Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wiodącym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego

Stan bezpieczeństwa pożarowego ocenił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Sławomir Dobrowolski. Przedstawił on charakterystykę obszaru i potencjalne źródła zagrożeń. W 2017 r. na terenie gminy Mszczonów odnotowano 263 zdarzenia, co w porównaniu z ubiegłym dało wzrost o 44,5%. Komendant Dobrowolski przedstawił także statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych w zdarzeniach, które zdarzyły się w latach 2010-2017. W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił także działalności operacyjnej i szkoleniowej jednostek OSP z terenu gminy Mszczonów. Starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz chwalił funkcjonowanie strażaków i podziękował komendantowi PSP za ich wspieranie. Swoje sprawozdania złożyli także prezes Powiatowego Zarządu Związku OSP Waldemar Suski oraz Mieczysława Korzonkowska, która zajmuje się sprawami przeciwpożarowymi w Urzędzie Miejskim. Następnie głos zabrali przybyli na sesję RM przedstawiciele lokalnych jednostek OSP. Na zakończenie za ich służbę i poświęcenie strażakom podziękowali burmistrz Kurek, przewodniczący Koperski oraz radny Wirowski.

Pożegnanie naczelnika Urzędu Miejskiego

W czasie sesji Rady Miejskiej odbyło się także pożegnanie długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego. Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, po wielu latach służby dla mieszkańców i Ziemi Mszczonowskiej, odeszła na zasłużoną emeryturę. W imieniu władz samorządowych wraz z bukietem kwiatów życzenia złożyli jej przewodniczący RM Łukasz Koperski oraz jego zastępcy, Marek Zientek i Andrzej Osiński. Ustępująca naczelnik nie kryła wzruszenia a w swoim krótkim wystąpieniu podziękowała władzom za lata owocnej współpracy.

Podjęte uchwały

Ewa Zielińska, dyrektor CUW, przedstawiła uchwałę w sprawie skargi złożonej na dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Pismo to częściowo zostało uznane za bezzasadne. Zaprezentowała również projekt dotyczący ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania w wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mszczonów. Zmiana przepisów spowodowała konieczność ponownego przyjęcia uchwały, w której wprowadzono niezbędne korekty.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę  dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mszczonów, który znajduje się w blisko dworca kolejowego. Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego teren ten otrzyma przeznaczenie pod zabudowę wielorodzinną. Kolejna zaprezentowana uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – drogi w miejscowości Lublinów.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła korekty w budżecie gminy na ten rok oraz wynikające z nich zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami złożył burmistrz Józef Grzegorz Kurek. W okresie tym wydał on pięć zarządzeń, które dotyczyły m.in. stawek wynajmu budynków komunalnych. Burmistrz poinformował także zebranych o postępach w sprawie utworzenia nowej drogi prowadzącej do Park of Poland. Na tym zakończono sesję RM, podczas której zatwierdzono wszystkie przedstawione uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865641

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat