Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE (lata 2018-2023)

Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Krawczyk – Przewodniczący Komisji

Dariusz Olesiński – Wiceprzewodniczący Komisji

Marek Baumel – Członek Komisji

Piotr Chyła – Członek Komisji

Barbara Gryglewska – Członek Komisji

Dorota Kaźmierczak – Członek Komisji

Ryszard Stusiński – Członek Komisji

 

Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium,

- wykonywanie kontroli zleconych przez radę,

- realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

Andrzej Osial – Przewodniczący Komisji

Piotr Chyła – Wiceprzewodniczący Komisji

Katarzyna Ciećwierska – Członek Komisji

Barbara Gryglewska – Członek Komisji

Ryszard Stusiński – Członek Komisji

 

Do zadań Komisji należy:

- rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza,

- rozpatrywanie skarg na działania gminnych jednostek organizacyjnych,

- rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.


Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w składzie:

Ryszard Stusiński – Przewodniczący Komisji

Andrzej Osiński – Wiceprzewodniczący Komisji

Marek Baumel – Członek Komisji

Katarzyna Ciećwierska – Członek Komisji

Robert Głąbiński – Członek Komisji

Dorota Kaźmierczak – Członek Komisji

Dariusz Olesiński – Członek Komisji

Andrzej Osial – Członek Komisji

Waldemar Suski – Członek Komisji

Mirosław Wirowski – Członek Komisji

Marek Zientek – Członek Komisji

 

Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,

- opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

- opiniowanie raportu o stanie gminy,

- opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego,

- opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych,

- opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,

- proponowanie podjęcia działań promujących Gminę,

- opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,

- opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie,

- opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa.


Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:

Barbara Gryglewska – Przewodnicząca Komisji

Robert Głąbiński – Wiceprzewodniczący Komisji

Piotr Chyła – Członek Komisji

Katarzyna Ciećwierska – Członek Komisji

Dorota Kaźmierczak – Członek Komisji

Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji

Andrzej Osial – Członek Komisji

Andrzej Osiński – Członek Komisji

Waldemar Suski – Członek Komisji

Mirosław Wirowski – Członek Komisji

 

Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i wychowanie, zdrowie i opieka społeczna,

- opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, z kultury i kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej,

- koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych.

drukuj (KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE (lata 2018-2023))

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651487

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat