Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.1.2021

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Program Rewitalizacji Mszczonowa – konsultacje już...

Program Rewitalizacji Mszczonowa – konsultacje już zakończone

W Mszczonowie 20 maja zakończyły się  konsultacje społeczne, poświęcone planowanym  na terenie Mszczonowa działaniom  rewitalizacyjnym. W ramach konsultacji odbyły się  spotkania z mieszkańcami oraz udostępniono ankietę, dzięki której każdy mógł zgłosić  do planowanych działań swoje uwagi, zastrzeżenia, ewentualnie dodatkowe propozycje.   Trzecie  z cyklu spotkań konsultacyjnych, odbyło się 17 maja  w dużej sali mszczonowskiego  Domu Strażaka. W jego trakcie na pytania mieszkańców odpowiadali  burmistrzowie Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek i Grzegorz Kozłowski, a także  obecni na spotkaniu  dyrektorzy  gminnych jednostek budżetowych.
Przypomnijmy, że 24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023. Program ten  ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Wyznaczenie „obszarów do rewitalizacji” odbyło się  po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której analizowano sytuację  miejską we wspomnianych wcześniej  czterech sferach. Pierwszy obszar, który zostanie  objęty działaniami rewitalizacyjnymi to   ścisłe centrum  Mszczonowa (rynek, park i błonia przykościelne, Osiedle Poniatowskiego (ulice Poniatowskiego, Młynarska i Kościuszki) oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej, a także  części ulic-  Grójeckiej i Sienkiewicza. Obszar drugi zamyka się  w granicach osiedli Dworcowa I i II, Ośrodka Zdrowia przy ulicy Maklakiewicza oraz dwóch szkół średnich Mszczonowa – LO i ZS. Obszar trzeci, to osiedle Dworcowa III. Natomiast obszar numer  cztery to tereny Wspólnoty mieszkaniowej „Keramzyt”. W tych obszarach zaplanowano szereg działań inwestycyjnych, na które po opracowaniu i przyjęciu przez władze samorządowe  Programu Rewitalizacji będzie można starać  się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Podczas spotkania burmistrzowie omówili  inwestycje, jakie zostały zaplanowane przez samorząd w poszczególnych obszarach. Następnie zapoznali się z propozycjami i uwagami mieszkańców.
Obecnych w Domu Strażaka zainteresowała między innymi sprawa rozbudowanej sieci elektrycznej, która szpeci teren przeznaczony pod przyszły park miejski, jaki ma się  rozpościerać wokół kościoła i plebanii. Burmistrzowie tłumaczyli, że sprawa ta zostanie uporządkowana i pajęczyna przewodów elektrycznych rozwieszona nad miejscem przyszłej inwestycji już  zaczyna być usuwana.
Włodarze miasta odpowiedzieli też  na pytanie dotyczące tego, czy przy parku zostanie wygospodarowana odpowiednia liczba miejsc parkingowych. Parkingi dla odwiedzających  przyszłe tereny rekreacyjne miasta zostały ujęte w planach inwestycyjnych.
Podjęty ponadto został temat przeorganizowania ruchu samochodowego w centrum miasta. Burmistrz Kurek zapowiedział, iż będzie dążył do tego, aby z ulicy Kościuszki na ulicę  Żyrardowską nie można już  było wyjeżdżać. Skrzyżowanie, naprzeciwko  kościoła farnego jest wyjątkowo niebezpieczne i dlatego ulica Kościuszki ma być  w przyszłości ulicą jednokierunkową. Wyjazd z Osiedla Poniatowskiego oraz przylegających  do niego ulic w kierunku centrum Mszczonowa będzie natomiast możliwy dzięki utworzeniu łącznika ulicy Poniatowskiego ze skrzyżowaniem ulic: Żyrardowskiej, Warszawskiej i Rawskiej (koło restauracji). Łącznik ten też będzie jednokierunkowy i umożliwi jedynie wyjazd w kierunku ratusza.
Przybyłych do Domu Strażaka interesowały równie  ograniczenia,  dotyczące wyboru koloru elewacji budynków przy Placu Piłsudskiego. Burmistrz wyjaśnił, że ktoś  opacznie zinterpretował jego zapewnienie o możliwości otrzymania dotacji na odnowienie  elewacji (termomodernicję lub pomalowanie budynku), która będzie mogła być udzielona, ale  pod warunkiem uzgodnienia z przedstawicielami Urzędu Miejskiego doboru odpowiedniej kolorystyki remontowanego budynku, tak, aby nie kontrastował on z elewacją,   dominującego w centrum ratusza.
Oprócz tego podczas spotkania konsultacyjnego dyskutowano o miejskim monitoringu, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Wspominano o spółdzielni socjalnej, która ułatwi zdobycie zajęcia osobom mającym problemy ze znalezieniem pracy. Spółdzielnia ta ma powstać w budynku, w którym mieści się obecnie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Dodatkowo omówione zostały zmiany, jakie są  planowane w budynku komunalnym, stojącym przy ulicy Tarczyńskiej (tzw. starej lecznicy weterynaryjnej). Mieszkańcom przekazana też została informacja o tym, iż na terenie Mszczonowa nie powstanie delfinarium. Zaskoczeniem dla wszystkich była natomiast wiadomość, że już niebawem mszczonowska woda geotermalna będzie butelkowana i w punktach sprzedaży pojawi się pod  nazwą KORONA MAZOWIECKA. 
Spotkanie,  odbyte  17 maja,  było ostatnim z cyklu zebrań konsultacyjnych. Warto więc dla uporządkowania tematu przypomnieć  główne inwestycje, zaplanowane przez władze samorządowe w ramach, rozbudowanego Programu Rewitalizacji Miasta.   
Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd  będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego na przykościelnych błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie całego programu rewitalizacyjnego. Kolejnymi pożądanymi działaniami inwestycyjnymi - zdaniem burmistrza Kozłowskiego - mają  być:  termomodernizacja  budynku OSP oraz  czterech pozostających w gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  powstać  sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej,  przebudowa ulic  Szkolnej  i Dworcowej  (tak, aby wzdłuż  nich  pojawiły się miejsca parkingowe),   przebudowa  i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Jeżynowej, wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B”  Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w którym  to zostaną w przyszłości umiejscowione siedziby organizacji emerytów i rencistów oraz Spółdzielnia Socjalna, zaadaptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31 na potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnosprawnych, remont, przebudowę i termomodernizację  budynku obecnego Komisariatu Policji, do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie centrum miejskiego monitoringu.

Piotr Dymecki

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6839190

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat