Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

24.10.2021

Imieniny

Antoniego, Marcina, Rafała

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa

Rok 2016

Gmina Mszczonów z własnych środków zrealizowała następujące zadania wynikające z Programu Rewitalizacji:

1. W dniu 24.06.2016 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania „Adaptacja II piętra Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 2.08.2016 r. została podpisana umowa z terminem zakończenia do dnia 31.05.2017 r.

2. W dniu 24.10.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej i Sportowej”. W postępowaniu został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 9.12.2016 r. został podpisana umowa z terminem zakończenia do dnia 25.05.2017 r.

3. W roku 2016 rozpoczęto realizację zadania „Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej, Zarzecznej i Józefpolskiej do kanalizacji sanitarnej”. Realizatorem tej inwestycji został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Zadanie to będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018.

Rok 2017

W roku 2017 Gmina Mszczonów z własnych środków realizowała następujące zadania wynikające z Programu Rewitalizacji:

1. Roboty budowlane w ramach zadania „Adaptacja II piętra Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” zostały zakończone do końca maja. Zamówiono wyposażenie do pomieszczeń nowego przedszkola i w dniu 1.09.2017 roku uruchomiona została działalność tego obiektu. Na to zadanie zostały wydatkowane środki o łącznej wysokości 2 049 538,00 zł. Efektem realizacji tej inwestycji było pozyskanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W obiekcie zostało zatrudnionych 9 osób, z czego 2 osoby zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Z uwagi na brak dofinansowania, budowa placu zabaw dla nowych przedszkolaków została zaplanowana na I połowę 2019 r.

2. Również do końca miesiąca maja zostały zakończone roboty w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej i Sportowej”. Na to zadanie zostały wydatkowane środki w łącznej wysokości 414 090,00 zł. Efektem realizacji tej inwestycji było połączenie łącznikiem obydwu ulic oraz wygospodarowanie dodatkowych 42 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych), co umożliwi rozluźnienie ruchu samochodów rodziców przywożących i odbierających swoje dzieci z obiektów szkolnych i nowego przedszkola.

3. W roku 2017 kontynuowano realizację zadania „Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej, Zarzecznej i Józefpolskiej”. Na to zadanie w roku 2016 i 2017 zostały wydatkowane środki o łącznej wysokości 224 598,00 zł. Efektem realizacji tej inwestycji było podłączenie 9 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co w znaczącym stopniu przyczyniło się do większej czystości wód rzeki Okrzeszy.

4. W dniu 18.06.2017 r. odbył się „Mszczonowski Festiwal Świętojański” zorganizowany przez Gminne Centrum Informacji. Festiwal rozpoczęła Msza Święta w intencji Rodziny Maklakiewiczów oraz wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Po mszy wystąpił 9-osobowy kameralny zespół smyczkowy Sinfonietta de Girarda z utworem Wolfganga Amadeusza Mozarta Eine kleine Nachtmusik oraz 23-osobowy chór Cantores Reginae Poloniae, który zaśpiewał fragmenty Mszy polskiej Jana Adama Maklakiewicza. Koncertu w kościele wysłuchało około 250 osób. Z kościoła po zakończeniu koncertu ruszył 100-osobowy korowód do parku przy ul. Sienkiewicza prowadzony przez 40 dzieci - uczestników zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Podczas przemarszu grały one na instrumentach perkusyjnych – marakasach i tamburynach. W parku zabawę „na dechach” rozpoczął krótki recital instruktora nauki gry na gitarze oraz jego uczniów (łącznie 6 osób). Potem zagrali także wychowankowie Zespołu Szkół w Osuchowie (łącznie 5 osób).

5. W dniu 20.07.2017 r. zostały ogłoszone zapytania ofertowe na:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i nowych schodów do Miejskiej Biblioteki Publicznej

- wykonanie windy schodowej z zadaszeniem przy wejściu do budynku przy ul. Grójeckiej 45.

Złożone oferty znacznie przekraczały planowane w budżecie środki i z tego powodu obydwa postępowania zostały unieważnione.

W dniu 29.08.2017 r. ponownie ogłoszono zapytania ofertowe na w/w zadania. Na wykonanie windy schodowej z zadaszeniem nie wpłynęła żadna oferta, zaś w ramach zadania dotyczącego Biblioteki wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

6. W ramach działania „Obsługa komputera dla osób 50+” Gminne Centrum Informacji zorganizowało nieodpłatny kurs komputerowy dla 2 grup 11-osobowych w wymiarze 20 godzin szkoleniowych dla każdej grupy. Zajęcia odbywały się od 23.10.2017 r. do 6.12.2017 r. Kurs ukończyły 22 osoby, w tym 14 osób zamieszkałych w obszarze rewitalizacji. Wydatki na realizację tego projektu wyniosły 1 997,95 zł.

7. W ramach działania „Pierwszy krok w biznesie” Gminne Centrum Informacji w dniach 29 i 30.11.2017 r. zorganizowało nieodpłatne zajęcia dla 12 mieszkańców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach 16 godzin szkoleniowych uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami sporządzania biznesplanu, procedurami rejestracji działalności, podatkami związanymi z prowadzeniem działalności oraz pozyskiwaniem środków pomocowych.

8. W dniu 11.12.2017 r. został ogłoszony przetarg na zadanie „Zagospodarowanie Parku Miejskiego” – I etap z terminem zakończenia do dnia 19.04.2019 r.

9. Starostwo Powiatowe z własnych środków uruchomiło w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie w roku szkolnym 2017-2018 klasę z programem nauczania rozszerzonym o ochronę środowiska z elementami OZE  (projekt IV.10). Wprowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej oraz ćwiczenia praktyczne i wyjazdy edukacyjne do zakładów Geotermii Mazowieckiej w ramach podpisanej umowy partnerskiej. Przewidywany jest cykl 3-letni do roku szkolnego 2020-2021.

10. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie projektu Przedszkola „Zabawa uczy i doskonali” w dniu 18.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu.

Wartość projektu, to kwota 765 528 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 612 138,00 zł. Realizacja projektu zakończy się w miesiącu sierpniu 2018 roku.

Dofinansowaniem zostały objęte wynagrodzenia nauczycieli, doposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne, kursy dla nauczycieli, studium podyplomowe dla jednego z nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne i kompensacyjne.

Rok 2017

W roku 2017 rozpoczęła się realizacja projektów rewitalizacyjnych uzupełniających:

1. W roku 2017 Komenda Wojewódzka Policji rozpoczęła budowę nowego Komisariatu Policji w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej (projekt uzupełniający 2.). Zadanie zostanie zakończone i oddane do użytku w miesiącu lipcu 2017 r.

2. Również w 2017 r. rozpoczęto budowę Parku Wodnego „Suntago” (projekt uzupełniający 4.) jako I etap aquaparku Park of Poland. Wartość inwestycji Parku Wodnego to 150 mln euro. Przewidywany termin oddania obiektów do eksploatacji, to II kwartał 2019 r.

Rok 2018

W roku 2018 gmina Mszczonów z własnych środków rozpoczęła realizację zadania wynikającą z Programu Rewitalizacji „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap”. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa. Wartość realizowanego obecnie I etapu to 2 931 000,00 zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to kwiecień 2019 r.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7659982

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat