: 1.622.050,91 zł

Kwota dofinansowania: 865.429,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2018-2019. Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej nr 470193W - ulicy Brzoskwiniowej na długości 345 m wraz z łącznikiem do ulicy Północnej długości 74,60 m.

 Ulica Brzoskwiniowa: Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m ( 2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 345 m, chodniki strona lewa : przy jezdni 45mb, szer. 2,0m - 6,5m, odsunięty od jezdni 91 mb szer.2,0m, chodniki strona prawa: przy jezdni 47,5 mb, szer. 2,0 m – 6,5 m, odsunięty od jezdni 297,50 mb, szer. 2,0 m. Miejsca parkingowe w zatokach postojowych – 128 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, zatoka autobusowa: 1 szt. Kanalizacja deszczowa: 14 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Oświetlenie uliczne: 20 słupów oświetleniowych , 25 opraw oświetleniowych. Oznakowanie drogi: znaki pionowe- 86 szt., oznakowanie poziome – 95 m2, 2 progi zwalniające. Liczba wykonanych skrzyżowań: 2

Łącznik do ulicy Północnej i parking Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m ( 2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 74,60 m, chodniki strona prawa: odsunięty od jezdni 74,60 mb, szer. 2,0 m. Miejsca parkingowe w zatokach postojowych i na parkingu - 59 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Oznakowanie drogi: znaki pionowe -12 szt. Odbojnice przy słupach: 4 szt. Kanalizacja deszczowa: 3 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami.

Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych

 

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” – 187.150,47 zł

Czas trwania projektu: 2020 rok

Wartość projektu: 187.150,47 zł

Kwota dofinansowania: 75.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Spacerowej w Bobrowcach na długości 738 m, o szerokości nawierzchni 3,50 m, pobocza 2 x 0,75 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 267,28 m3 , poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 146,5 m2 wykonanie nawierzchnia metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 2599,00 m2, utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1107,00 m2, oznakowanie pionowe – 13 szt., przepust pod jezdnia długości 10 m o średnicy 40 cm, reprofilacja rowu na długości 738 m Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Bobrowce w kwocie 27.237,92 zł. Inwestycja uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 75.000,00 zł.

 

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie”

Czas trwania projektu: 2019 - 2020 rok

Wartość projektu: 1.026.015,14 zł

Kwota dofinansowania: 413.344,39 zł

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 1.077.000,00 zł. Na realizacje projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.027.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie na długości 188 m drogi gminnej – ul. Białogórskiej i skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Piekarską na odcinku 137 m. Jezdnia bitumiczna ul. Białogórskiej szer. 5,5 m o pow. 1066 m2, jezdnia bitumiczna drogi powiatowej szer. 6,0 m o pow. 1124 m2, chodniki z kostki betonowej – 1196,0 m2, nawierzchnie z płytek z wypustkami – 40,42 m2, powierzchnie azyli z kostki betonowej – 22,00 m2, zjazdy z kostki betonowej – 259,5 m2, zatoki postojowe z kostki betonowej – 1157,5 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami i pod jezdnią – 52 mb, oświetlenie uliczne: 18 słupów oświetleniowych , 18 opraw oświetleniowych, oznakowanie drogi: znaki pionowe - 59 szt. w tym 6 znaków aktywnych i słupki przeszkodowe, oznakowanie poziome – 242,62 m2, wykonanie trawników na pow. 2400 m2. Inwestycja zrealizowana w okresie 04.08.2020r. do 23.10.2020r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”

Czas trwania projektu: 2019 - 2020 rok

Wartość projektu: 1.126.962,84 zł

Kwota dofinansowania: 738.974,61 zł.

 

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 1.188.000,00 zł. Na realizacje projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.128.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej, Nowy Rynek na długości 211 m z przebudową skrzyżowania na rondo. Jezdnia bitumiczna szer. 7,0 m ( 3,5 m szerokość pasa ruchu) pow. 3036,00 m2, chodniki strona lewa i prawa na długości 211 m pow.1661,00 m2 z kostki starobruk i 77,07 m2 z płyt z wypustkami, zjazdy, miejsca postojowe i wyspy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 641,85 m2, wykonano zabruk z kostki kamiennej gr 15 cm na pow. 129,99 m2, budowę ścieżki rowerowej z kostki bezfazowej na długości 132m pow. 282,00 m2, przebudowę 2 skrzyżowań w tym jedno typu rondo, budowę przejść dla pieszych z azylami 4 szt., budowę przejść dla pieszych bez azyli – 3 szt. kanalizację deszczową: 6 szt. nowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami o długości 31,1 m , oświetlenie uliczne: 9 słupów oświetleniowych , 24 oprawy oświetleniowe, oznakowanie drogi: znaki pionowe z tablicami drogowymi i nazwami ulic - 102 szt., oznakowanie poziome – 220 m2, zagospodarowanie terenów zielonych wokół ronda Inwestycja zrealizowana w okresie 06.07.2020r. do 22.09.2020r. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 738.974,61 zł.

 

 

 

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556285

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat