Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Dofinansowanie to priorytet w inwestycjach

Jakie są obwiązki członka komisji rewizyjnej? Na czym polegają kontrole prowadzone przez te komisję? Jak pilnować wydatków i jednocześnie zabiegać o nowe inwestycje? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Krawczykiem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Jest Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. To jedna z najważniejszych komisji w radzie gminy, a jednocześnie wielu chętnych chyba do niej nie ma, bo to komisja, której zadaniem jest kontrola jednostek urzędu gminy.

Przeprowadzając kontrole nie prowadzimy ich tak, jak instytucje, np.: NIK czy RIO. Naszym zadaniem jest doradzić. Jak wyjaśniano nam podczas licznych szkoleń, kontrola to porównanie. Staramy się pilnować wydatków budżetowych porównując plany z ubiegłego roku z bieżącymi wydatkami. Wszystko po to, by ich nie przekraczać. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów. Analizujemy też wykonanie budżetu gminy, by udzielić Burmistrzowi absolutorium, stosując się do obowiązujących przepisów. Komisja rozpatruje też skargi, które wpływają na Burmistrza, jak również na dyrektorów jednostek.

To chyba jedna z najbardziej zapracowanych komisji?

Komisja nie działa jako odrębna jednostka. By przygotować się do kontroli musimy przejrzeć sprawozdania i dostarczone materiały. Pracujemy zgodnie z planem pracy komisji uchwalonym przez Radę Miejską. Najwięcej pracy mamy przy analizie wykonania budżetów w kontrolowanych jednostkach oraz budżetu gminy. W przypadku skarg wzywane są na posiedzenia zainteresowane strony, byśmy mogli bliżej poznać sprawę.

Członkowie komisji rewizyjnej są w dość trudniej sytuacji. Z jednej strony, jako radni, chcieliby, by inwestycji było jak najwięcej. Z drugiej muszą kontrolować wydatki.

Nie zawsze ograniczamy wydatki. Czasem popieramy wnioski jednostek o zwiększenie wydatków, np.: ze względu na jakieś pilne potrzeby. Na sesjach argumentujemy wówczas, dlaczego większe koszty trzeba ponieść.

Komisja Rewizyjna kontroluje wiele jednostek zajmujących się różnymi sprawami – oświatą, sportem, inwestycjami. To bardzo szeroki przekrój wiedzy. Czy można znać się na wszystkim?

Kontrole merytoryczne w poszczególnych działach prowadzą instytucje nadrzędne, państwowe. My sięgamy do planu, do tego jak to zostało ujęte w planach. Do pomocy mamy prawników, jeśli wymaga tego sytuacja. Cieszy mnie to, że dzięki wykwalifikowanej kadrze zatrudnionej w jednostkach podległych gminie, jej wieloletnim doświadczeniu w planowaniu oraz realizacji powierzonych zadań, Regionalna Izba Obrachunkowa wnosi niewiele uwag, do budżetów opiniowanych przez komisję i otrzymujemy ocenę pozytywną z ich wykonania.

Co daje Panu bycie radnym?

Pomaga mi to w pracy zawodowej. Dzięki byciu radnym mam lepszy kontakt z instytucjami, przez co mogę skuteczniej pomagać mieszkańcom. Jako pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej zależy mi np.: na szybkiej interwencji służb odbierających odpady. Jeśli ktoś z mieszkańców osiedla wyniesie odpady o dużych gabarytach, np.: stary tapczan, itp... na bieżąco jest to odbierane. Nie mamy gdzie takich rzeczy magazynować. Dzięki temu nie psuje to estetyki osiedla. Jak również zimą, przy obfitych opadach śniegu, oprócz naszego sprzętu, proszę o pomoc służby odśnieżające miasto. Burmistrz, miasto pomagają też w realizacji inwestycji – oświetlenie osiedla, kanalizacja. Bycie radnym daje mi także satysfakcję z pomocy innym, pracuję w tym społeczeństwie już bardzo dużo czasu, cieszy mnie uśmiech na twarzy moich wyborców jeśli mogę być pomocny.

Wspomina Pan o inwestycjach. Które w ostatniej kadencji zaliczyłby Pan do najważniejszych?

Na pewno wymiana oświetlenia na osiedlu Dworcowa II i remont kanalizacji. Chciałbym, by w ramach programu rewitalizacji powstały miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Dworcowej. Brak jest dojazdu do banku, apteki, czy choćby do spółdzielni mieszkaniowej. Kiedyś nie można było zrobić tych miejsc, bo ulica była częścią trasy tranzytowej. Niestety nie wszyscy mieszkańcy się zgadzają na taką inwestycję,  jednak wielu ludziom usprawniłoby to funkcjonowanie.

Pełni Pan funkcję radnego od 16 lat. Jak ocenia Pan ten czas? Które z inwestycji uważa Pan za kluczowe dla gminy?

Bardzo ważny był remont oczyszczalni ścieków. Za istotną uważam budowę Term. Oczywiście są głosy, że utrzymanie Term kosztuje, ale dzięki nim dzieci nie kąpią się w niekontrolowanych miejscach. Nie brakuje informacji z całej Polski o dzieciach, które toną w jeziorach, bo nikt nie nauczył ich pływać. Na basenie są ratownicy, którzy dbają o bezpieczeństwo. Nie wiadomo na ile żyć przełożyła się budowa Term. Znam opinie małych dzieci, które bardzo chwalą nasze Termy. Dobrze, że udało się wybudować nowy ratusz. Zdania na ten temat też były podzielone. Dziś wszyscy chwalą inwestycję. Dbając o rozwój oświaty zmodernizowano szkoły gminne oraz przedszkola.

Będzie Pan startował w tegorocznych wyborach

Reprezentuję wyborców z Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i myślę, że swoją dotychczasową postawą nie straciłem zaufania

Jakie ma Pan plany z związane z kolejna kadencją?

Chcę nadal pracować w komisjach, mieć swój udział w doskonaleniu wyglądu gminy, jak też zabiegać o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Chcę pomagać w remoncie ulic na terenie osiedli i zwiększeniu miejsc parkingowych oraz budowie placu zabaw. Osiedla, które były budowane 40 – 50 lat temu nie były przewidziane dla tylu aut. Nikt z resztą tego nie wymagał. Dziś przepisy zobowiązują do utworzenia około 1,2 miejsca parkingowego na każdy lokal. Inaczej inwestor budujący budynek wielorodzinny nie otrzyma pozwolenia na jego użytkowanie. W całej gminie musi być zrównoważony rozwój. Musimy pamiętać o całej gminie, nie tylko o mieście. Są miejsca, gdzie ludzie mają problem z dojazdem do swoich posesji.

Trudno to pogodzić?

Bardzo trudno, bo chodzi o finanse. Jak wybrać miedzy budową chodnika dla wielu mieszkańców, a budową kawałka drogi dla ludzi, którzy nie mogą dojechać do domu? Cała rada z takimi problemami się boryka. Wszystkie inwestycje, które staramy się realizować muszą uzyskać dofinasowanie. To priorytet. Dopiero wówczas zabezpieczamy wkład własny z budżetu gminy.

Nie jest sztuką wydać tyle, ile się ma. Sztuką jest powiększyć budżet.

Zgadza się. Najlepszym sposobem na to jest, świadome planowanie wydatków. Zawsze trzeba też myśleć o tym, że jeśli coś się wybuduje trzeba będzie to utrzymać. Jeśli powstanie chodnik, to trzeba dbać o niego, by nie zarósł trawą.

Jak najwięcej inwestycji z dofinasowaniem zatem życzę i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jarosław Pięcek

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6658988

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat