Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet IV. „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów”

Status projektu: zakończony

Okres trwania projektu: 2016-2018

Cel główny: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Cel główny: Zwiększona efektywność energetyczna

Koszt inwestycji: 4 072 834,89 zł

Kwota dofinansowania: 2 694 322,45 zł (ponad 66%)

W maju 2018 roku zakończona została termomodernizacja trzech gminnych budynków: Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespołu Szkół Publicznych i budynku z filią Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie.

Gmina Mszczonów na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W dniu 18 lipca 2017r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w Projektu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Mszczonowa. Całkowita wartość Projektu wynosi 4 072 173,09 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 2 694 322,45 zł.

Zakres prac termomodernizacyjnych, który został zrealizowany  we wszystkich wyżej wymienionych  obiektach obejmuje zainstalowanie absorpcyjnych gazowych powietrznych pomp ciepła zasilanych gazem z podziemnego zbiornika na gaz płynny propan-butan, jako źródła ciepła dla nowej instalacji centralnego ogrzewania,  wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach była bardzo istotna, ponieważ szkoła dotychczas ogrzewana była z kotłowni węglowej. W ramach termomodernizacji zainstalowany został zestaw składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego  o łącznej mocy 60,01 kW wraz ze zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 6400 dm3. W budynku szkoły wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz zamontowano nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Wykonano także ocieplenie ścian zewnętrznych, a następnie położony został tynk akrylowy. W całym obiekcie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zainstalowano  oświetlenie energooszczędne LED. Jako źródło odnawialnej energii na dachu szkoły wykonana została instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 20 szt. modułów w technologii monokrystalicznej o łącznej mocy 5 kW, połączonych szeregowo. Panele od frontu zabezpieczone są hartowanym szkłem, co zapewni doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny wykorzystywana jest na potrzeby własne szkoły.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych (obecnie Szkoły Podstawowej) w Osuchowie również miała na celu  poprawę sprawności systemu grzewczego. Zainstalowany został zestaw składający się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i trzech kondensacyjnych kotłów gazowych o łącznej mocy 172,7 kW wraz z dwoma zbiornikami na gaz płynny o pojemności 4850 dm3 każdy. Zastosowanie nowego źródła ciepła, wymagało wymiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowano także nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ściany i dach szkoły zostały ocieplone, a na ocieplone ściany położony został tynk akrylowy. Wykonano nowe pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej. Równocześnie wykonana została modernizacja oświetlenia, polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED.  Na dachu szkoły zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 20 szt. modułów wykonanych w technologii monokrystalicznej o łącznej mocy 5 kW, połączonych szeregowo. Panele od frontu zabezpieczone są hartowanym szkłem, co zapewni doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny wykorzystywana jest na potrzeby własne szkoły.

Termomodernizacja budynku gminnego z filią Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie obejmowała następujące prace: montaż zestawu składającego się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego  o łącznej mocy 60,01 kW wraz ze zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 4850 dm3, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż nowych grzejników  z zaworami termostatycznymi, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, położenie tynku akrylowego. Podobnie jak w pozostałych obiektach, na dachu budynku wykonana została instalacja fotowoltaiczna, składająca się z 20 szt. modułów w technologii monokrystalicznej o łącznej mocy 5 kW, połączonych szeregowo. Panele od frontu zabezpieczono hartowanym szkłem. Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny wykorzystywana jest na potrzeby własne obiektu. W budynku wykonana została modernizacja oświetlenia, polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED.

Należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko, a przede wszystkim na jego ochronę. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  oraz modernizacja systemów grzewczych i działania termomodernizacyjne zmniejszają szkodliwy wpływ spalania surowców energetycznych na stan powietrza na obszarze gminy, a tym samym pozytywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651597

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat