Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 210 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym przede wszystkim zorganizowanie przetargu, celem wyłonienia przedsiębiorcy świadczącego tę usługę. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, jest w głównej mierze zależna od kwoty, jaką w ofercie złoży przedsiębiorca wygrywający przetarg.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.), zobowiązani są posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Instrukcja segregacji odpadów

  • Instrukcja segregacji odpadów

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od dnia 2 stycznia 2020 r. mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą (dodatkowo poza funkcjonującym na terenie Gminy systemem zbiórki) przekazywać odpady komunalne do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz na składowisku „Słabomierz- Krzyżówka.

Informacja o wyborze podmiotu odbierającego odpady komunalne

W postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na  odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,  położonych na terenie  gminy Mszczonów, wybrano:

Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o.

z siedzibą przy al. Krakowskiej 110/114, 00-971 Warszawa

 

  • autor: Wydz. GG, data: 2013-07-10

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7660272

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat