Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 

        Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest uchwalany na rok kalendarzowy.

 


       Projekt budżetu przygotowuje burmistrz i przedkłada go radzie miejskiej. Projekt budżetu przesyłany jest regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę miejską podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie miejskiej. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym przepisami terminie, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest wspomniany projekt budżetu.

 


Na kształt budżetu wpływają: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

 


        Dochodami gminy są: podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, dochody z majątku gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych i inne dochody.

 


        Wydatkami gminy są środki pieniężne przeznaczane głównie na realizacje zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Na wydatki składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie inwestycji

 

.
        Przychodami gminy są środki pieniężne, które wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach wtedy, gdy w budżecie jest za mało środków własnych, głównie na realizację inwestycji.

 


        Rozchody są to środki pieniężne przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczekZa prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym w aktach prawa miejscowego oraz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Kontrolę gospodarki finansowej gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku.

 

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651593

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat