Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 29 kwietnia 2020 roku, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. statutów Gminy Mszczonów oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a także zmian budżetowych. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski. Spotkanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

Przed rozpoczęciem obrad na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego minutą ciszy uczczono pamięć ofiar epidemii koronawirusa.

Podjęte uchwały

Statut Gminy Mszczonów, a więc najważniejszy dokument samorządowy, rozpoczął prezentację uchwał w trakcie obrad. Omówiła go sekretarz gminy Małgorzata Badowska, która podkreśliła, że w procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi nie wpłynęły żadne uwagi do jego projektu.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował sekretarz Badowskiej za włączenie do statutu zasad pracy zdalnej radnych w przypadkach szczególnych takich jak obecny stan epidemii. Za prace nad tym dokumentem oraz wprowadzenie tych zmian podziękował także przewodniczący Łukasz Koperski.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła dyrektor Monika Malczak. Korekty w dokumencie są spowodowane zmianą ustawodawstwa i włączeniem do zadań jednostki procesu przyznawania dodatków mieszkaniowych. Przewodniczący Łukasz Koperski zadał pytanie odnośnie dożywiania osób starszych oraz znajdujących się w kwarantannie. Dyrektor Malczak poinformowała, że w dniu bieżącym izolacja dotyczy 8 gospodarstw domowych i 22 osób je zamieszkujących. Jeśli jest zapotrzebowanie, MOPS poprzez służby mundurowe dostarcza artykuły żywnościowe. Do tej pory zgłosiła się jedna taka rodzina.

Zastępca burmistrza Halina Wawruch przedstawiła sprawozdanie z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. W 2019 roku główny cel, zapisany w dokumencie, został zrealizowany poprzez realizację zadań, wśród których znalazły się m.in. budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego, organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka czy też przebudowa ulicy Brzoskwiniowej.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Marta Strzelecka zaprezentowała sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r. Omówiła także zmiany w uchwale dotyczącej takiego dokumentu na rok bieżący.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przedstawiła z kolei Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2020 r.

W ramach kolejnego punktu sesji zatwierdzono uchwałę odnośnie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego a zaprezentowała ją naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. W związku ze zmianą prawodawstwa do istniejącej już uchwały wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy.

Naczelnik Sochańska przedstawiła również projekt dokumentu dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów Mszczonowa. Z wnioskiem o rozpoczęcie tego procesu zwrócili się posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na tych terenach.

Dalsze dwa projekty uchwał zaprezentowane przez naczelnik Sochańską dotyczyły zgód na zbycie nieruchomości położonych w Mszczonowie. Obydwoma działkami zainteresowani są inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ich sąsiedztwie. Trzecia nieruchomość, której zbycia dotyczył kolejny projekt, położona jest w miejscowości Suszeniec. Z uwagi na jej kształt, działka ta nie może być zagospodarowana samodzielnie, stąd wniosek właściciela sąsiedniego gruntu o możliwość jej nabycia i połączenia z już posiadanym.

Przedstawicielka Wydziału omówiła również projekt uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości. Z prośbą o przedłużenie zwrócił się dotychczasowy dzierżawca, który prowadzi na wspomnianej działce działalność gospodarczą. 

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zebranym kilka projektów uchwał. Pierwszy dotyczył zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska. Istnieje możliwość umorzenia 10% tego kredytu. Radny Mirosław Wirowski podkreślił, że jest to jedyny teren osiedlowy w mieście, który nie był do tej pory skanalizowany, więc inwestycja ta jest bardzo potrzebna.

Naczelnika Aneta Ciechańska-Gołyńska zaprezentowała również zmiany w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Działalność burmistrza i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami wydanych zostało trzynaście zarządzeń dotyczących m.in. stypendium i nagród za wysokie wyniki sportowe a także zmian w bieżącym budżecie. Burmistrz przedstawił także zebranym radnym sprawozdanie z funkcjonowania gminy w czasie epidemii, np. targowisk miejskich, rehabilitacji czy przedszkola.

Podczas sesji włodarz gminy poinformował o problemie z ciśnieniem wody w mieście, spowodowanym włączaniem hydrantów przez mieszkańców. Radny Krzysztof Krawczyk powiedział, że w związku z tym następują przerwy w dostawach ciepłej wody na osiedlu tzw. „starym” w Mszczonowie. Radny Mirosław Wirowski pytał o ryzyko braku wody, związane z suszami w całym kraju. Do dyskusji włączył się również, zadając pytania o wydolność systemu wodociągowego, przewodniczący Koperski. Odpowiadając burmistrz Kurek powiedział, że gmina jest zabezpieczona pod kątem zaopatrzenia w wodę. Korzystanie z hydrantów przeciwpożarowych w celu podlewania ogródków przez mieszkańców jest nielegalne i prowadzi do zmniejszenia ciśnienia. Proceder taki, nawet prowadzony na terenach wiejskich, wywołuje problemy z wodą w mieście, ponieważ sieć łączy całą gminę. Wody nie zabraknie, problemem może być jedynie ciśnienie tego płynu w rurach.

Radna Barbara Gryglewska pytała o pieniądze, które gmina miała dostać na zakup komputerów do edukacji zdalnej. W odpowiedzi burmistrz powiedział, że środki wpłynęły, przetarg został rozstrzygnięty i trwa oczekiwanie na dostawę. Tablety i laptopy trafią do najbardziej potrzebujących uczniów zgodnie z dyspozycjami Centrum Usług Wspólnych.

Radny Ryszard Stusiński zgłosił problem zablokowania koryta Okrzeszy. Burmistrz powiedział, że ZGKiM już dostał polecenie zajęcia się tą kwestią. Wiceprzewodniczący Suski pytał o działalność biblioteki. W odpowiedzi włodarz poinformował, że instytucje kultury również wznowią swoje funkcjonowanie. Radny Dariusz Olesiński pytał o odpowiedzi na pytania sołtysa z narady. Burmistrz Kurek obiecał sprawdzić, czy informacje zostały wysłane.

Radna Katarzyna Ciećwierska pytała o wydzielenie terenu miejskiego targowiska na terenie Osiedla Dworcowa III. Włodarz poinformował, że tymczasowe, metalowe barierki będą ustanowione ze względów praktycznych. Radny Robert Głąbiński dopytywał o umieszczenie w dokumentacji projektowej wywyższenia w połowie ulicy Północnej, z uwagi na częste przekraczanie ograniczenia prędkości przez kierowców w tamtej okolicy. Radny Andrzej Osiński krótko opowiedział o sytuacji lokalnych sadowników w związku z suszami i przymrozkami.

Na zakończenie przewodniczący Łukasz Koperski odczytał pismo, które do Rady i burmistrza skierowała Stacja Ratownictwa Medycznego w Mszczonowie, prosząc o pomoc w doposażeniu jednostki, szczególnie w obliczu walki z epidemią. Prowadzący obrady podsumował dotychczasową pomoc. Z dobrowolnych składek radnych burmistrzów uzbierano kwotę 2 000 zł, która została przekazana na zakup materiału wykorzystanego w ramach akcji „Mszczonów szyje dla Medyków” na stworzenie wielorazowych maseczek ochronnych. Władze samorządowe z prywatnych pieniędzy kupiły także kuchenkę dla ratowników medycznych o wartości 1 300 zł.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557781

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat