Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

27.1.2021

Imieniny

Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Poseł Cicholska

Poseł Cicholska wyjechała z Mszczonowa w przekonaniu, iż gimnazja nie powinny być likwidowane

Poseł Anna Cicholska z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości 26 kwietnia odwiedziła Mszczonów i spotkała się  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z dyrektorami szkół podstawowych, średnich i gimnazjów z terenu powiatu żyrardowskiego. Organizatorem spotkania,  poświęconego zapoznaniu się  z kierunkami reform oświatowych, proponowanych przez Rząd, był burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Udział w posiedzeniu  wzięli także wójtowie Radziejowic  - Urszula Ciężka i Puszczy Mariańskiej - Michał Staniak. Burmistrz Kurek po przywitaniu gości oddał głos poseł Annie Cicholskiej. Ta przedstawiając się wymieniła komisje sejmowe, w jakich działa jako parlamentarzystka. Jedną  z nich jest oczywiście Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pani poseł stwierdziła też, że czuje się zobowiązana wobec mieszkańców powiatu żyrardowskiego, gdyż do Sejmu weszła po zrzeczeniu się mandatu przez burmistrza Kurka. Wybrana więc została pośrednio głosami z tego okręgu wyborczego. Poza tym stwierdziła, że gości  u najlepszego polskiego samorządowca, a to też  pozwala jej sądzić, że oświata na tym terenie gminy Mszczonów jest wyjątkowo dobrze zarządzana.  Pani poseł Cicholska z edukacją  związana jest już  od  30 lat. Pracowała m.in. jako dyrektor placówek oświatowych oraz wizytator. Wyraziła nadzieję, że podczas spotkania, po zapoznaniu jego uczestników z planami rządowymi,  wysłucha konstruktywnych uwag, które później będzie mogła przedstawić  na forum parlamentarnym. Jej zdaniem oświata w Polsce była już  tak często reformowana, że trzeba wyjątkowej elastyczności, aby tak ważnej substancji, jaką  jest ona dla całego narodu,  nie popsuć. Następnie wymieniła najbardziej znaczące zmiany proponowane w edukacji przez Prawo i Sprawiedliwość. Rząd zdecydował ostatnio o zarzuceniu obowiązku szkolnego wobec sześciolatków. Wybór co do tego, czy dziecko ma jeszcze pozostać  w przedszkolu, czy już trafić  do klasy I pozostawiono rodzicom. Ministerstwo Edukacji opowiada się  także za likwidacją  tzw. godzin karcianych. Zgodnie z jego planami – jak można było usłyszeć-  to  samorządowcy powinni formować czas pracy nauczycielom w zależności od potrzeb danej szkolnej społeczności.  Nauczyciel powinien być  związany z jedną  szkołą i w niej się  realizować. W ten sposób wrócić  będą mogły do szkół koła zainteresowań i SKS-y.  Rządzący opowiadają  się  także za ratowaniem placówek oświatowych w niewielkich miejscowościach, gdyż  niejednokrotnie szkoły są  tam jedynymi centrami kulturalno- oświatowymi. W tym celu trwają  prace nad takim ustaleniem subwencji oświatowej, aby zależała ona  nie od ilości uczniów (jak to miało miejsce do tej pory), ale od ilości oddziałów szkolnych. Wśród priorytetowych zmian, jakie mają  być  wprowadzane jest ustalenie maksymalnej liczny uczniów w oddziale do 25 osób.  Nadzór pedagogiczny nie może się  ograniczać do reżyserowanych spotkań kontrolnych, w których – jak to zostało stwierdzone podczas spotkania- rozpisywane są niemalże role do wygłoszenia pomiędzy poszczególnych jego uczestników. Zdaniem pani poseł kuratoria muszą  się  także zajmować  doradztwem metodycznym na odpowiednim poziomie, aby nauczyciele i dyrektorzy mogli w nich upatrywać  wsparcia, a nie tylko rozliczania z efektów pracy. Należy oczekiwać  gruntownej   reformy  programowej. Przewidywany jest powrót do tradycyjnego kanonu lektur oraz odejście od systemu testowego sprawdzania wiedzy. Testy – jak to wynika z dotychczasowych doświadczeń – nie kształtują  kreatywności u młodego człowieka. Są nawet propozycje, aby powrócić  do egzaminów na wyższe uczelnie. Zmiany mają  ponadto zmierzać  do dostosowania zawodowego systemu kształcenia tak, aby odpowiadał on zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W tym celu w proces  kształtowania systemu nauki zawodowej  mają zostać  włączeni miejscowi przedsiębiorcy. Propozycją, która wzbudziła największe kontrowersje była ta, która dotyczyła likwidacji gimnazjów. W dyskusji przeciwko temu rozwiązaniu zdecydowanie opowiedzieli się  dyrektorzy Gimnazjów  z  Mszczonowa - Anna Rusinowska i  Radziejowic - Krystyna Szymańska. Dyrektor Krzysztof Waśkowski z Zespołu Szkól nr 2 w Żyrardowie opowiedział się za powrotem do placówek oświatowych opieki  lekarskiej i stomatologicznej, a także postulował powrót zajęć korekcyjnych i zwiększenia wsparcia pedagogicznego i psychologicznego. Pedagogów i psychologów  - jego zdaniem- jest  w szkołach wciąż  zbyt mało, a potrzeby  korzystania z ich wsparcia  ze względu na problemy, jakie stwarza młodzież  wciąż rosną.  Dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie Marianna Sosińska przedstawiła się jako zwolenniczka wzmacniania szkolnictwa zawodowego, ale jak zauważyła do tej pory w tym zakresie Rząd nie przedstawił jeszcze konkretnych propozycji, więc trudno w takiej sytuacji omawiać coś  co jeszcze nie zostało ujawnione.  Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że najbardziej przerażają  ich zapowiedzi kolejnych reform. Zawsze pojawiają  się  one w chwilach, gdy poprzednie zdążyły właśnie nieco okrzepnąć  i tak na skutek zmian u steru władzy polskie szkoły pozostają  w permanentnym zamieszaniu reformatorskim od ponad ćwierćwiecza. Wójt Staniak zwrócił uwagę  na fakt, jakie zamieszanie powoduje wprowadzanie na rynek możliwości wyboru różnych podręczników dla tych samych roczników. Ten system sprawia, że podręczniki najczęściej nie mogą  być przekazywane do powtórnego wykorzystania przez kolejne roczniki, a to bardzo obciąża rodzinne budżety. Burmistrz Kurek apelował też  do pani poseł, aby w pracach nad reformą oświaty  i jej zarządzaniem  nie zniszczyć  Zespołów Placówek Oświatowych, które naprawdę dobrze sprawdzają  się  w obecnie funkcjonującym systemie. Wyraził też  swoje zdanie, że najkorzystniejszy byłby powrót do finansowania pensji nauczycielskich bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji, czyli odejścia w tym zakresie od subwencji oświatowej. Poddał też  pod zastanowienie, czy  nie należałoby obniżyć  wieku obowiązkowego kształcenia do 16 lat. Poseł Cichocka na zakończenie spotkania zapewniła, że wszystkie propozycje, jakich wysłuchała w Mszczonowie przekaże podczas prac Sejmowej Komisji Edukacji. Stwierdziła też, że „wyjeżdża z Mszczonowa w przekonaniu, iż  gimnazja nie powinny być  likwidowane” – co szczególnie ucieszyło uczestników posiedzenia.

MM

  • Poseł Cicholska
  • Poseł Cicholska
  • Poseł Cicholska

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6865585

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat