Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • "Zabawa uczy i doskonali" w Miejskim Przedszkolu

Projekt „Zabawa uczy i doskonali” realizowany przez Miejskie Przedszkole

Wszystkie informacje dotyczące Projektu „Zabawa uczy i doskonali” dostępne również na stronie realizatora - Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie w zakładce:

http://www.serwis.mszczonow.pl/2657,projekt-zabawa-uczy-i-doskonali.html

  • Zabawa nadal będzie „uczyć i doskonalić” przedszkolaków

Zabawa nadal będzie „uczyć i doskonalić” przedszkolaków

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończyły się działania związane z projektem „Zabawa uczy i doskonali” realizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczonowie.  Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 zł (79,96%). Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie - Edukacja przedszkolna.

  • Co przedszkolakom pomaga się rozwijać?

Co przedszkolakom pomaga się rozwijać?

Projekt „Zabawa uczy i doskonali”, który jest realizowany przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, to nie tylko nowe, ciekawe zajęcia, które rozwijają najmłodszych. Działanie to polega również na zakupie specjalistycznych i nowatorskich pomocy dydaktycznych.

  • Rozwój, nauka i zabawa

Rozwój, nauka i zabawa

O przedszkolnym projekcie „Zabawa uczy i doskonali” z Ewą Osińską, wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1, rozmawia Dagmara Bednarek.

  • Przedszkolne zajęcia pokazują, że „Zabawa uczy i doskonali”

Przedszkolne zajęcia pokazują, że „Zabawa uczy i doskonali”

W ramach projektu „Zabawa uczy i doskonali”, który realizuje Miejskie Przedszkole w Mszczonowie, odbywa się wiele ciekawych zajęć, które udowadniają, że tytuł działania jest jak najbardziej właściwy. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 zł (79,96%).

  • "Zabawa uczy i doskonali" w Miejskim Przedszkolu

„Zabawa uczy i doskonali” w Miejskim Przedszkolu

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Miejskie Przedszkole w Mszczonowie rozpoczyna realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 zł (79,96%).

Projekt „Zabawa uczy i doskonali” realizowany przez Miejskie Przedszkole

Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dla 250 dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Mszczonów w okresie do listopada 2018 r.

Cele szczegółowe:

1. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 100 dzieci.

2. Poszerzenie ofety edukacyjnej o zajęcia dodatkowe wspierające rozwój 70 dzieci, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnością.

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkola w zakresie pracy z dziećmi (250 w placówce) wymagającymi wsparcia rozwojowego poprzez doszkalanie.

4. Doposażenie przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt i narzędzia.

5. Wyposażenie przedszkola na potrzeby tworzonych nowych miejsc przedszkolnych.

Planowane efekty:

1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 9 osób

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 9 osób

3. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 100 miejsc

4. Liczba dzieci, które rozwinęły swoje kompetencje, zmniejszyły różnice rozwojowe, u których nastąpił rozwój w wyniku udziału w projekcie – 70 osób

5. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 70 osób

6. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 70 osób

7. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych nowo przyjętym dzieciom) – zajęcia logopedyczne – 40 osób

8. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych nowo przyjętym dzieciom) – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 15 osób

9. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych nowo przyjętym dzieciom) – zajęcia psychologiczne – 8 osób

10. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych nowo przyjętym dzieciom) – gimnastyka korekcyjna – 35 osób

11. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych wszystkim potrzebującym na podstawie diagnozy dzieciom objętym edukacją w przedszkolu) – arteterapia – 10 osób

12. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych wszystkim potrzebującym na podstawie diagnozy dzieciom objętym edukacją w przedszkolu) – terapia sensoryczna – 4 osoby

13. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (dedykowanych wszystkim potrzebującym na podstawie diagnozy dzieciom objętym edukacją w przedszkolu) – trening umiejętności społecznych – 10 osób

14. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 6%

Całkowita wartość projektu: 765 527,93 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 612 137,93 zł

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648151

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat