Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Projekt „Szkoła w działaniu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie

Wszystkie informacje dotyczące Projektu „Szkoła w działaniu”  dostępne również na stronie realizatora – Szkoły Podstawowej w Osuchowie w zakładce:

https://sposuchow.mszczonow.pl/119,projekt-szkola-w-dzialaniu

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Osuchowska „szkoła w działaniu”

W Szkole Podstawowej w Osuchowie od nowego roku szkolnego rozpocznie się realizacja projektu edukacyjnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szkoła w działaniu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u uczniów/uczennic objętych wsparciem przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Cele szczegółowe:

  1. poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wspierające rozwój uczniów/uczennic uczestniczących w projekcie w obszarach kompetencji: matematyczno-przyrodniczych, TIK i posługiwania się językiem angielskim (przez udział w zajęciach kół zainteresowań i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych),
  2. podniesienie poziomu umiejętności uniwersalnych u uczestników/uczestniczek projektu, w tym w szczególności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, umiejętności rozumowania, rozwiązywania problemów i uczenia się – przez udział w aktywnych formach edukacji (zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu, metodą projektu edukacyjnego, rozwijających kompetencje informatyczne oraz w wyjazdach edukacyjnych),
  3. podniesienie jakości nauczania przez wdrożenie nowych, innowacyjnych metod nauczania przy wykorzystaniu TIK i metody eksperymentu,
  4. poprawa warunków i jakości nauczania przez doposażenie szkolnych pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych.

Planowane efekty:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

3. Doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu.

5. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów.

7. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą.

8. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

9. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Całkowita wartość projektu: 362 492,54 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 343 854,54 zł

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7659979

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat