Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.11.2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE

Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE

Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy gminy Mszczonów uczcili podczas uroczystości, których głównymi punktami były Msza Święta za Ojczyznę oraz odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tradycyjnie lokalne obchody Święta Narodowego zapoczątkowało złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości patriotycznych, jaki burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi złożył naczelnik OSP Mszczonów – druh Grzegorz Koperski. Burmistrz pozdrowił następnie wszystkich zebranych na Placu Piłsudskiego, po czym przy dźwiękach Hymnu Narodowego, dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt stojący przed ratuszem. To zaszczytne zadanie od lat przypada druhowi OSP Mszczonów Arkadiuszowi Bieńkowskiemu. Jego asystę stanowiły tym razem reprezentantki GRH STRZELCY im. 31 pSK -Beata Sznajder i Małgorzata Dymecka.

Potem uczestnicy patriotycznej demonstracji udali się do kościoła farnego pw. Świętego Jana Chrzciciela, gdzie w intencji Ojczyzny odprawiona została Msza Święta koncelebrowana przez dziekana Dekanatu Mszczonów ks. proboszcza Parafii Farnej Tadeusza Przybylskiego oraz proboszcza Parafii pw. Świętego Ojca Pio ks. Sławomira Tulina.

Ksiądz dziekan w wygłoszonej homilii wzywał do narodowej zgody, której tak bardzo potrzebuje Ojczyzna. Przywoływał też chwalebne wydarzenia z dziejów Narodu. Na koniec kazania zaśpiewał wzruszający Hymn Sybiraków, na dźwięk którego wszyscy wierni spontanicznie powstali z miejsc. Pierwsze czytanie w trakcie Mszy przypadło w udziale przedstawicielce GRH Beacie Sznajder, drugie - prezesowi Zarządu Powiatowego OSP dh Waldemarowi Suskiemu. Modlitwę wiernych odczytała reprezentantka Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego a zarazem radna Barbara Gryglewska.

Po Mszy uczestnicy patriotycznych obchodów udali się w patriotycznym pochodzie na centralny plac miasta, gdzie jako pierwszy do zebranych zwrócił się przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Podziękował on wszystkim za przybycie i wymienił uczestników obchodów, w tym tak licznie przybyłe na uroczystości poczty sztandarowe miejscowych organizacji i instytucji.

Następnie głos zabrał burmistrz Józef Grzegorz Kurek. W swoim przemówieniu uhonorował dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego ojcem polskiej niepodległości, a także wspomniał, jak olbrzymią rolę w procesie wskrzeszenia Ojczyzny odegrali dwaj pozostali ówcześni przewodnicy Narodu - Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Burmistrz, podobnie jak dziekan Przybylski, wskazywał ponadto na potrzebę doprowadzenia do narodowego pojednania, od którego - jego zdaniem - uzależniony jest dalszy byt naszego kraju.

Przemówienie burmistrza Mszczonowa poprzedziło odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Włodarz miasta dokonał tego wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim, a także dwójką przedstawicieli najmłodszego pokolenia mszczonowian – Mają i Jakubem. Za tkaninę, która okrywała popiersie Marszałka, podziękowania należą się firmie krawieckiej „Dorota” z miejscowości Powązki, prowadzonej przez Dorotę i Dariusza Jakubowskich, którzy nieodpłatnie przekazali ją na potrzeby uroczystości.

W postument pomnika wmurowana została kapsuła czasu, w której znalazły się oprócz oficjalnych dokumentów także rysunki uczniów przedstawiające wizje Mszczonowa za kolejnych 100 lat.

Kwiaty przy postumencie złożyli: burmistrz wraz z przewodniczącym RM, starosta Wojciech Szustakiewicz wraz z radnymi Rady Powiatu - Krystyną Penczonek i Klaudiuszem Stusińskim, a także delegacja leśników na czele z nadleśniczym Nadleśnictwa Grójec Piotrem Kuterą. W gronie leśników znalazł się m.in. leśniczy Leśnictwa Osuchów – Marek Zientek, który – co warto zaznaczyć - jako wieloletni, miejscowy samorządowiec pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie prowadzący uroczystości prezes Zarządu Powiatowego OSP dh Waldemar Suski zarządził odśpiewanie „Roty”. Mszczonowianie dołączyli się również do ogólnopolskiej akcji śpiewania czterech zwrotek Hymnu Narodowego.

Podczas uroczystości wręczono też dwie kolejne odznaki „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”. Uhonorowano nimi wiceburmistrza Grzegorza Kozłowskiego oraz obecnego prezesa KS „Mszczonowianka” Zdzisława Banasiaka, który w latach 1990-94 był przewodniczącym Rady Miejskiej.

Przedostatnim punktem pierwszej części Gminnych Obchodów Święta Narodowego było odtańczenie na miejskim rynku „Poloneza” przez osoby dorosłe i dzieci, związane z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury, a także reprezentantów Rady Miejskiej. Ten symboliczny, typowo polski taniec, poprzedził wzbicie się w powietrze stu gołębi, wypuszczonych przez członków mszczonowskiego oddziału Związku Hodowców Gołębi. Ptaki szybujące po niebie zatoczyły koło nad Placem Piłsudskiego i postumentem Marszałka. Gdy odlatywały, burmistrz Mszczonowa zaprosił wszystkich do skosztowania rozgrzewającej grochówki, serwowanej przy dioramie, przygotowanej przez mszczonowskich rekonstruktorów.

Po części oficjalnej, która odbyła się na Placu Piłsudskiego, społeczność Ziemi Mszczonowskiej została zaproszona do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na artystyczne występy, tematycznie związane z obchodzoną rocznicą. Pierwszym z nich był spektakl „Krzyk Białego Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. W role artystów wcielili się uczniowie mszczonowskiej szkoły podstawowej, którzy już od wielu dni przygotowywali się do swojego występu. Opiekę artystyczną nad grupą młodych aktorów i wokalistów sprawowali nauczyciele: Łucja Michalska, Beata Pietrzyk, Monika Kurowska, Jacek Zielonka, Janina Woźniak, Katarzyna Malinowska, Małgorzata Sokołowska i Małgorzata Jakubiak.

Poruszający spektakl rozpoczęła krótka prezentacja dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości. Publiczność mogła obejrzeć w niej archiwalne zdjęcia i filmy a także dowiedzieć się, jak nasza ojczyzna odzyskała swoją wolność. Potem kurtyna poszła w górę i scenę przejęli we władanie młodzi artyści opowiadając historię walki o oswobodzenie tytułowego Białego Orła – uwolnienie Polski spod jarzma zaborców.

Poruszające, refleksyjne wypowiedzi przeplatane były równie wzruszającymi piosenkami a nawet tańcem, który pokazywał Białego Orła walczącego z trzema, krwiożerczymi smokami. Jak nietrudno się domyślić – byli to zaborców, którzy podzielili pomiędzy siebie ówczesną Polskę. Niestety, piękny i dumny ptak nie mógł wyjść z tej walki zwycięsko…

Spektakl w wykonaniu uczniów mszczonowskiej szkoły podstawowej zgromadził na widowni rzeszę mieszkańców gminy. Publiczność była tak liczna, że nie wystarczyły nawet przyniesione, dodatkowe krzesła. Niektórzy z widzów zdecydowali się więc oglądać przedstawienie stojąc. Zdecydowanie było warto – niezwykły, dopracowany do perfekcji spektakl słowno-muzyczny skłaniał do refleksji i z pewnością wywołał u zgromadzonych niejedną łzę wzruszenia.

Tak piękne widowisko zaprezentowali mieszkańcom młodzi aktorzy: Agata Drozdowska, Wiktor Kołacz, Natalia Wiechowska, Aleksandra Wieteska, Kamil Swaczyński, Filip Kociszewski, Mateusz Wąsiewski, Vivian Wiśniewska, Daniel Żaboklicki, Eliza Zajączkowska, Łukasz Tomaszewski, Oliwia Gontarz, Weronika Domańska, Kacper Szustkiewicz, Kuba Gręda, Agata Kubis, Krzysztof Kok i Amelia Draniak. Śpiewem spektakl uświetnili: Olga Smulska, Natalia Wiechowska, Daria Wiśniewska, Kuba Gręda, Oliwia Gontarz, Aleksandra Dropińska. Symboliczny, dramatyczny taniec wykonały Katarzyna Hanszke, Anna Ziółkowska, Julia Ścisłowska i Amelia Draniak. Za oprawę sceniczną i techniczną odpowiadali: Kacper Fedorowicz, Kajetan Kaczmarek, Gabriela Sosnowska, Oliwia Ośka. Cały program artystyczny poprowadziła Natalia Jabłońska.

Kolejnym elementem artystycznej części obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był koncert „Legiony” w wykonaniu zespołu Redlin, który również odbył się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Wydawać by się mogło, że patriotyczny repertuar może zniechęcić uczestników. Nic bardziej mylnego – sala MOK po raz kolejny tego wieczoru została tłumnie wypełniona. Ci, którzy zdecydowali się posłuchać koncertu, z pewnością nie wyszli z niego zawiedzeni.

Przy utworach takich, jak „O mój rozmarynie”, „Teraz jest wojna” czy „Rozkwitały pąki białych róż” publiczność bawiła się świetnie, ochoczo wtórując wokaliście zespołu. Wspólne muzykowanie przeplatane było opowieściami i anegdotami o historii poszczególnych piosenek, które przedstawiał lider grupy. Mszczonowskiej publiczności tak bardzo spodobał się występ, że głośno domagała się ona bisów. Na zakończenie jeszcze raz rozbrzmiał więc „Pałacyk Michla” odśpiewany wraz z zespołem przez wszystkich obecnych na widowni. Koncert był niezwykle energiczny i tak radosny, że opuszczający mury Ośrodka wciąż jeszcze nucili przed chwilą wysłuchane pieśni.

Mszczonowskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się zabawą „Radujmy się z wolności”, która odbyła się w sali klubowej MOK. Podczas imprezy tanecznej uczestnicy wspólnie śpiewali patriotyczne pieśni. Akompaniował im zespół Medard Band, który swoją muzyką porwał do zabawy klubową publiczność, wykonując utwory takie, jak „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” i „Pierwsza Brygada”.

MM

Foto: Dagmara Bednarek, Marek Wardak

 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE
 • Tak NIEPODLEGŁĄ uczczono w MSZCZONOWIE

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6649570

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat