Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”.

Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie umowy o nr 00064-65150-UM0700321/19 z dnia 24 lutego 2020 r.

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów” mająca na celu rozwój infrastruktury technicznej i poprawa poziomu życia na obszarze wiejskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 1 248 032,00 zł co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

Zadania obejmujące projekt pn: Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów, składa się z 4 inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Zasłona, Michalin, Podlindowo, Lindów, Gąba w gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. 

Projektowana sieć wodociągowa została zaprojektowana w drogach gminnych – ulicy Kubusia Puchatka, Lipowa, Brzozowa, drodze powiatowej – ul. Skierniewicka oraz w drogach wewnętrznych i działkach prywatnych.

Długość projektowanej sieci wodociągowej to ok. 2876 m. 

2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ms. Marków Towarzystwo

Zakup agregatu do istniejącej stacji uzdatniania wody.

3. Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Lindów – formuła zaprojektuj i wybuduj

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa hydroforni w kontenerze, razem z systemem do sedymentacji wód popłucznych i ich odprowadzeniem do istniejącego zbiornika wodnego (stawu), zgodnie z PFU. Obok kontenera przewiduje się zabudowę agregatu prądotwórczego do zapewnienia zasilania dla stacji w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Uzupełnieniem rozbudowy obiektu jest wykonanie na przedmiotowym terenie nawierzchni i utwardzeń do obsługi wszelkich urządzeń i instalacji, w tym chodników i podjazdów.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Ciemno-Gnojna – formuła zaprojektuj i wybuduj

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Ciemno-Gnojna, gm. Mszczonów. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przedstawiono w załącznikach do PFU.  W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie odgałęzień wod.-kan. zgodnie z "Warunkami technicznymi do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej".  Zakres obejmuje ok 17 przyłączy wraz z przydomowymi pompowniami ścieków oraz ok 11 sztuk przyłączy  wodociągowych. Szacunkowa długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1 600 m a sieci wodociągowej ok. 1100 m.

Gmina Mszczonów ogłosiła przetargi na realizację każdego z  zadań, i rozstrzygnęła postepowania przetargowe. Zostali wybrani wykonawcy na wszystkie części. Zadanie pierwsze jest już realizowane w terenie.

  • Po raz pierwszy, po raz drugi… po raz czwarty… INWESTYCJE

Po raz pierwszy, po raz drugi… po raz czwarty… INWESTYCJE

Z czterech inwestycji składa się rozpoczęta przez gminę operacja o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”. Celem projektu jest rozwój infrastruktury technicznej i poprawa poziomu życia na obszarze wiejskim.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660129

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat