Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

25.11.2020

Imieniny

Erazma, Katarzyny, Jozafata

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły

Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły

Dokładnie 24 listopada 1899 roku w Chojnacie urodził się kompozytor Jan Adam Maklakiewicz. Trudno byłoby znaleźć lepszy moment na zmianę patrona mszczonowskiej szkoły podstawowej niż 119. rocznica jego urodzin. W sobotę, 24 listopada, lokalna placówka oficjalnie otrzymała nowe imię oraz sztandar z podobizną Jana Adama Maklakiewicza.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników, rodziców i nauczycieli, których z budynku szkoły do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela poprowadziła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. W uroczystym pochodzie znalazły się również poczty ze sztandarami gimnazjum, szkoły podstawowej oraz nowym symbolem, który ponieśli rodzice wychowanków.

Mszę świętą, odprawioną w kościele farnym, koncelebrowali ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski oraz proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio, Sławomir Tulin. Na Eucharystii nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, pracowników gminnych instytucji oraz zaproszonych gości.

W wygłoszonej, okolicznościowej homilii, proboszcz Przybylski przypomniał zebranym, jak wiele wszyscy zawdzięczamy szkole, jak ważną rolę odgrywa ona w życiu każdego z nas. Nie tylko uczy, ale także wychowuje i dba o duchowy rozwój młodych ludzi. Celem szkoły jest bowiem kształtowanie człowieka i wspomożenie rodziców w wychowaniu ucznia na dobrego, mądrego Polaka. Podczas uroczystej mszy świętej księża proboszczowie poświęcili również nowy sztandar – z wyhaftowanym imieniem szkoły i podobizną patrona Jana Adama Maklakiewicza.

W uświetnienie Eucharystii zaangażowali się strażacy z Orkiestry OSP Mszczonów, których muzyka towarzyszy wszystkim, ważnym wydarzeniom odbywającym się na terenie gminy. Słowa z Pisma Świętego odczytał i z prośbą o poświęcenie sztandaru w imieniu szkolnej społeczności wystąpił przewodniczący Rady Rodziców Jacek Gołyński. Uczniowie także aktywnie uczestniczyli w nadaniu mszy świętej odświętnej oprawy, śpiewając psalm i odczytując przygotowaną wcześniej, poruszającą Modlitwę Wiernych.

Po zakończeniu Eucharystii, wszyscy zebrani udali się do budynku hali sportowej, w której odbyła się oficjalna część obchodów. Rozpoczęli ją gospodarze uroczystości – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie Anna Rusinowska oraz przewodniczący Rady Rodziców Jacek Gołyński. Wspólnie powitali zaproszonych gości – wnuczkę patrona Agnieszkę Sienkiewicz z córką i dziećmi, Maję Maklakiewicz z towarzyszącą jej pianistką Barbarą Bajor, Marię Wacholc - autorkę biografii Jana Adama i Włodzimierza Sołtysika – wydawcę tej pozycji oraz państwa Kluczborskich – przyjaciół szkoły.

Na uroczystości pojawili się także przedstawiciele lokalnej społeczności: ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski, ksiądz proboszcz Sławomir Tulin, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski oraz radni: Barbara Gryglewska, Katarzyna Ciećwierska, Ryszard Stusiński, Andrzej Osial a także była radna powiatu Krystyna Pęczonek.

Wśród wymienionych gości znaleźli się ponadto: dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska, dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Szymański, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka, Barbara Kasper-Siemion, prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” Magdalena Podsiadły, komendant Hufca ZHP Mszczonów Damian Sołtyk, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” Bożena Majewska, dyrektorzy okolicznych placówek, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły a także byli przewodniczący Rady Rodziców SP i gimnazjum.

Dyrektor Anna Rusinowska, wcześniej kierująca działalnością gimnazjum, podkreślała, jak niezwykłym momentem jest dla niej nadanie szkole imienia Jana Adama Maklakiewicza. Przypomniała też o przypadającej tego dnia 119. rocznicy urodzin mistrza i o tym, że szkolna społeczność od wielu lat dba o to, by propagowana była wiedza o biografii i muzycznych dokonaniach kompozytora.

Następnie głos zabrali prowadzący uroczystość nauczyciele – Ida Gontarz oraz Paweł Promowicz. Poprosili oni o powstanie i odśpiewanie hymny szkoły oraz wprowadzenie sztandarów. Symbol gimnazjum ponieśli uczniowie ostatnich oddziałów likwidowanej placówki. Starym sztandarem szkoły podstawowej opiekowali się wychowankowie ósmych klas. Nowy symbol wnieśli z kolei przedstawiciele Rady Rodziców – Dorota Owczarek, Małgorzata Skazowska i Łukasz Skalski. To właśnie im przypadł zaszczyt przekazania sztandaru dyrektor Annie Rusinowskiej oraz nowemu pocztowi sztandarowemu. Po złożeniu ślubowania na nowy symbol szkolny, nastąpiła jego prezentacja. Na jednej stronie sztandaru widnieje nazwa szkoły wraz z podobizną Jana Adama Maklakiewicza. Drugą ozdabia flaga i godło Polski.

Na telebimie postawionym z boku sceny, wyświetlono prezentację przedstawiającą historię placówki oraz najważniejsze wydarzenia z życia Jana Adama Maklakiewicza. Jej narratorem była uczennica, Gabriela Gołyńska.

Uchwałę zmieniającą patrona szkoły odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. W uzasadnieniu tej decyzji zaznaczono, że Jan Adam Maklakiewicz był bardzo związany z Ziemią Mszczonowską a wspomnienia o nim nadal żyją w pamięci mieszkańców. Nadanie szkole jego imienia jest naturalnym zwieńczeniem długoletnich działań, zmierzających do propagowania wiedzy o rodzie kompozytora oraz kultywowania w mieście zapoczątkowanych przez niego, muzycznych tradycji.

Przewodniczący Łukasz Koperski w swoim wystąpieniu podkreślał, że moment nadania szkole imienia Jana Adama Maklakiewicza jest dla niego chwilą szczególną. Nowy patron, tak bliski, bo wywodzący się z Ziemi Mszczonowskiej, sprawia, że placówka ta jest jeszcze bardziej nasza. Jako przewodniczący Rady Miejskiej, która zgodnie zagłosowała za zmianą patrona, wyraził radość i dumę z podjęcia przez szkołę takiej inicjatywy.

Głos zabrał także burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wyraził zadowolenie, że gminne placówki edukacyjne przyjmują imiona ludzi sławiących teren Ziemi Mszczonowskiej swoją pracą, talentem, zaangażowaniem i życiową postawą. Jak podkreślał, właśnie z takimi osobami łatwiej utożsamiać się młodzieży, która kształci się w tych jednostkach.

Radna Barbara Gryglewska, emerytowana nauczycielka historii w mszczonowskiej szkole podstawowej, przypomniała moment nadania placówce imienia 25 pułku Artylerii Pancernej oraz uzasadniła potrzebę zmiany bohatera zbiorowego na patrona pochodzącego z tego terenu.

Dyrektor Anna Rusinowska przeczytała list, który otrzymała od Benedykta Konowalskiego, ostatniego, żyjącego ucznia Jana Adama Maklakiewicza. Z racji wieku, nie mógł on przybyć na uroczystość. Autor w liście wspominał mistrza, u którego uczył się komponowania muzyki.

Jacek Gołyński, przewodniczący Rady Rodziców będącej głównym fundatorem nowego sztandaru, w swoim przemówieniu podkreślał, że ma nadzieję, iż symbol ten będzie towarzyszył szkolnej społeczności w wielu podniosłych i pięknych momentach, przekazywany kolejnym rocznikom wychowanków jako symbol tradycji i trwałości wartości pielęgnowanych w murach tej placówki.

Proboszcz Sławomir Tulin wyraził radość z tego, że w szkole oraz całej gminie kultywuje się pamięć o osobach, które są dla nas wzorem do naśladowania. Złożył także życzenia dyrekcji, nauczycielom i wszystkim uczniom.

Barbara Kasper-Siemion, wdowa po nieżyjącym aktorze, złożyła życzenia całej szkolnej społeczności oraz zapewniła, że prowadzona przez nią Unia Poetycka zawsze chętnie będzie współpracowała z placówką, promując artystyczne talenty Ziemi Mszczonowskiej.

Ciepłe słowa do członków szkolnej społeczności skierowała również Agnieszka Sienkiewicz, wnuczka Jana Adama Maklakiewicza, która nie kryła wzruszenia z powodu takiego uhonorowania jej dziadka. Korzystając z okazji złożyła życzenia dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i wszystkim uczniom, którzy będą się kształcić w szkole tak bliskiej całej jej rodzinie.

Na uroczystości nadania imienia szkole obecna była także Maja Maklakiewicz, wnuczka Tadeusza Wojciecha – najmłodszego brata Jana Adama. Przybyła z zagranicy skrzypaczka uświetniła obchody krótkim koncertem, podczas którego wykonała utwory swojego ojca i wujków. Akompaniowała jej pianistka Barbara Bajor. Muzyka Maklakiewiczów, zagrana przez ich potomkinię, była szczególnie wzruszająca. Zwieńczeniem recitalu była „Kołysanka” skomponowana przez Jana Adama Maklakiewicza.

Na telebimie pokazano także przesłanie, które nagrano we wrześniu podczas koncertu Tria Chopin w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Ciepłe słowa do uczniów skierowała wówczas Agnieszka Maklakiewicz, bratanica Jana Adama. Życzyła im szczęścia i dumy z uczęszczania do właśnie tej szkoły, najlepszych ocen i ogromnej wiedzy wyniesionej z lat pobytu w placówce.

Nauczyciele i uczniowie z okazji świętowania nadania placówce nowego imienia, przygotowali także program artystyczny, w którym, w niezwykle kreatywnej formie, upamiętnili Jana Adama Maklakiewicza. Na zakończenie tej części absolwentki szkoły, Gabriela Biernat (skrzypce) i Zofia Szymańska (fortepian) zagrały tango „Siedem czerwonych róż” skomponowane przez Jana Adama Maklakiewicza. Ku zaskoczeniu zebranych, spontanicznie dołączyła do nich Maja Maklakiewicz, która na skrzypcach zagrała utwór swojego przodka. Ten niezaplanowany moment wzruszył publiczność i nagrodził trud absolwentek, które z poświęceniem przygotowywały się do zagrania tego, wcale niełatwego, utworu.

Oficjalną część uroczystości zakończyła dyrektor Anna Rusinowska wręczając kwiaty wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu święta.

Uroczystość nadania imienia Jana Adama Maklakiewicza Szkole Podstawowej w Mszczonowie pokazała, jak ważna w gminie jest pamięć o przeszłości oraz pielęgnowanie tradycji. Ziemia Mszczonowska od lat słynie z tego, że jej władze i mieszkańcy budując przyszłość oraz dbając o dynamiczny rozwój swojego terenu, nie zapominają o historii swojej „małej Ojczyzny”. Wyrazem tego bez wątpienia była zmiana patrona szkoły, która odtąd będzie nosiła imię Jana Adama Maklakiewicza – członka zasłużonego dla Mszczonowa, artystycznego rodu.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły
 • Jan Adam Maklakiewicz patronem mszczonowskiej szkoły

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6640032

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat