Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Podjęcie uchwały absolutoryjnej było jednym z głównych punktów poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni podjęli też szereg uchwał dotyczących finansów Gminy Mszczonów. Dodatkowym puntem była informacja związana z pismem Instytutu Archeologii, które zamierza upamiętnić postać, urodzonego w Mszczonowie, profesora Stefana Krukowskiego.

Pismo Instytutu Archeologii zreferowała Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji. Poinformowała radnych, że plany związane z uczczeniem pamięci wybitnego archeologa to efekt utworzenie w Gruzji instytutu jego imienia. Instytut proponuje by Gmina Mszczonów  wykonała m. in. popiersie profesora, które pojechałoby do Gruzji. Z informacji przekazanych przez dyrektor GCI popiersie wielkości 50 cm, wraz matrycą kosztowałoby około 10 tysięcy złotych. Zdania na temat tej propozycji wśród radnych były podzielone. W ocenie Mirosława Wirowskiego gmina ma wiele innych wydatków a finasowanie popiersia powinien wziąć na siebie Instytut Archeologii.  W podobnym tonie wypowiadał się Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, który podkreślał, że gmina nie musi brać wszystkich wydatków na swoje barki. Zdaniem Barbary Gryglewskiej, radnej Miasta Mszczonowa, osób jak prof. Krukowski jest w Mszczonowie nie wiele i warto podkreślać pamięć o nich. Podobnego zdania jest Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Przypomniał, że postać prof. Krukowskiego jest już wyeksponowana w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i nie wypada zostawić sprawy popiersia. Dyskusję podsumował Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. Przyznał, że pismo instytutu stawia trochę gminę pod ścianą, jednak prof. Krukowski pochodził z Mszczonowa i nie wypada zupełnie odmówić udziału w wydarzeniu podkreślającym pamięć o nim.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej w Mszczonowie, omówiła uchwalę dotyczącą zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finasowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Jak wyjaśniła naczelnik zmiany związane są z dostosowaniem uchwały do obowiązujących przepisów. Nowe przepisy wprowadzają możliwość zróżnicowania dotacji w zależności od rodzaju pieca, na który wymieniany jest piec węglowy. W ocenie Andrzeja Osińskiego dołożenie dodatkowych źródeł ciepła i objęcie ich dofinansowaniem to bardzo dobry pomysł.

Sprawozdanie  finansowe związane z wykonaniem budżetu za 2017 rok przedstawił Grzegorz Kozłowski, zastępca Burmistrza Mszczonowa. Szczegółowo omówił wydatki oraz dochody gminy. Przypomniał również, że sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Podobnie stało się z uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mszczonowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwały dotyczące planu zagospodarowania gminy Mszczonów przedstawiła Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z nich związana była z działką w Badowie Górnym. Naczelnik wyjaśniła, że zmiany zostały wykonane na wniosek właściciela działki. W okresie wyłożenia planu nikt nie zgłosił też żadnych uwag.  Radni podjęli też uchwałę o zbyciu nieruchomości w drodze zamiany w Mszczonowie. Zgodzili się też na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Uchwała związana jest z budową drogi w Mszczonowie. Jak zauważył Andrzej Osińki do spięcia dwóch ulic brakuje kilkudziesięciu metrów. Teresa Koszulińska wyjaśniła, że to właściciel jednej z działek nie wyraził zgody na jej przekazanie pod drogę. Radni zgodzili się również na sprzedaż działki należącej do gminy w Nosach Poniatkach.

Renata Wolak zreferowała też uchwałę dotyczącą zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów. Zmiany w zapisach uchwały związane są ze zmianami liczby punktów na terenie gminy, w których możliwa będzie sprzedaż i spożycie alkoholu. W tej prawie potrzebne będą między innymi zebrania sołeckie. Marek Zientek dopytywał czy liczba punktów uległa zmniejszeniu czy zwiększeniu. Jak wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, w związku z budową parku rozrywki związanej z tym budową hoteli liczba punktów uległa zwiększeniu.

Bieżące zmiany w budżecie Gminy Mszczonów omówiła Jadwiga Barbulant, skarbnik Gminy Mszczonów. Szczegółowo omówiła wszystkie ostatnie zmiany zarówno po stronie dochodów jaki wydatków.

W punkcie – sprawy różne głos zabrał Józef Grzegorz Kurek, który omówił trzy sprawy. Poinformował radnych, że firma Keramzyt ma plany związane z ponownym uruchomieniem pieców. Zapewnił, że gmina wyrazi zgodę jeśli firma uzyska wszelkie wymagane pozwolenia oraz przejdzie pozytywnie procedurę środowiskową. Burmistrz poinformował też o prośbie, którą skierował do Gminy Mszczonów Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego. Prosi on o poparcie w sprawie wsparcia dla lotniska w Modlinie. Burmistrz powiedział, że przygotowany zostanie w tej sprawie projekt uchwały. Omówił też sprawę działki przy Termach należącej do jednej z prywatnych firm. Ta zwróciła się do gminy o zmianę przeznaczenia dla działki. Miałyby na niej powstać budynki wielorodzinne . Mirosław Wirowski przypomniał, że inwestycja na tym terenie miała być związana z wykorzystaniem wody geotermalnej. Andrzej Osiński, zaproponował odkupienie gruntu. Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, kupowanie gruntu jest niezasadne, bo gmina posiada tereny na sprzedaż. Radni w porozumieniu z burmistrzem zdecydowali o wstrzymaniu się z podjęciem decyzji co do przyszłości tego terenu. Burmistrz poinformował również o przyznaniu gminie dotacji na remont drogi w Grabcach, w wysokości 1,6 miliona złotych. Jak przyznał dotacja to jak los na loterii. Do remontu drogi gmina dołoży 1,2 mln złotych.

Marek Zientek poruszył sprawę boiska w Osuchowie. Kontrola zakwestionowała możliwość dopuszczenia obiektu do rozgrywek okręgowych ze względu na małą liczbę miejsc na trybunach oraz brak ogrodzenia.

Barbara Gryglewska zaproponowała, by w związku z tegorocznymi obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zastanowić się nad nadaniem nazw parkom w Mszczonowie. Zdaniem Grzegorza Kozłowskiego w Mszczonowie jest w zasadzie jeden park przy kościele p. w. św. Jana Chrzciciela i dla niego jest już przewidziana nazwa im. Jana Pawła II.

Andrzej Osiński zwrócił uwagę na rosnącą liczbę zadoleń w drogach. Jednocześnie dopytywał kiedy nastąpią remonty. Burmistrz wyjaśnił, że prace rusza na początku lipca. Jednocześnie na terenie gminy prowadzone będą zarówno remonty jak i budowa dróg.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556181

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat