Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Screen z sesji rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

 W środę, 24 lutego 2021 roku, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zatwierdzono uchwały w sprawie m.in. zmian budżetowych, wyrażenia zgód na sprzedaż nieruchomości oraz nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Podjęte uchwały

Pierwsza uchwała, omówiona przez mecenas, dotyczyła petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z siedzibą w Gliwicach, które zwróciło się do Rady, by ta podjęła decyzję o poparciu Listu otwartego do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. Pismo, które wpłynęło zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej członkowie uznali, że wpłynięcie dokumentu do Rady Miejskiej było bezzasadne.

Uchwały w sprawie uchylenia dokumentu dotyczącego zgody na zbycie nieruchomości a także dwie w kwestii wyrażenia zgód na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie omówiła naczelnik Taida Sochańska. Jak podkreślił przewodniczący Łukasz Koperski, dokumenty te były szczegółowo omawiana w trakcie wspólnych obrad Komisji Rady Miejskiej.

O nowej nazwie ulicy w miejscowości Sosnowica także opowiedziała naczelnika Taida Sochańska a zebrani zdecydowali już w trakcie styczniowej Komisji, że będzie to „Piaskowa”.

Kolejna uchwała dotyczyła aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe a omówiła go Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Dokument ten był uprzednio korygowany w 2016 r., więc konieczne było jego dostosowanie do zmian, które zaszły w okresie ostatnich pięciu lat. Plan zawiera m.in. charakterystykę gminy, analizę aktualnego stanu zaopatrzenia energetycznego Ziemi Mszczonowskiej a także prognozę zapotrzebowania mieszkańców na paliwo gazowe, ciepło i energię elektryczną do 2035 r.

Naczelnik Renata Wolak omówiła również uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów na lata 2021-2025. Przewodniczący przypomniał, że podczas obrad Komisji złożył wniosek o wprowadzenie zmian w dokumencie i podziękował za ich szybkie naniesienie.

Na zakończenie tej części obrad zmiany w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła zastępca skarbnika gminy Edyta Fedorowicz.

Działalność burmistrza, interpelacje, zapytania i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami włodarz gminy wydał zarządzenia m.in. w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego. Burmistrz poinformował, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się w kwietniu. Kolejne zarządzenia dotyczyły m.in. terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych a także klas pierwszych szkół podstawowych, zmian w uchwale budżetowej oraz regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego.

Burmistrz opowiedział także o bieżących sprawach gminy, m.in. spotkaniu z marszałkiem Adamem Struzikiem, rozstrzygnięciu przetargu na realizację II etapu rewitalizacji przykościelnego parku, złożonych i planowanych do złożenia wnioskach.

Radny Mirosław Wirowski pytał o inwestycje gazowe w ulicach Krótkiej, Towarowej i Cichej. Przypomniał, że od lat walczy o gazyfikację wspomnianego obszaru. Podmiot dostarczający to paliwo wydał pozytywną decyzję dotyczącą ulic Towarowej i Cichej, ale tylko części Krótkiej, co blokuje rozpoczęcie inwestycji. Burmistrz poinformował, że spółka ta ma ogromne opóźnienia w przeprowadzaniu gazyfikacji w gminie, ale obiecał podjęcie interwencji w tym temacie.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o możliwość legalnego dojazdu do posesji rolników, którzy w tym momencie sprzedają płody rolne. Chodzi o samochody wysokotonażowe, które odbierają płody od ich wytwórców. Policja reaguje na takie sytuacje, karząc przewoźników. Burmistrz zapewnił, że rolnicy mogą wystąpić o pisemne zezwolenie na przejazd takich pojazdów.

Radny Andrzej Osiński pytał o możliwość montażu progu zwalniającego przy szkole w Lutkówce, na drodze powiatowej. Burmistrz poinformował, że do starostwa powiatowego zostało już wysłane odpowiednie pismo. Trwa czekanie na odpowiedź.

Przewodniczący Łukasz Koperski zgłosił, że zwrócił się do niego jeden z mieszkańców Mszczonowa, który ma podobny problem, jak opisany wcześniej przez radnego Andrzeja Osińskiego, związany z samochodem wysokotonażowym. Burmistrz poinformował, że właściciel takiego pojazdu powinien poruszać się ustalonymi trasami, dopuszczającymi taki ruch.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski apelował, by promować organizacje z terenu gminy Mszczonów, które mogą pozyskiwać 1% podatku.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał list jednego z mieszkańców w sprawie stworzenia w Mszczonowie miejsca umożliwiającego zjeżdżanie na sankach. Kolejne pismo dotyczyło wsparcia mieszkanki, która została poddana eksmisji z lokalu mieszkalnego. Ostatni, zaprezentowany list, nadesłali mieszkańcy miejscowości Pieńki-Strzyże i Pieńki Osuchowskie a dotyczył on planów rozbudowy kopalni piasków w tym rejonie. Prowadzący obrady zadecydował, że sprawy te będą omówione szczegółowo w trakcie kolejnego spotkania połączonych Komisji. Na tym zakończono XXIX sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI

 

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230730

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat