Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.1.2021

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Radny Marek Baumel

Ożywiamy nasz Mszczonów

Z radnym Markiem Baumelem rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Marku,  24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023.
Na czym polegać ma ten program i jakie będą jego korzyści dla mieszkańców?

- Może zacznę od wyjaśnienia znaczenia słowa rewitalizacja, które dosłownie oznacza  „przywrócenie do życia, ożywienie” . W przypadku miast, osiedli,  dzielnic dotyczy ono  ożywienia zdegradowanych obszarów, które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek   kryzysu,  wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Program Rewitalizacji Mszczonowa  ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.
Żeby można było wyznaczyć  zdegradowane obszary Mszczonowa przeprowadzane są szczegółowe diagnozy i analizy. Ponadto samorząd Mszczonowa cyklicznie organizuje spotkania z mieszkańcami, które przebiegają w formie konsultacji społecznych.

Czy to oznacza, że mieszkańcy mają realny wpływ na wyznaczenie kierunków i obszarów inwestycyjnych?

- Tak, na tym właśnie polegają konsultacje społeczne. Jako samorząd chcemy zaaktywizować społeczeństwo do wspólnego działania. Podczas spotkań przedstawiane są pomysły, koncepcje i plany inwestycyjne.
Mieszkańcy na bieżąco informowani są jakie inwestycje zostały zaplanowane przez samorząd w poszczególnych obszarach miasta.

Czy można już jasno określić jakie inwestycje są dla samorządu priorytetem?

-  Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd  będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego na przykościelnych błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie całego programu rewitalizacyjnego.  Obszar o którym mówimy miałby znajdować się  za kościołem farnym, zabudowaniami plebanii, wzdłuż rzeki Okrzeszy, aż do wysokości dworku państwa Czarneckich.
Chcemy, aby powstało tam swoiste centrum rekreacyjno-rozrywkowe z muszlą koncertową, fontannami, ławeczkami, gastronomią oraz obiektami sportowymi i miejscem zabaw dla dzieci. Mszczonowskie błonie będą pełnić funkcję integracyjną, gdzie mieszkańcy całymi rodzinami będą mogli miło, leniwie, ale i aktywnie spędzić swój wolny czas.
Dla melomanów organizowane będą liczne koncerty i występy artystyczne grup wokalno-muzycznych działających w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.
Kolejnymi pożądanymi działaniami inwestycyjnymi  mają  być:  termomodernizacja  budynku OSP oraz  czterech pozostających w gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  powstać  sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej,  przebudowa ulic  Szkolnej  i Dworcowej  (tak, aby wzdłuż  nich  pojawiły się miejsca parkingowe),   przebudowa  i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Jeżynowej, wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B”  Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w którym  to zostaną w przyszłości umiejscowione siedziby organizacji emerytów i rencistów oraz Spółdzielnia Socjalna, zaadaptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31na potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnosprawnych, remont, przebudowę i termomodernizację  budynku obecnego Komisariatu Policji, do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie centrum miejskiego monitoringu.

Jakie inwestycje w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023 zaplanowane są do zrealizowania w Pańskim okręgu wyborczym?

- W pierwszej kolejności będzie to zmiana nawierzchni na ulicy Szkolnej oraz budowa dodatkowych miejsc parkingowych.  Modernizacja tej ulicy jest efektem poczynionych zmian modernizacyjno- organizacyjnych o które wnioskowałem przed laty. Mam tu na myśli zmianę organizacji ruchu, tworząc ruch jednokierunkowy. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszyło się notoryczne korkowanie się tego odcinka drogi zwłaszcza w godzinach przywożenia dzieci do szkoły.
W planach gminy jest również przedłużenie ulicy Sportowej.   W tym celu samorząd zabezpieczył środki na wykonanie nawierzchni tłuczniowej, co pozwoli na swobodny przejazd tą ulicą. Zmodernizowany odcinek wkomponuje się w wykonane już przedłużenie chodnika przy tej drodze.
Będąc przy temacie ulic warto wspomnieć także o planie budowy łącznika pomiędzy ulicą Szkolną a Sportową.
Warto podkreślić, że pomimo negatywnej decyzji w roku 2008, to w roku bieżącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego nastąpiło refinansowanie w kwocie 1 797 536.80 złotych inwestycji z lat 2008-2013 dotyczącej budowy nawierzchni i chodników w ulicach: Bagno, Spokojnej, Sportowej, Bocznej, Poniatowskiego, Kościuszki.
Z kolei ze środków projektu Weekend z Termami dofinansowano budowę miejsc parkingowych i chodnika w ulicy Warszawskiej.
Korzystając z okazji chciałbym zachęcić mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w organizowanych konsultacjach społecznych dotyczących lokalnej strategii rozwoju naszego Mszczonowa.

Dziękuję za rozmowę

- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6839166

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat