Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

2017

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2017r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy na długości 890,5 mb, w tym: nawierzchnie z mieszanki asfaltowej jezdni, jednostronne pobocza, 43 zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki brukowej chodnika i ścieżki rowerowej, chodnik z dopuszczeniem postoju, 1 zatokę postojową o nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie poziome, 6 przejść dla pieszych, z czego 5 wyposażonych w azyle, 1 linii zatrzymania autobusu, 1 progu akustycznego, montaż 122 nowych tablic znaków drogowych, w tym 12 tablic zespolonych ze słupkami odblaskowymi przeszkodowymi, oświetlenie uliczne, odwodnienie – przebudowa kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające wraz z przepustami, montaż barier ochronnych U-12a wzdłuż rowu. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w 943.194,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Koszt - 1.950.849,38 zł

2

Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Spokojnej w Dwórznie w gminie Mszczonów na długości 2182 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych.

Koszt - 349.089,65 zł

3

Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Leśnej w Osuchowie w gminie Mszczonów na długości 240 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych, ustawienie 3 znaków drogowych.

Koszt - 66.374,84 zł

4

Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach w gminie Mszczonów na długości 352 mb., wykonanie wlotu w drogę powiatową i sięgacza, wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz poboczy gruntowych.

Koszt - 94.833,22 zł

5

Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie

Efektem realizacji tej inwestycji było połączenie łącznikiem ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Mszczonowie oraz wygospodarowanie dodatkowych 42 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych)

Koszt - 414 090,00 zł

6

Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 25.08.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 687 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Na tę inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Koszt - 169.730,70 zł

7

Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 25.07.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy profilującej wyrównawczej na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawienie ścieków przy krawężnikowych, montaż barier stalowych, montaż osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, umocnienie skarpy za pomocą geosiatki komórkowej.

Koszt - 454.209,00 zł

8

Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 31.10.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy nadbetonu klasy C 30/37 na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż zdemontowanych balustrad i osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na kapach z żywic syntetycznych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej dyspersjami polimerowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na wiadukcie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie konserwacji łożysk stalowych, wykonanie przerwy dylatacyjnej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, uzupełnienie ubytków stożka nasypu, ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych.

Koszt - – 684.549,74 zł

9

Zakup wiat przystankowych

W 2017 r. zakupiono i ustawiono na terenie gminy Mszczonów łącznie 10 wiat przystankowych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 18.624,97 zł. Zakupiono 3 wiaty dla sołectwa Adamowice, 1 wiatę dla sołectwa Olszówka-Nowy Dworek oraz 1 wiatę dla sołectwa Marianka.

Koszt - 41.719,90 zł

10

Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej

Inwestycja została zrealizowana w terminie 31.05.2017 r. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie wykonania dachu, nadbudowy ścian, budowy szybu windowego, wymiany okien, wykonania instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej oraz prac w zakresie ścian i posadzek wewnątrz budynku, instalacji video – domofonu oraz wykonania dokumentacji p.poż, a także wydatki związane z wyposażeniem adoptowanego piętra Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 2.058.225,88 zł.

11

Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2017 r.

W ramach zadania wykonana została nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników.

Oddział przedszkolny został włączony do systemu ogrzewania opartego na gazowych pompach ciepła, który wchodził w zakres termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Osuchowie.

Koszt – 156.367,40 zł

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648102

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat