Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zgodność projektu z prawem miejscowym

Realizacja ww. projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby. Wpisuje się on bowiem m.in. w „Strategię Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku”. Misja wskazuje na wykorzystanie walorów naturalnych oraz potencjału rekreacyjnego do tworzenia harmonijnych warunków rozwoju życia na terenie gminy. Utworzenie nowych terenów zieleni oraz uporządkowanie i zagospodarowanie istniejących zapewni miejsca do rekreacji i spędzania wolnego czasu, obcując z naturą. Ponadto inwestycja wpisuje się w cel rewitalizacji (Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023): „Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu”. Został on zdefiniowany poprzez przeprowadzoną na potrzeby sporządzenia LPR analizę społeczno-gospodarczą. Dodatkowo, konieczność wdrożenia projektu wynika ze złego stanu powietrza w regionie. Powyższe potwierdza zapotrzebowanie na realizację inwestycji. Zaplanowane działania zapewnią optymalne wykorzystanie nowo powstałej i uporządkowanej infrastruktury. Gmina Mszczonów bazując na swoim doświadczeniu, uwzględnił w projekcie jedynie zadania mające szansę na pełne i optymalne wykorzystanie.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651714

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat