Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł Projektu: „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 107.349,31 zł

Inwestycja została wykonana w terminie do 15.06.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 450 m2 na warstwie odsączającej gr. 5 cm, podbudowie ze stabilizacji 5 MPa gr. 10cm; ustawienie opornika 12x25x100 na ławie betonowej z oporem 280 mb; ustawienie 3 szt. słupków typu U-12C; przełożenie chodnika na pow. 40 m2; wymiana obrzeży 8 x 30x100 na długości 25 mb; wymiana krawężnika 15x30 na długości 18 mb.; wykonanie linii kablowej na długości 115 mb, układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm2 długości 125 mb, montaż opraw oświetleniowych LED 35W na słupach wysokości 6 m – 2 szt.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 181.361,44 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Zachodniej w Zdzieszynie w Gminie Mszczonów na długości 570,00 mb szer. 3,5m pow. 2095 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 209,3 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 251 m3; wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 855 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 8 szt., oczyszczenie rowów na długości 570 mb.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 81.438,66 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Jodłowej w Badowo – Dańkach w Gminie Mszczonów na długości 273,00 mb szer. 3,5m pow. 1199,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 119,9 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 98 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 436,5 m2, znaki drogowe 8 szt.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 164.876,30 zł

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Polnej w Osuchowie w Gminie Mszczonów na długości 622,00 mb, szer. 3,5m pow. 2269,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 233,12 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 373,2 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 933 m2, wykonanie przepustów fi 50 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 6 szt.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 80.344,31 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo w Gminie Mszczonów na długości 430,00 mb szer. 3,0m pow. 1308 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. na pow. 1308 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 3 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 13.783,73 zł.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 74.704,30 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Brzozowej w Kowiesach w Gminie Mszczonów na długości 255,00 mb szer. 3,5m pow. 1018,20 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 101,82 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 171,7 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 5 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 14.321,45 zł

 

 

 

 

 

Tytuł Projektu: Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 77.314,02 zł

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 11.06.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy odsączającej gr. 25 cm na pow. 464,5 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm na pow. 442 m2, ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 90 mb, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 442 m2, ustawienie 1 szt. znaku drogowego, wykonanie oznakowania poziomego na pow. 18 m2. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 18.140,50 zł

 

Tytuł Projektu: „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”

Czas trwania projektu: 2018 rok

Wartość projektu: 93.621,45 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona do 25.06.2018r. W ramach poniesionych środków została wykonana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych z kruszonego betonu.

 

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 66.374,84 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Leśnej w Osuchowie w gminie Mszczonów na długości 240 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych, ustawienie 3 znaków drogowych.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 94.833,22 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach w gminie Mszczonów na długości 352 mb., wykonanie wlotu w drogę powiatową i sięgacza, wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz poboczy gruntowych.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabach Towarzystwo”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 152.732,67 zł

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 25.07.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy profilującej wyrównawczej na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawienie ścieków przy krawężnikowych, montaż barier stalowych, montaż osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, umocnienie skarpy za pomocą geosiatki komórkowej.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 684.549,74 zł

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 31.10.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy nadbetonu klasy C 30/37 na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż zdemontowanych balustrad i osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na kapach z żywic syntetycznych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej dyspersjami polimerowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na wiadukcie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie konserwacji łożysk stalowych, wykonanie przerwy dylatacyjnej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, uzupełnienie ubytków stożka nasypu, ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie”

Czas trwania projektu: 2017 rok

Wartość projektu: 349.089,65 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Spokojnej w Dwórznie w gminie Mszczonów na długości 2182 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych.

 

Tytuł Projektu: „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 79.438,95 zł

Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 158 mb, ustawiono krawężnik wtopiony na ławie 39 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

 

Tytuł Projektu: „Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu:  38.271,95 zł

Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 67 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 47.709,63 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej na długości 550 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 156.962,05 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 1420 mb, wykonano uzupełniania podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 112.156,24 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 1150 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 35.039,11 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 340m, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

 

Tytuł Projektu: „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 141.058,95 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.09.2016r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 1221 m2, wykonano podbudowę z tłucznia betonowego, górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego, ustawiono krawężniki.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: – 85.546,70 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 770 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna”

Czas trwania projektu: 2016 rok

Wartość projektu: 250.567,48 zł

Inwestycja została zrealizowana do 30.11.2016r. W ramach inwestycji wykonano rurociąg z rur polietylenowych, przepust, studnie rewizyjne, umocniono skarpy – materace gabionowe, nastąpiło umocnienie rowu płytami ażurowymi na geowłókninie na odcinku rowu melioracyjnego od ul. Poniatowskiego do ul. Żyrardowskiej.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów”

Czas trwania projektu: 2015 rok

Wartość projektu: 36.768,39 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 02.07.2015. Zakres robót obejmował: wykonanie poszerzenia jezdni z destruktu i podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego obustronnie.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo”

Czas trwania projektu: 2015 rok

Wartość projektu: 271.342,38 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 09.10.2015. Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach, wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, wykonanie poboczy tłuczniowych, ustawienie znaków drogowych.

 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce”

Czas trwania projektu: 2015 rok

Wartość projektu: 155.236,88 zł

Inwestycja zrealizowana w terminie do 14.10.2015r. Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna, wykonanie poboczy gruntowych, rowu jednostronnego.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556264

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat