Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Podczas wtorkowego (22.05) posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radni wysłuchali informacji związanych z oświatą, opieką społeczną oraz propozycjami Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie na okres wakacji.

Na prośbę referentów jako pierwsi informacje złożyli Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK oraz Michał Szymański, dyrektor OSiR. Jak co roku MOK oraz OSiR działają w tandemie w okresie wakacji. Propozycje zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które czekać będą w MOK przedstawiła Grażyna Pływaczewska. W tym roku akcja „Lato w mieście” będzie miała charakter patriotyczny, ze względu na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zajęcia odbywać się będą  w sierpniu, pod hasłem „Lato to my”. Wśród licznych zajęć wyliczanych przez dyrektor MOK będzie między innymi, wykonywanie flagi Polski, nauka tańców narodowych. Odbędą się też trzy wycieczki, m.in. dla dzieci biorących udział w tegorocznym Jarmarku Mszczonowskim. 

Program MOK chwaliła Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Jak mówiła o patriotyzmie można mówić na różne sposoby, a MOK jest tego dobrym przykładem.

Propozycje wakacyjne mszczonowskiego OSiRu na lipiec przedstawił Michał Szymański. Chętni będą mogli korzystać z hali sportowej. Odbywać się też będą zajęcia dla dzieci pod okiem instruktorów. Piątki obfitować mają w turnieje i zawody. Podobnie jak w ubiegłych latach, dzieci i młodzież z terenu gminy będą mogli korzystać ze zniżek podczas korzystania z Term. Utrzymana została cena 2 zł za godzinę w czasie od godziny 9 do 13. Propozycję o rozszerzenie tej oferty również o rodziców, jeśli rodzina przyjdzie w komplecie na Termy, złożył Robert Głąbiński, radny Miasta Mszczonowa. Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa, na taki wydatek gmina nie może sobie pozwolić. Jak wyjaśniał okres wakacji to czas, gdy Termy zarabiają na siebie. Z tą opinią zgodził się również Michał Szymański. Jak przypomniał, mieszkańcy mają okazję skorzystać z Term po godzinie 18 na bardzo preferencyjnych warunkach. Dyrektor OSiR przypomniał też, że w tym roku Termy obchodzą dziesięciolecie istnienia. W tegorocznych planach jest organizacja turnieju piłki plażowej oraz rozpoczęcie zajęć nauki pływania dla dzieci w ramach programu rewitalizacji Mszczonowa.

Obie złożone informacje, MOK i OSiR, radni przyjęli jednogłośnie.

Analizę projektów organizacyjnych szkół oraz informację na temat zajęć pozalekcyjnych w szkołach złożyła Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Wyjaśniła, że trakcie wakacji nie będą prowadzone zajęcia w szkołach dla dzieci. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem zainteresowania oraz faktem, że wakacje to okres urlopowy nauczycieli. Prowadzenie przez nich zajęć w tym czasie wiązałoby się więc z dodatkowymi wydatkami. W przedszkolach oraz punktach przedszkolnych, w wakacje, będą funkcjonowały dyżury dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ewa Zielińska szczegółowo omówiła też projekty organizacyjne szkół. Poinformowała, że wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez kuratorium. Zwróciła też uwagę, że projekty mogą jeszcze ulec zmianie. Projekty mają za zadane pomóc w uporządkowaniu spraw szkół.

Barbara Gryglewska zainteresowała się jak wygląda funkcjonowanie szkół w drugim roku reformy oświaty i czy któryś nauczyciel w związku z nią stracił pracę. Dyrektor CUW wyjaśniła, że w gminie nie było przypadków zwolnień nauczycieli. Zdarzyły się jedynie przypadki nieprzedłużenia umowy jeśli te dobiegły końca.

Przewodnicząca komisji złożyła też podziękowania za wprowadzenie w szkołach specjalistycznej opieki pedagoga i logopedy. Z informacji złożonych przez Ewę Zielińska, wynika, że liczba dzieci z dysfunkcjami wzrasta. Przewodnicząca gratulowała też bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Podkreślała, że oferta dostosowana jest do każdej grupy wiekowej.

Robert Głąbiński dopytywał o zmiany na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Jak wyjaśniła dyrektor CUW obecna dyrektor złożyła wypowiedzenie. Od pierwszego czerwca, przez dziesięć miesięcy, obowiązki dyrektora pełnić będzie Anna Rusinowska, która do tej pory była zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Radni jednogłośnie przyjęli złożone przez Ewę Zielińską informacje.

Propozycje zmian w uchwale przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej omówiła Barbara Ciszewska, kierownik MOPS w Mszczonowie. Wyjaśniła, że MOPS chce skorzystać z pomocy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany przez nie projekt pomocy dla osób powyżej 75. roku życia zakłada, że usługi opiekuńcze dla takich osób, świadczone przez mopsy, byłyby bezpłatne. Połowę kosztów ponosiłaby gmina, drugą ministerstwo. W ocenie Danuty Górniak, księgowej mszczonowskiego MOPS, to korzystne rozwiązanie. Jak wyjaśniała, jeśli choć jedna osoba zamiast trafić do domu opieki skorzysta z usług MOPS pozwoli to zaoszczędzić około 10 tysięcy złotych rocznie.

Barbara Gryglewska zwróciła uwagę, że projekt Senior + jest bardzo dobrym i potrzebnym rozwiązaniem.

Na rosnące wydatki związane z opieką nad osobami trwale bezrobotnymi zwracał uwagę Józef Grzegorz Kurek. Jak mówił, obecnie w gminie takich osób jest ponad 150. Za każdą MOPS musi opłacać składkę zdrowotną.  W opinii Burmistrza, powinny zostać wprowadzone rozwiązania tej kwestii na poziomie krajowym, tak by osoby trwale bezrobotne, które są zdolne do pracy, odpracowywały opłacane na ich rzecz składki poprzez prace na rzecz gminy.

Barbara Ciszewska omówiła też ocenę zasobów MOPS. Zwracała uwagę na rosnąca liczbę w osób starszych, a co za tym idzie, również wydatków związanych z opieką – usług opiekuńczych i pobytach w domach pomocy społecznej. Właśnie z myślą o seniorach MOPS od kilku lat organizuje spotkania wielkanocne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. W całości finansowane są przez sponsorów.

MOPS pomaga też dzieciom. W ubiegłym roku na wakacje dzięki pomocy ośrodka oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjechało na wakacje 39 dzieci. Odbył się też piknik rodzinny.

Radni jednogłośnie przyjęli złożone przez kierownik MOPS informacje oraz poprali proponowane zmiany w uchwale.

W posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych wzięli udział radni Miasta Mszczonowa: Barbara Gryglewska – przewodnicząca komisji, Renata Siwiec, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Andrzej Osial.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
  • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556248

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat