Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Treść strony

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Opis zadań

1. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe): ul. Dworcowa,  ul. Grójecka,  ul. Ługowa, ul. Rolnicza,  ul. Spokojna,  ul. Spółdzielcza,  ul. Tarczyńska, ul. Wschodnia i ul. Północna.

Zadanie obejmuje:

 • adaptację istniejących elementów zieleni wysokiej,
 • wprowadzenie elementów zieleni wysokiej w formie liniowych układów drzew
 • wprowadzenie form piramidalnych drzew w strefie lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, jako elementu identyfikującego przestrzeń,
 • wprowadzenie form krzewiastych o zróżnicowanej wysokości w układach liniowych  w przypadku wąskich pasów zieleni,
 • wzbogacenie kompozycji o nieregularny układ roślin cebulowych w nawierzchni trawników,
 • zastosowanie trejaży (rośliny pnące wsparte na stalowej konstrukcji stelaży),
 • zastosowanie gatunków rodzimych drzew i krzewów,
 • wprowadzenie układów roślin zielnych o zróżnicowanym składzie gatunkowym i dekoracyjnych kwiatach

W zakresie projektu zaproponowano zwiększenie liczby elementów małej architektury (trejaży na pnącza, stojaków na rowery i karmników dla ptaków).

2. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie

W ramach zadania przewidziano:

 • adaptację elementów zieleni wysokiej,
 • zachowanie aktualnego charakteru otwartej przestrzeni,
 • wprowadzenie elementów zieleni wysokiej jedynie na wybranych fragmentach obszaru np. w formie liniowych układów drzew wzdłuż istniejącej drogi,
 • zwiększenie wartości przyrodniczej obszaru,
 • ograniczenie emisji hałasu od strony ulicy,
 • rozbudowanie grupy i wprowadzenie wierzb płaczących,
 • wprowadzenie niewielkich grup krzewów ze względu na potrzebę zwiększenia różnorodności gatunkowej na terenie (remizy dla ptaków),
 • wprowadzenie pasu zieleni ozdobnej celem stworzenia ekranu i bariery przestrzennej oddzielającej teren Błoni od terenów zabudowanych,
 • wprowadzenie grup traw ozdobnych na skrzyżowaniach dróg,
 • wprowadzenie ścieżek spacerowych – poprawa dostępności terenu przez mieszkańców różnych części miasta,
 • wprowadzenie kilku sztuk ławek, leżaków oraz lunety do obserwacji przyrody,
 • rozmieszczenie budek dla ptaków na istniejących drzewach.

3. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa)

Zadanie obejmuje:

 • wykorzystanie istniejących poziomów i skarp do ekspozycji nowo posadzonych roślin,
 • rozbudowanie struktury przestrzennej i warstwowej zieleni,
 • zastosowanie głównie form krzewiastych ze względu na ograniczenie przestrzenne,
 • zastosowanie układów roślinnych w formie zróżnicowanych gatunkowo grup,
 • montaż nowych elementów zagospodarowania terenu: ławek parkowych i budek dla ptaków.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej

Zadanie zakłada:

 • wykorzystanie istniejących poziomów i skarp do ekspozycji nowo posadzonych roślin,
 • rozbudowanie struktury przestrzennej i warstwowej zieleni,
 • zastosowanie głównie form krzewiastych ze względu na ograniczenie przestrzenne,
 • zastosowanie układów roślinnych w formie zróżnicowanych gatunkowo grup,
 • przeprowadzenie prac remontowych i przystosowanie otoczenia zbiornika do funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych
 • rozbiórka i demontaż istniejących elementów zagospodarowania terenu
 • montaż nowych elementów zagospodarowania terenu:
 • ogrodzenie wzdłuż zbiornika
 • krawężniki betonowe,
 • elementy małej architektury.

5. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy ul. Grójeckiej

Zadanie obejmuje:

 • wykorzystanie istniejących poziomów i skarp do ekspozycji nowo posadzonych roślin,
 • rozbudowanie struktury przestrzennej i warstwowej zieleni,
 • zastosowanie głównie form krzewiastych ze względu na ograniczenie przestrzenne,
 • zastosowanie układów roślinnych w formie zróżnicowanych gatunkowo grup,
 • nasadzenie nowej zieleni.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651687

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat