Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry...

Program "Dobry Start" w gminie Mszczonów

Informacja dotycząca programu rządowego świadczenie Dobry Start 300+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start 300+ w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata w wysokości 300,00 zł następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby uczącej się, w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w miesiącu lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września danego roku.

Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobą prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (raz w roku na dziecko) zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz w przypadku dzieci lub osoby uczącej się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia.

  W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry Start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Strat na terenie gminy Mszczonów będą prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. Grójecka 45.

 

Kontakt: tel. 46 857-12-73 lub mailowy mops@mszczonow.pl

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556217

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat