Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

23.2.2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Treść strony

  • Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 20 grudnia 2017 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Zgromadzeni radni rozpoczęli od rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Grzegorza Ludwiaka. Jej tematem było rzekome nieusunięcie korozji w rurach znajdujących się na terenie prywatnej posesji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk poinformował zebranych, że podczas obrad przeanalizowano skargę i uznano ją za bezzasadną.

Milena Suska-Tomaszewska, koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiła główny dokument dotyczący jej działalności. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie obejmuje zadania dotyczące np. zwiększenia dostępności do pomocy, kontroli punktów sprzedających alkohol  oraz profilaktyki uzależnień.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Janina Sitek przedstawiła uchwałę dotyczącą spróchniałego drzewa znajdującego się na terenie Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. W efekcie zniesiona zostanie ochrona jesiona, który stanowi zagrożenie dla przechodzących osób.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę dotyczącą przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Badów Górny. Korekty dotyczyły przeznaczenia znajdujących się w jego obrębie działek.

Wyjaśnienia dotyczące skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła kierownik instytucji Barbara Ciszewska. Po wysłuchaniu szczegółowego przedstawienia sytuacji przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki analizy pisma. W związku ze wszystkimi przekazanymi informacjami radni uznali skargę za bezzasadną.

Kolejna uchwała również dotyczyła pisma, które wpłynęło do Rady Miejskiej. Skarga obejmowała tym razem działalność dyrektora szkoły podstawowej w Mszczonowie. Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Ewa Zielińska, kierująca Centrum Usług Wspólnych. Po ich wysłuchaniu przewodniczący Koperski z uwagi na złożoność sprawy złożył wniosek o rozpatrzenie skargi podczas kolejnych obrad.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski przedstawił założenia budżetowe na 2018 r. Na kolejny rok zaplanowano wydatki w kwocie ponad 74 mln zł przy dochodach rzędu ponad 72 mln zł. Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła zmiany w bieżącej uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na tym zakończono ostatnie obrady Rady Miejskiej w 2017 r.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

5125722

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów. Wszelkie prawa zastrzeżone.