Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka skierowana jest do MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, czyli:

przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki: zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,

Zasady udzielania pożyczki:

 • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
 • Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
 • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

UWAGA! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

 • Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 •  Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie - ma obowiązek spłaty pożyczki.
 • Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.
 • PUP informuje także Pożyczkobiorcę o numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki.
 • W przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
 • Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są na stronie internetowej:

https://zyrardow.praca.gov.pl/-/11925677-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki przez PUP odbywać się będzie do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

Na podstawie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki PUP (działający z upoważnienia Starosty) i pożyczkobiorca zawierają umowę pożyczkową. Termin wypłaty środków finansowych następuje nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Wypełnione wnioski prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pup-zyrardow.pl lub wrzucać bezpośrednio do skrzynki na listy umieszczonej na drzwiach wejściowych do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, przy ulicy Limanowskiego 45 w Żyrardowie.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668040

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat