Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Treść strony

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Cele projektu

Główny cel projektu stanowi zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Mszczonów. Jest on tożsamy z celem głównym Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w ramach Osi priorytetowej nr II POIiŚ na lata 2014-2020.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji poniższych celów szczegółowych:

- zwiększenie terenów zieleni miejskiej - 92,84 % powierzchni objętej projektem stanowić będzie powierzchnia nowych terenów zieleni,

- zachowanie i zwiększenie różnorodności gatunkowej - m.in. nasadzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych roślin,

- zmniejszenie ilości szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu - poprzez nasadzenie nowej roślinności,

- zwiększenie wilgotności powietrza i obniżenie temperatury - dzięki nasadzonej roślinności,

- przebudowanie składu gatunkowego istniejących terenów zieleni (poprzez usunięcie gatunków inwazyjnych),

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez wzbogacenie programu użytkowego przestrzeni publicznych, propagowanie zdrowego trybu życia,

- ułatwienie wymiany powietrza: przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska tzw. „miejskiej wyspy ciepła”,

- zwiększanie wartości usług ekosystemów (usługi regulujące w zakresie: regulacji jakości powietrza, regulacji klimatu, amortyzacji ekstremalnych zjawisk pogodowych),

- minimalizacja degradacji środowiska - dzięki uporządkowaniu istniejących terenów,

- popularyzacja treści przyrodniczych/ekologicznych,

- tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej (ochrona roślinności przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg),

  • zwiększenie walorów estetycznych Mszczonowa - powstanie nowych, jak i uporządkowanie istniejących terenów zieleni odpowiadających nie tylko na potrzeby środowiskowe, ale również społeczne.

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648127

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat