Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Cenię ludzką aktywność i profesjonalizm

Cenię ludzką aktywność i profesjonalizm

Z Waldemarem Suskim - radnym, strażakiem, pasjonatem sportu, historii i sztuki  rozmawiają  Jarosław Pięcek i Mateusz Milczarek.

Z racji na Pana liczne funkcje i zainteresowania nie ukrywam, że  mam  problem, z wyborem kolejności tematów naszej rozmowy. Najpierw pomówimy z radnym Suskim, a może z prezesem powiatowym  OSP, pasjonatem sportu,   czy też  osobą  uzdolnioną  artystycznie? Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o tym czym Pan się zajmuje i w jaki sposób godzi Pan te wszystkie funkcje i zajęcia.

Radnym Rady Miejskiej jestem od dwóch kadencji. W pierwszej kadencji 2010-2014 byłem wiceprzewodniczącym komisji oświaty i sportu, a po śmierci radnego  Wojciecha Horbota także wiceprzewodniczącym komisji budżetu. W tej kadencji jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Statutowej.  Jako strażak ochotnik  drugą  kadencję  pełnię    funkcję  prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Mszczonów i pierwszą kadencję  jestem prezesem  Zarządu Oddziału Powiatowego OSP. W straży działam już  od  11 lat.  Jestem– jedynym w powiecie- strażackim kronikarzem i prowadzę  kronikę mszczonowskiej jednostki. Współtworzyłem też  Izbę Tradycji OSP w Mszczonowie. Mam dokumenty potwierdzające, że jestem opiekunem izby tradycji i małych muzeów. Ponadto działam w MOK. Na początku przyszłego roku będziemy wystawiać sztukę teatralną. Jestem też komentatorem sportowym. Lubię  sport. Pasjonuje mnie historia. Nie potrafię pozostawać  biernym. Urodziłem się  społecznikiem. Czuję też  potrzebę  doskonalenia się  w tym czym się zajmuję.   Do wszystkiego chcę podchodzić profesjonalnie.  Z tego też  powodu  razem z radnym Markiem Baumelem odbyliśmy szkolenie dla członków komisji rewizyjnej. Przeszedłem też   inne szkolenia, między innymi:  specjalisty do spraw ochrony środowiska,  z zakresu wydatków budżetowych, zrównoważonej gospodarki finansowej w samorządach i odpowiedzialnego zarządzania budżetem lokalnym.

 

Jak udaje sią Panu pogodzić wszystkie obowiązki i  pasje z życiem rodzinnym oraz pracą zawodową?

Nie jest łatwo. Mam przecież swoje obowiązki rodzinne.  Żona, dzieci, wnuczek… Wszystko się   udaje dzięki  zgodnej rodzinie i wyrozumiałej małżonce… Pragnę  jej podziękować za jej cierpliwość i zrozumienie.

 

Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-2018, czas na dokonywanie podsumowań. Proszę  powiedzieć  jakie zmiany zaszły w Pana okręgu wyborczym.  

To rozległy okręg i położony w newralgicznym punkcie miasta. Wciąż ulega on  głębokim przeobrażeniom. Niedawno uporządkowany został na jego terenie plac parkingowy przed kaplicą  pw. Świętego Ojca Pio. To dobrze, że udało się  uporządkować  to miejsce, gdyż  położone przy ciągach komunikacyjnych ulic Tarczyńskiej i Wschodniej pełni ono nie tylko funkcję użytkową, ale także w pewnym sensie reprezentacyjną. Podobnie wygląda sprawa z ulicą Wschodnią w kierunku marketu Biedronka. Tu także udało się  doprowadzić  do pożądanych zmian. Chodnik, ławki, oświetlenie… Z nowych inwestycji, jakie realizowane są  na terenie mojego okręgu muszę  także wymienić  przebudowę ulicy Malinowej.  Podjęte ponadto zostały działania w celu upiększenia ulicy Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wschodnią w kierunku Panoramy. Szykowana jest odpowiednia dokumentacja pod przedsięwzięcie, które zdradzę, że realizowane będzie  w latach 2019 -2021. Arteria ta  stanie się  ozdobą  miasta. To ważne, aby zamożne miasto dbało o swój wizerunek i  prezentowało się atrakcyjnie. Odpowiedni efekt tworzy się nie tylko poprzez wielkie zmiany, ale  także małe ulepszenia i właśnie dlatego przez cały czas zabiegałem o dokonywanie nowych, dodatkowych  nasadzeń ozdobnej roślinności, dostawianie  ławek i tym podobne działania. Chcę, aby mieszkańcy byli dumni z Mszczonowa i całej Gminy. Oczywiście dbałość o swój okręg to jedno, ale Rada jako całość musi tez  spoglądać  szerzej na sprawy gminnej społeczności. Podejmujemy decyzje gremialnie i wspieramy w ich realizacji burmistrza oraz jego urzędniczy aparat. Przyznam, że bardzo cenię  sobie atmosferę  panującą w mszczonowskim samorządzie. Porządek, zrozumienie i chęć  działania… tak najkrócej scharakteryzować  można to jak on działa. Olbrzymia w tym zasługa burmistrza Grzegorza Kurka. Jest jak kapitan drużyny piłkarskiej i to drużyny,  która świetnie radzi sobie w rozgrywkach ligowych.

 

Dobiega końca druga kadencja, w której jest Pan radnym Rady Miejskiej, jak Pan ocenia ostatnie cztery lata działalności samorządu?

W tej kadencji jak już  wspominałem pełnię  funkcję  wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Siłą rzeczy posiadam dużą  wiedzę na temat stanu Gminy i tego jak ona obecnie funkcjonuje. Z pełną  odpowiedzialnością  mogę  stwierdzić, że ostatnie cztery lata, to dynamiczny rozwój całej Ziemi Mszczonowskiej. Nowe inwestycje infrastrukturalne i  udane starania o pozyskanie inwestorów, a przy tym rozbudzenie aktywności samych mszczonowian, co objawia się  chociażby poprzez bardzo  owocne działania poszczególnych organizacji pozarządowych. To szalenie ważne, aby równolegle ze sprawnym działaniem samorządu i umacnianiem się  gminnej gospodarki także samym mieszkańcom „chciało się  chcieć” kreować przestrzeń, która ich otacza.

 

Co konkretnie ma Pan na myśli?

Mówiąc wprost, to że na terenie Gminy działa wiele prężnych organizacji, stowarzyszeń oraz  związków oznacza, iż  Mszczonów stał się  miejscem bardzo atrakcyjnym dla ludzi z inicjatywą. To zjawisko nie wzięło się  z niczego. Sukces Mszczonowa zachęcił jego mieszkańców do działania. Teraz natomiast  ich energia i zaangażowanie dodatkowo stymuluje władze samorządowe do kolejnych wysiłków i tak na zasadzie akcji i reakcji nasza Mała Ojczyzna wciąż  zyskuje, wciąż się  rozwija. Jako prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP dostrzegam tą  prawidłowość bardzo wyraźnie w strażackich szeregach. Jako radny i mieszkaniec Mszczonowa nie mogę  też nie dostrzec,  jaki potencjał mają  w sobie inne organizacje działające na naszym terenie.

 

Jak ten potencjał wykorzystać?

Ułatwiać  działania mszczonowianom z pasją. Chlubić  się  tą  lokalną  siłą. Promować  organizacje i umożliwiać  im umacnianie gminnego wizerunku. Każdy sukces mszczonowianina jest promocją gminy. Należy też  inwestować  w młodzież, gdyż jeśli  ona wyrośnie w  atmosferze sukcesu, to następnie w życiu dorosłym będzie starała się  także go osiągać. Od siedmiu już lat organizuję  konkursy wiedzy pożarniczej dla strażackiego narybku.  Prowadziłem też  świetlice  dla młodych druhów i druhen  w mszczonowskim Domu Strażaka. Patronowałem ponadto  działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dziś  jako prezes Zarządu Oddziału Powiatowego mam jeszcze większe możliwości działania w tym zakresie i nie zapominam ich wykorzystywać.  Te inwestycje „w młodego człowieka” zwracają się  zawsze z dużym zyskiem. Cieszy mnie jako społecznika i lokalnego patriotę, że także inne organizacje potrafią przyciągać  w swoje szeregi młodych i zdolnych.  Wiem jednak, że w świecie, w którym króluje kult   młodości nie wolno nam zapominać  o tym co tworzyło naszą  historię. Należy czerpać  garściami z doświadczenia starszego pokolenia, uczyć  się  od niego i kultywować  lokalne dzieje.  Przekonany o tym tworzyłem nie tak znowu dawno  Izbę Tradycji OSP Mszczonów. Wierzę, że należy pozostawiać  wyraźnie ślady dla przyszłych pokoleń  i dokumentować  pracę  obecną i dlatego od lat prowadzę  kronikę OSP Mszczonów.

 

Ile już  lat piastuje Pan zaszczytne funkcje w  strażackich szeregach?

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego jestem pierwszą  kadencję. Natomiast Zarządem Oddziału Gminnego kieruję  już drugą  kadencję. Warto zaznaczyć, że są to pięcioletnie kadencje i obie zakończą  się  w roku 2021.  

 

Jakie są  najważniejsze potrzeby lokalnych jednostek strażackich?

Przygotowane zostały dokumentacje modernizacji i rozbudowy strażnic dla jednostek w Zbiroży i Grabcach Towarzystwo. Szczególnie Zbiroża ma tu palące potrzeby posiadania odpowiednio dużej siedziby,  gdyż  młodzież  do tej jednostki garnie się  bardzo ochoczo, a i sukcesów jednostce nie brakuje. Pewnie na najbliższych zawodach pożarniczych też  usłyszymy o strażakach ze Zbiroży.

 

Kiedy odbędą się  najbliższe zawody?

Już  16 czerwca na stadionie w Osuchowie zobaczymy aż  dwanaście strażackich drużyn. Do rywalizacji przystąpi: siedem drużyn seniorskich, trzy drużyny młodzieżowe (z Mszczonowa, Osuchowa i Zbiroży) oraz dwa teamy kobiece (Mszczonów i Osuchów).

 

Czekamy więc na strażacki czerwiec…

Dosłownie. Nadchodzący miesiąc będzie obfitował w strażackie wydarzenia. 16 czerwca odbędą  się  wspomniane zawody pożarnicze w Osuchowie. 8 czerwca obchodzić  będziemy Powiatowy Dzień Strażaka, którego główne obchody odbędą  się  w Żyrardowie, a część nieoficjalna (integracyjna) w OSP Korytów. 24 czerwca kolejne  wielkie święto. Jubileusz 90-lecia powstania obchodzić  będzie  jednostka z Wręczy. 21 czerwca będzie miał dodatkowo miejsce zjazd kronikarzy jednostek OSP, w którym także wezmę  udział. W czerwcu w skali całego powiatu wybierzemy ponadto  strażaka roku 2017.  Zgłoszone kandydatury już  ocenia kapituła złożona z następujących osób: druhna Mieczysława Korzonkowska – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, druh Andrzej Oklesiński – były komendant PSP Żyrardów- obecnie w stanie spoczynku, druh Daniel Sawicki – wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego OSP i prezes OSP Żyrardów, druh Krzysztof Sobczyk- skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego i zarazem  prezes OSP Bartniki.  

 

Pan również  jest członkiem wspomnianej kapituły?

Także mam zaszczyt zasiadać  w tym zaszczytnym gronie.

 

Oczekujemy  wszystkich czerwcowych wydarzeń  i życzymy licznych sukcesów.

Dziękuję  i pozdrawiam Czytelników Merkuriusza Mszczonowskiego.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556196

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat