Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne, plany,...

Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne, plany, dyskusje

Jakże często spotykamy się ostatnio z określeniem „rewitalizacja”. Dosłownie oznacza ono „przywrócenie do życia, ożywienie” . W przypadku miast, osiedli, dzielnic dotyczy ono ożywienia zdegradowanych obszarów, które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek kryzysu, wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. 24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016- 2023. Program ten będzie obejmował działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Wyznaczenie „obszarów zdegradowanych Mszczonowa” odbyło się po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której analizowano sytuację miejską w czterech wyżej wymienionych sferach. Dokument ten został poddany konsultacjom społecznym. W tym celu do mieszkańców skierowano ankietę, a także zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, jakie odbyło się w dniu 28 kwietnia w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyli w nim burmistrzowie Mszczonowa – Józef Grzegorz Kurek i jego zastępca Grzegorz Kozłowski, a także konsultanci programu rewitalizacyjnego - Marek Dondolewski i Rafał Wójcik. Ten ostatni na początku spotkania przedstawił mieszkańcom obszary na terenie miasta, jakie na skutek diagnozy zostały wskazane jako te, które wymagają rewitalizacji. Obszar pierwszy obejmuje ścisłe centrum Mszczonowa (rynek, park i błonia przykościelne, Osiedle Poniatowskiego oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej oraz części ulic- Grójeckiej i Rawskiej. Obszar drugi zamyka się w granicach osiedli Dworcowa I i II, Ośrodka Zdrowia przy ulicy Maklakiewicza oraz dwóch szkół średnich Mszczonowa – LO i ZS. Obszar trzeci, to osiedle Dworcowa III. Natomiast obszar nr cztery to Osiedle Spokojna. W tych obszarach zaplanowano szereg działań inwestycyjnych i społecznych, na które dzięki opracowaniu i przyjęciu przez władze samorządowe Programu Rewitalizacji będzie można starać się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na lata 2014-2020. Burmistrz Grzegorz Kozłowski podczas swego wystąpienia na spotkaniu w dniu 28 kwietnia przedstawił przybyłym mieszkańcom listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd będzie zabiegał. Wymienił on m.in.: park miejski na przykościelnych błoniach, termomodernizację budynku OSP oraz czterech pozostających w gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają powstać sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej, przebudowa ulic Szkolnej i Dworcowej (tak, aby wzdłuż nich pojawiły się miejsca parkingowe), przebudowa i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Północnej, wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B” Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w którym to zostaną w przyszłości umiejscowione siedziby gminnych organizacji pozarządowych, zaadoptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31na potrzeby punktu rehabilitacji i domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku, a także samotnych i schorowanych, remont, przebudowę i termomodernizację budynku obecnego Komisariatu Policji, do którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzony zostanie centrum miejskiego monitoringu.
Mieszkańcy obecni na spotkaniu w MOK-u zgłaszali także swoje propozycje działań, jakie mogłyby zostać ujęte w planach rewitalizacyjnych. Proszono o taką przebudowę ulicy Warszawskiej, aby dojście do szkoły było bezpieczniejsze niż obecnie. Postulowano zwiększenie liczby ścieżek rowerowych, a ponadto utworzenie linii autobusowej do dzielnicy przemysłowej. Na tą ostatnią prośbę odpowiedział obecny na sali starosta Wojciech Szustakiewicz, który wyjaśnił, że organizacja transportu publicznego należy do jego kompetencji i uwzględni on w swoich planach połączenie na linii Mszczonów – Grzegorzewice. Należy jeszcze podkreślić, że działania inwestycyjne muszą być komplementarne z działaniami społecznymi, jakie będą wdrażane poprzez realizację projektów miękkich z zakresu edukacji, bezrobocia i szeroko pojętej opieki społecznej.
Na zakończenie dyskusji burmistrz Mszczonowa apelował o powszechne wypełnianie ankiet dotyczących rewitalizacji, które są dostępne w siedzibach gminnych instytucji, a także znajdą się w majowym wydaniu Merkuriusza Mszczonowskiego.

  • Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne, plany,...
  • Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne, plany,...
  • Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje społeczne, plany,...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668011

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat