Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Gmina Mszczonów 14 czerwca 2019 r. podpisała z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie projektu polegającego na rozwoju zieleni na terenie  miasta Mszczonów. Projekt pod nazwą „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów numer 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Projekt ten jest zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jakim jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. W ramach tego właśnie programu, uwzględniona została tzw. II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dla której nadrzędną przesłanką do realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska miejskiego (temu dedykowane jest działalnie 2.5) jest poprawa jakości życia ludzi. Formą dofinansowania w tym przypadku jest dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych.

Główny cel projektu stanowi zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Gminie Mszczonów. Jest on tożsamy z celem głównym Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w ramach Osi priorytetowej nr II POIiŚ na lata 2014-2020.

Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 2 907 834,74 zł, z czego dofinasowana kwota wynosi  2 346 478,98 zł. Zakończenie realizacji projektu jest zaplanowane na koniec 2021 r.

W ramach zadania planuje się realizację następujących działań:

  • Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe): ul. Dworcowa,  ul. Grójecka,  ul. Ługowa, ul. Rolnicza,  ul. Spokojna,  ul. Spółdzielcza,  ul. Tarczyńska, ul. Wschodnia i ul. Północna,
  • Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie,
  • Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa),
  • Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,
  • Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy
    ul. Grójeckiej,

Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi łącznie 7,12 ha, z czego 6,61 ha to teren nowy (powierzchnia nowych terenów stanowić będzie 92,84%).

Link do filmu z realizacji zadań założonych w projekcie:

film promocyjny zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Dworcowej

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7647990

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat