Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA

Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA

Niedziela, 24 czerwca, w podmszczonowskiej Wręczy miała niebywale uroczysty charakter. Miejscowość ta jest dumna ze swojej straży i jej mieszkańcy naprawdę solidnie przygotowali się do 90. urodzin jednostki OSP.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 13:30, gdy spod budynku miejscowej Szkoły Podstawowej ruszył strażacki pochód, prowadzony przez druha Mirosława Noweckiego. Za nim postępowały mszczonowskie tamburmajorki i mażoretki, Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, poczty sztandarowe strażackich jednostek z powiatu żyrardowskiego, a także liczna grupa druhen i druhów z jednostek zaprzyjaźnionych z OSP Wręcza.

Gdy cały pochód dotarł na teren wręckiej remizy, druh Nowecki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów 90-lecia prezesowi Zarządu Powiatowego OSP – druhowi Waldemarowi Suskiemu. Oficjalną część obchodów rozpoczęto, oczywiście, Mszą Świętą, odprawioną przez kapelana powiatowego OSP i PSP, ks. Sławomira Tulina.

W trakcie Eucharystii ks. kapelan wspominał osiągnięcia strażaków z Wręczy, a także mówił o ich poświęceniu i służbie, której zasada brzmi „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Po zakończonej Mszy głos zabrał prezes OSP Wręcza, dh Krzysztof Bodecki. Przybliżył on zebrany historię swej jednostki, a także powitał wszystkich gości przybyłych na jej jubileusz. W tym gronie znaleźli się: wspomniany już kapelan strażaków ks. Sławomir Tulin, starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, burmistrza Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, starszy brygadier w stanie spoczynku Andrzej Oklesiński, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie brygadier Roman Murgrabia, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP młodszy brygadier Tomasz Piątkowski, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego druh Krzysztof Sobczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Waldemar Suski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Daniel Sawicki, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, dyrektor GCI Mszczonów Beata Sznajder, dyrektor SP Wręcza Małgorzata Janiszek, prezesi i druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Mszczonowa, Osuchowa, Grabców Towarzystwo, Zbiroży, Jesionki, Nadarzyna, Piekar, Bobrowiec, Żyrardowa, Radziejowic, Skuł, Korytowa, Nowych Kozłowic, Kuklówki i Walerian, Orkiestry Dętej OSP Mszczonów,  przedstawiciele firm wspomagających jednostkę OSP Wręcza oraz mieszkańcy Wręczy i okolicznych miejscowości.

Kolejnym punktem obchodów było odznaczenie najbardziej zasłużonych druhów OSP Wręcza. Druh Zenon Bernaciak został odznaczony Medalem Honorowym imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania ZOSP RP. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Jan Domasiak. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Mirosław Nowecki i Grzegorz Modzelewski. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono druhom: Kazimierzowi Wincentce, Zbigniewowi Bernaciakowi, Tomaszowi Domasiakowi, Waldemarowi Ciecharowskiemu, Andrzejowi Osialowi i Tomaszowi Noweckiemu. Kilku członkom Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy przyznano ponadto odznaki „Wysługa lat”: druhowi Zenonowi Bernaciakowi (50 lat), druhowi Kazimierzowi Kwaśniewskiemu (30 lat), druhowi Kazimierzowi Wincentce (20 lat) i druhowi Kamilowi Włodarskiemu (5 lat).

Po zakończeniu dekoracji głos zabrali zaproszeni goście: starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska, dyrektor SP Wręcza Małgorzata Janiszek, a także przedstawiciele straży – prezes Waldemar Suski, starszy brygadier Andrzej Oklesiński i komendant PSP Roman Murgrabia.

Podczas wszystkich przemówień padło wiele ciepłych słów pod adresem jednostki, jej druhen i druhów, a także personalnie pod adresem samego prezesa Krzysztofa Bodeckiego. Przemawiający starszy brygadier Andrzej Oklesiński przypomniał jego niezwykłe poświęcenie oraz bohaterską postawę, gdy w 2017 r. nie bacząc na własne bezpieczeństwo jako pierwszy ze strażaków, biorących udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, stanął na drodze samochodu kierowanego przez nietrzeźwego kierowcę, który o mało nie wjechał w tłum modlących się mszczonowian. Takie zachowanie wymagało odwagi i opanowania, które rodzi się podczas wielu strażackich akcji, a także jest wynikiem głębokiej wiary oraz świadomości tego, na czym polega strażacka misja.

Prezes Bodecki po przemówieniach odebrał wiele pamiątkowych upominków, jakie dla wręckiej jednostki przygotowali zaproszeni goście. Najmilszym była chyba jednak koszulka z nadrukiem zaprojektowanym przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Ten podarunek, umieszczony w specjalnej ramie, ma zawisnąć w strażnicy OSP.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów dokonano odprowadzenia sztandarów, a następnie zaproszono wszystkich uczestników święta do zabawy przy koncertach, stanowiących program artystyczny jubileuszowych uroczystości. Jako pierwsza dla zebranych zagrała Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Po niej, na scenie ustawionej przy remizie, wystąpili uczniowie SP Wręcza. Kolejne dwa koncerty przygotowały dwa lokalne zespoły: mszczonowski ExProblem i wręcki Clip Dance. Wieczorem, przy jednostce odbyła się tradycyjna potańcówka. Dla wielbicieli piłki nożnej przygotowano także strefę kibica. W trakcie święta nie zabrakło, oczywiście, innych atrakcji; w tym dla najmłodszych uczestników święta. Na medal spisała się też ekipa zapewniająca catering. Teraz pozostaje tylko czekać na stulecie jednostki, które na pewno będzie równie udane.

Mateusz Milczarek, GCI

Sponsorami obchodów byli:

 • MAJSTERPOL
 • MALER MARTIN- Marcin Szyndler
 • RICO-TRANS- Bogusława Bodecka
 • Państwo Agnieszka i Andrzej Osial
 • Państwo Aleksandra i Paweł Zagórscy
 • Pan Marcin Zagórski
 • Pan Marek Frączkiewicz

Przemówienie prezesa OSP Wręcza dh. Krzysztofa Bodeckiego wygłoszone podczas uroczystości 90. rocznicy powstania OSP Wręcza

Chciałbym z ogromną radością powitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej jakże ważnej dla nas uroczystości. Ostatni raz miło nam było gościć Was dziesięć lat temu podczas nadania sztandaru naszej jednostce. Dziś świętujemy kolejny jubileusz. To już 90 lat nasza straż pożarna służy pomocą ludziom w potrzebie. Kiedy zawyje syrena bezinteresownie niesiemy pomoc pod hasłem: „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

Nie ma już z nami druha Władysława Kaczmarskiego, pierwszego prezesa OSP i naczelnika druha Jana Wójta oraz pozostałych ośmiu druhów, którzy w 1928 roku dali początek naszej dziewięćdziesięcioletniej historii. To oni swoim zaangażowaniem i wytrwałością doprowadzili do powstania jednostki i wybudowania w 1938 roku pierwszej remizy. Straż wyposażona w beczkowóz- wóz konny na żelaznych kołach z beczką na wodę o pojemności 300l, sikawką ręczną, dwoma wężami ssawnymi, jednym odcinkiem węża tłocznego W-52 i prądownicą, przetrwała wojnę i w 1948 pozyskała pierwszy samochód gaśniczy, był to amerykański Pacard. Samochód ten miał na wyposażeniu motopompę DKW o wydajności 400l na minutę. Pacard służył naszym druhom aż do 1962 roku, kiedy to został zastąpiony dwunośnym samochodem wojskowym marki Dodge. W tym samym czasie nasza jednostka weszła w posiadanie podobnego pojazdu, tyle, że już 3-osiowego i przystosowanego do celów gaśniczych. Połączone w jednej sprawny samochód bojowy ratował życie i mienie mieszkańców do 1984 roku. Budowa strażnicy przed którą się znajdujemy trwała 4 lata i rozłożyła się na dwa etapy. Początkowo wybudowano garaże wraz z zapleczem biurowym a w 1976 roku dobudowano dwie sale i szatnie, ta inwestycja nie mogłaby przebiec tak szybko, gdyby nie hojność mieszkańców Wręczy i ówczesnego Urzędu Gminy Radziejowice. Do nowego garażu w 1984 trafił dwudziestoletni GBAM Star 28 z OSP Radziejowice wykorzystywany przez nas do 2006 roku. Dużym wzmocnieniem naszej straży było przyjęcie w 2004 roku podarowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie samochodu Star 266. Auto to trafiło do Wręczy dzięki Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Po karosażu, sfinansowanym przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Burmistrza Miasta Mszczonowa, Starem 266 wyjeżdżamy na akcje bojowe nieprzerwanie od 2006 roku do dnia dzisiejszego. Obecnie na wyposażeniu naszej strażnicy posiadamy wspomnianego wcześniej Dodge’a, który przeszedł już na pożarniczą emeryturę, lecz jest naszą chlubą i na zlotach klasyków, w których regularnie uczestniczymy staje na najwyższym stopniu podium. Nasza jednostka jest aktywna w życiu naszej małej wręckiej społeczności. Co roku z okazji święta strażaka bądź obchodów pierwszego dnia wiosny organizujemy uczniom ze szkoły podstawowej we Wręczy konkursy o tematyce przeciwpożarniczej, zaszczepiając w nich tym samym miłość do straży. Modernizacje i rozwój naszej jednostki nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc, którą otrzymujemy od lokalnych firm. Każde, nawet najmniejsze wsparcie, jest dla nas ważne i pozwala nam nieść skuteczniejszą pomoc. Sprzęt jednak jest bezużyteczny, kiedy nie ma ludzi, którzy o każdej porze dnia i nocy gotowi są stawić czoło przeciwnościom i ratować ludzkie życie i dobytek. Z dziesięciu osób, które zainicjowały powstanie naszej Ochotniczej straży pożarnej, jest nas teraz czterdziestu siedmiu czynnych członków OSP i MDP.

Jako prezes OSP pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim druhom i druhnom z Wręczy za wkład jakiego dokonali zarówno przy wszelkich pracach na rzecz naszej jednostki, jak i za godne reprezentowanie jej w różnych uroczystościach. Należąc do naszej straży podtrzymujemy wieloletnią tradycję strażacką, to przecież nasi ojcowie jako pierwsi pokazali nam czym jest straż i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

 W tym szczególnym dla nas dniu nie mogło zabraknąć odznaczeń dla druhów, którzy zasłużyli się swoją postawą godną strażaka ochotnika. Już za chwilę zostaną oni uhonorowani odznakami.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję obecnym tutaj za przybycie i świętowanie z nami 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Życzę Państwu udanej zabawy, zaś naszej jednostce wielu, spokojnych lat służby i kolejnych pięknych jubileuszy. Dziękuję.

 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA
 • Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556229

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat