Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

6.12.2020

Imieniny

Mikołaja, Nikoli, Jaremy

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Osuchowska „szkoła w działaniu”

W Szkole Podstawowej w Osuchowie od nowego roku szkolnego rozpocznie się realizacja projektu edukacyjnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zadanie nosić będzie nazwę „Szkoła w działaniu” a jego całkowita wartość wyniesie 362 492,54 zł, z czego kwota dofinansowania - 343 854,54 zł. Wkład własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł. Zadanie, które służyć będzie rozwojowi uczniów osuchowskiej szkoły podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u uczniów/uczennic objętych wsparciem przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Projekt obejmować będzie dziewięć działań:  realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizacja zajęć organizowanych poza szkołą; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Dagmara Bednarek

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6670509

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat