Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Logo

Projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie

Wszystkie informacje dotyczące Projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”  dostępne również na stronie realizatora – Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w zakładce:

https://www.sp.mszczonow.pl/137,projekt-pytaj-badaj-wnioskuj-dzialaj

 

  • Szkoła musi się rozwijać

Szkoła musi się rozwijać

Z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, Anną Rusinowską, o realizowanym przez placówkę projekcie „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” rozmawia Dagmara Bednarek.

  • Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i...

Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i działać”

Nowy rok szkolny w mszczonowskiej szkole podstawowej przyniósł ze sobą nie tylko zmianę patrona placówki, ale także rozpoczął realizację projektu edukacyjnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u 211 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poprzez udział w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki, TIK i doskonalenie zawodowe 14 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów poprzez udział w zajęciach uzupełniających ofertę szkoły 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie do  1.07.2020 r.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wspierające rozwój 235 uczniów/uczennic uczestniczących w projekcie,  w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, TIK i posługiwania się językiem angielskim (doskonalących, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia dla ich etapu edukacyjnego) – w okresie do 31.07.2020;

2. Podniesienie poziomu umiejętności uniwersalnych u 211 uczniów/uczennic (szczególnie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów i uczenia się) przez udział w aktywnych formach edukacji (zajęciach opartych o metodzie eksperymentu, metodzie projektu edukacyjnego, wyjazdach edukacyjnych) – w okresie do 31.07.2020 r.

Planowane efekty:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

3. Doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”.

5. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów.

7. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą.

8. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ projektu 4b).

9. Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanie metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Całkowita wartość projektu: 843 427,74 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 800 758,74 zł

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648223

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat