Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

28.11.2020

Imieniny

Lesława, Grzegorza, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 29 maja 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa była ocena działalności Gminnego Centrum Informacji za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach uczestniczyli także wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński i Marek Zientek, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński i radny Mirosław Wirowski.

Działalność Gminnego Centrum Informacji

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Informacji w 2016 r. przedstawiła główna księgowa Joanna Fijałkowska. Zadania jednostki obejmują: działalność szkoleniową, pro-rolniczą i konsultacyjno-doradczą dla organizacji pozarządowych, przeciwdziałanie bezrobociu na terenie miasta i gminy Mszczonów, udostępnianie nowych technologii lokalnej społeczności, promocję gminy Mszczonów, współpracę z innymi podmiotami w celu aktywizacji działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego oraz ochronę dziedzictwa, gromadzenie pamiątek i informacji o historii miasta i gminy Mszczonów. Działania zrealizowane w tym zakresie w 2016 r. pochłonęły wydatki w kwocie 1 229 147,97 zł.

Gminne Centrum Informacji w ubiegłym roku realizowało zadania o bardzo szerokim spectrum tematycznym. W ramach zapobiegania bezrobociu i informacji o rynku pracy prowadzono internetowy „Kiosk z pracą”, przyjmowano oferty pracy od firm oraz poszukujących zatrudnienia, a także udostępniono zakładkę na stronie internetowej GCI, w której użytkownicy sami mogą zamieszczać ogłoszenia m.in. w zakresie ofert pracy oraz sprzedaży.

Kolejnym zakresem działań było wspieranie przedsiębiorczości, w ramach którego zorganizowano szkolenia i warsztaty, przeprowadzano spotkania informacyjne oraz indywidualne konsultacje. GCI co roku realizuje także projekty partnerskie. W 2016 r. były one przeprowadzane w ramach programów FIO Mazowsze Lokalnie oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kolejne działanie dotyczyło bezpłatnego udostępniania pracowni komputerowej oraz usług biurowych świadczonych na rzecz interesantów. W ramach funkcjonowania filii GCI w Osuchowie, prowadzone było doradztwo oraz pomoc w sporządzaniu wniosków dla rolników.

Gminne Centrum Informacji administruje także mszczonowskimi Izbami Pamięci, które co roku przyciągają coraz więcej zwiedzających, szczególnie spoza terenu Ziemi Mszczonowskiej. W ramach propagowania wiedzy o historii zorganizowano m.in. Noc Muzeów. W 2016 r. zakończono także pierwszą edycję zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, w których uczestniczyło łącznie 70 osób.

Zaopiniowanie materiałów na sesję

Kolejną część Komisji stanowiło zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. Jako pierwsza wystąpiła Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, która zaprezentowała projekty uchwał ze swojej dziedziny. Pierwszy z nich dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa. Uchwała dotyczyć będzie prywatnych terenów, które rozciągają się pomiędzy ulicami Warszawską i Malinową. Zmiany planu zagospodarowania są spowodowane pojawieniem się inwestora, który chce tam postawić obiekty zabudowy wielorodzinnej. Radny Robert Głąbiński wyraził zaniepokojenie maksymalną, dopuszczalną wysokością budynków, które mogą przewyższać bloki Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiciel biura urbanistycznego z Otrębus wyjaśnił zebranym, że plan zagospodarowania oraz przepisy budowlane uniemożliwią postawienie obiektów, które będą przeszkadzać dotychczasowym mieszkańcom.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczył także kolejny projekt uchwały. Objęty nim teren także znajduje się we Mszczonowie, przy ulicy Dworcowej. Planowane zmiany będą wprowadzone na wniosek właściciela, który chce działki te przeznaczyć na zabudowę wielorodzinną i usługową. Ostatni projekt uchwały dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Grabce-Towarzystwo i Grabce-Wręckie.

Barbara Ciszewska, kierownik MOPS, przedstawiła radnym ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r. W swoim wystąpieniu zwróciła ona uwagę na problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. Dotyczyły one m.in. pomocy niepełnosprawnym, zagrożeniom dla młodzieży oraz potrzeb rodzin wielodzietnych.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej oraz wynikające z nich korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zakończenie Komisji burmistrz Józef Grzegorz Kurek opowiedział radnym o bieżących zagadnieniach. Premier Beata Szydło zwróciła się z prośbą o przyjęcie repatriantów z Kazachstanu. Włodarz zaznaczył jednak, że gmina nie posiada odpowiednich lokali do ich zakwaterowania, skutkiem czego nie jest możliwe spełnienie życzenia szefowej Rady Ministrów. Burmistrz poinformował także, że inwestor, który chce zbudować obok Term basen głębinowy, czeka już tylko na ogłoszenie przetargu i jest zdecydowany na przystąpienie do realizacji projektu. Oprócz obiektu dla nurków, powstanie też centrum rehabilitacji wodnej. Na tym zakończono obrady Komisji, podczas której radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedstawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6649577

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat