Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2020

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 lutego 2018 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 lutego 2018 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach uczestniczyli także wiceprzewodniczący RM Marek Zientek i Andrzej Osiński, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie podczas spotkania członków Komisji obecni byli przewodniczący RM Łukasz Koperski oraz radna Barbara Gryglewska.

Jako pierwsza swój projekt uchwały przedstawiła naczelnik Teresa Koszulińska. Dokument w przedstawionej sprawie został już zatwierdzony w 2017 r., kiedy to zmieniano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Obecnie plan ten ma podlegać jeszcze nieznacznym korektom. Polegać one będą m.in. na zmianie przeznaczenia terenów po firmie Budokrusz, które będą mogły być wykorzystane na działalność sportową i rekreacyjną. Radny Robert Głąbiński zapytał naczelnik, gdzie będzie zlokalizowany drugi odwiert Geotermii Mazowieckiej. W odpowiedzi uzyskał informację, że znajdzie się on na przecięciu ulic Termalnej i Północnej. Radny Andrzej Osial zapytał o działkę we Wręczy, która będzie objęta zmianą studium. Naczelnik Koszulińska wyjaśniła, że jest to teren będący własnością firmy Global – inwestora Park of Poland.

Kolejny projekt, w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczył fragmentów obszarów wsi Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo. Obszar objęty uchwałą był podzielony na trzy składowe – dla części z nich już wykonano takie opracowanie. W związku z rozbudową gminy, konieczne jest sporządzenie planu po to, by przeznaczenie działek zaspokajało potrzeby mieszkańców. Niezbędna będzie także w przyszłości rozbudowa działającej oczyszczalni ścieków, która znajduje się właśnie na tym terenie. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił, że uchwała ta jest bardzo ważna i zabezpieczy potrzeby nie tylko mieszkańców, ale także usługodawców, którzy będą działali w okolicy Park of Poland. Zdaniem włodarza gminy, oczyszczanie ścieków na swoim terenie jest zdecydowanie bardziej opłacalne niż zlecanie tego sąsiednim samorządom.

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy Mszczonów na 2018 rok przedstawił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Zakładał on podwyższenie zarówno dochodów, jak i wydatków, o kwotę 96 505 zł. Wiceburmistrz przedstawił także zmiany konieczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mszczonów. Dotyczyły one dwóch części WPF – finansowej oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Burmistrz Kozłowski zaprezentował też projekt uchwały dotyczący udzielania pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Środki w wysokości 130 tys. zł będą przeznaczone na remont drogi powiatowej położonej na terenie gminy. W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Osińskiego burmistrz Kozłowski poinformował, że Powiat Żyrardowski na ten sam cel przeznaczy 150 tys. zł.

Grzegorz Ludwiak, dyrektor ZGKiM, opowiedział o sposobie połączenia Park of Poland z oczyszczalnią ścieków. Niezbędne przyłącze inwestor wykona opłacając je z własnych środków.

Burmistrz Kurek poinformował radnych, że najprawdopodobniej wkrótce wróci sprawa lokalizacji linii 400kV. Odczytał także list w sprawie brakującego ogrzewania w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Radni dowiedzieli się także, że wyłoniony został już wykonawca parku na mszczonowskich błoniach. Gdy tylko pogoda ulegnie poprawie, rozpocznie się budowa drogi do Park of Poland.  Na tym zakończono obrady Komisji, podczas których radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 lutego 2018 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 lutego 2018 r.
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 26 lutego 2018 r.

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6659050

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat