Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja budżetu

Komisja budżetu

Oceną działalności Gminnego Centrum Informacji oraz opiniowaniem uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta zajęli się członkowie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas poniedziałkowego (21.05) posiedzenia komisji. Zapoznali się z działalnością GCI za miniony rok oraz wysłuchali argumentacji w związku z opiniowanymi uchwałami.

Pierwszą z osób poproszonych przez Ryszarda Stusińskiego, przewodniczącego komisji budżetu, o głos była Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Dyrektor przed stawiła główne obszary działalności GCI. Zwracała uwagę, że obecnie najbardziej absorbującą jest praca związana z promocją miasta i gminy Mszczonów. GCI obsługuje m.in. trzy serwisy internetowe, publikuje biuletyn informacyjny  „Merkuriusza Mszczonowskiego”, prowadzi fanpage na portalu społecznościowym. Promocja związana jest też ściśle ze współpracą z mediami – zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi. GCI zajmuje się również opracowaniem dokumentów do konkursów, np. rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”.

Istotnym obszarem działalności GCI jest też prowadzenie szkoleń dla mieszkańców. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. Mieszkańcy korzystali zarówno z kursów komputerowych jak i językowych. We współpracy z żyrardowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości oraz Lokalną Grupą Działania  „Ziemia Chełmońskiego” odbyły się też szkolenia dla osób planujących otworzyć działalność gospodarczą.

Beata Sznajder podkreślała też coraz niższe bezrobocie na terenie gminy Mszczonów, które odnotowuje GCI. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie GCI wynosi bowiem zaledwie 40 osób. Około 60 firm współpracujących z GCI przesłało w ubiegłym roku ponad 360 ofert pracy.

GCI opiekuje się też dwiema Izbami Pamięci. W sumie Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz  Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odwiedziło w ubiegłym roku około tysiąca osób: indywidulanych oraz zorganizowanych wycieczek. W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbywają się też, cieszące się olbrzymi zainteresowaniem, zajęcia umuzykalniające. Dyrektor zwróciła uwagę na problem związany z izbą regionalną mieszczącą się w piwnicy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, która zimą została zalana i konieczne było przeniesienie eksponatów do piwnicy Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Jak mówiła Beata Sznajder, GCI współpracuje z szeregiem organizacji i instytucji, do których należą między innymi Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, GRH STRZELCY im. 31 pSK, Mszczonowski Ośrodek Kultury, OSiR.

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu GCI odgrywa też filia w Osuchowie. Właśnie tam, z pomocy przy wypełnianiu wniosków skorzystało wielu rolników. Między innymi, za tę działalność podziękował Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jak mówił, dziś nikt nie wyobraża sobie Osuchowa bez filii GCI.

Słowa podziękowania za działalność związaną z promocją historii miasta skierowała też Barbara Gryglewska, przewodnicząca komisji oświaty. Zwracała uwagę na wpływ izb pamięci na najmłodszych mieszkańców i kultywowanie pamięci o historii Mszczonowa i Polski.

Podziękowania dla dyrektor oraz wszystkich pracowników GCI złożył też Ryszard Stusiński, przewodniczący komisji budżetu.  Sprawozdanie z działalności GCI za 2017 rok radni przyjęli jednogłośnie.

Sprawy dotyczące dwóch uchwał związanych z nadaniem nazw ulic przedstawiła Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Jak wyjaśniała we wsi Sosnowica jeden z właścicieli podzielił działkę na mniejsze, wytyczył miedzy nimi drogę i wystąpił o nadanie jej nazwy Baśniowa. Druga z nowych ulic przybyła w Mszczonowie i nosić będzie nazwę Ogrodowa. W obu przypadkach radni jednogłośnie poparli projekty uchwał.

Naczelnik wyjaśniła też zmiany w uchwale dotyczącej stawek za zajęcie pasa drogowego. Wprowadzone w nich nowe, niższe stawki, zaproponowano na prośbę marszałka Województwa Mazowieckiego. Dotyczyć będą firm budujących sieci teleinformatyczne w ramach  projektu „Internet dla Mazowsza”.

Marek Zientek dopytał czy opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy również  pobudowanych na chodniku schodów do sklepu czy podjazdu dla niepełnosprawnych. Naczelnik Koszulińska wyjaśniła, że to również wiąże się uiszczeniem opłaty.

Teresa Koszulińska omówiła też projekt uchwały związanej z zadaniem „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”, o którego dofinasowanie stara się gmina Mszczonów. Grzegorz Kozłowski, zastępca Burmistrza Mszczonowa, wyjaśnił, ze uchwała jest wymagana przy składaniu wniosku o dofinasowanie. Całkowita wartość zadania to około 2,18 mln złotych z czego dofinansowanie wynosi 85 procent tej kwoty. Projekt byłby realizowany w latach 2019-2021. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Propozycje zmian w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie przedstawiła Barbara Ciszewska, kierownik MOPS w Mszczonowie. Jak wyjaśniała Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zamierza pomóc gminom w opiece nad osobami po 75-tym roku życia. Zamiast kierowania osób starszych do domów opieki świadczone byłby im usługi opiekuńcze przez MOPSy. Połowę kosztów z tego tytułu pokrywałoby ministerstwo.

Marek Zientek zwrócił uwagę, że pomoc takim osobom jest bardzo potrzebna. Dopytywał czy objęłaby ona również osoby mieszkające na wsiach. Jak wyjaśniła Barbara Cieszewska objęci byliby nią tylko mieszkańcy miasta. Z wyliczeń Danuty Górniak, księgowej MOPS w Mszczonowie wynika, że dzięki realizacji opieki z pomocą ministerstwa oszczędności sięgałyby około 10 tysięcy złotych. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Proponowane zmiany w budżecie gminy Mszczonów omówiła Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy. Radni zaakceptowali je jednogłośnie.

Z uwagi na nieobecność referenta nie omówiono uchwały związanej z regulaminem dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. W posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa wzięli udział radni: Ryszard Stusiński - przewodniczący komisji; Marek Zientek i Andrzej Osiński - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Barbara Gryglewska – przewodnicząca komisji oświaty, Jerzy Siniarski, Waldemar Suski, Robert Głąbiński, Andrzej Osial, Mirosław Wirowski, Renata Siwiec, Dariusz Olesiński, Marek Baumel.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

  • Komisja budżetu
  • Komisja budżetu
  • Komisja budżetu
  • Komisja budżetu

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556341

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat