Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne

Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne- spotkanie drugie 12-05-2016 r.

W Mszczonowie trwają  konsultacje społeczne, poświęcone planowanym  na terenie Mszczonowa działaniom  rewitalizacyjnym. Drugie z cyklu spotkań konsultacyjnych, odbyło się 12 maja  w sali widowiskowej MOK-u. W jego trakcie na pytania mieszkańców odpowiadali  burmistrzowie Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek i Grzegorz Kozłowski oraz obecni w MOK-u radni i  dyrektorzy  gminnych jednostek budżetowych.

24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023. Program Rewitalizacji Mszczonowa  ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Wyznaczenie „obszarów do rewitalizacji” odbyło się  po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której analizowano sytuację  miejską we wspomnianych wcześniej  czterech sferach. Pierwszy obszar obejmuje ścisłe centrum  Mszczonowa (rynek, park i błonia przykościelne, Osiedle Poniatowskiego oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej oraz  części ulic-  Grójeckiej i Sienkiewicza. Obszar drugi zamyka się  w granicach osiedli Dworcowa I i II, Ośrodka Zdrowia przy ulicy Maklakiewicza oraz dwóch szkół średnich Mszczonowa – LO i ZS. Obszar trzeci, to osiedle Dworcowa III. Natomiast obszar numer  cztery to tereny Wspólnoty mieszkaniowej „Keramzyt”. W tych obszarach zaplanowano szereg działań inwestycyjnych, na które po opracowaniu i przyjęciu przez władze samorządowe  Programu Rewitalizacji będzie można starać  się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Podczas spotkania konsultacyjnego burmistrz Grzegorz Kozłowski wymienił, jakie inwestycje zostały zaplanowane przez samorząd w poszczególnych obszarach. Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd  będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego na przykościelnych błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie całego programu rewitalizacyjnego. Kolejnymi pożądanymi działaniami inwestycyjnymi - zdaniem burmistrza Kozłowskiego - mają  być:  termomodernizacja  budynku OSP oraz  czterech pozostających w gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  powstać  sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej,  przebudowa ulic  Szkolnej  i Dworcowej  (tak, aby wzdłuż  nich  pojawiły się miejsca parkingowe),   przebudowa  i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Jeżynowej, wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B”  Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w którym  to zostaną w przyszłości umiejscowione siedziby organizacji emerytów i rencistów oraz Spółdzielnia Socjalna, zaadaptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31na potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnosprawnych, remont, przebudowę i termomodernizację  budynku obecnego Komisariatu Policji, do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie centrum miejskiego monitoringu.

Po przedstawieniu listy inwestycji, na  które samorząd zamierza pozyskiwać  środki zewnętrzne w ramach działań rewitalizacyjnych, samorządowcy przyjęli szereg uwag i propozycji mieszkańców. Wszystkie one posłużą  do opracowania projektu Programu Rewitalizacji, który trafi pod  obrady Rady Miejskiej.

Obaj burmistrzowie zachęcali także wszystkich obecnych na sali, aby wypełniali ankiety dotyczące programu. Każdy może zgłaszać  swoje uwagi do opracowanej diagnozy oraz pomysły dotyczące potrzebnych inwestycji oraz innych działań społecznych, które mogą  pomóc w aktywizacji mszczonowian.

Piotr Dymecki

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668099

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat