Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2015 roku.

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1

Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów – w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Mszczonów

Zakres zadania dotyczył oznakowania tras rowerowych, realizacji budynku z grotą solną  i sauną oraz zakupu wyposażenia sauny i groty solnej, wykonania instalacji do odzysku ciepła z zrzucanej wody geotermalnej. Projekt pn. „ Rozbudowa produktu turystycznego pn.”Weekend z Termami Mszczonów”” otrzymał dofinansowanie z RPO WM. Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpiło w lutym 2014 roku. Całkowita wartość projektu  764 129,70 zł,  dofinansowanie  496 399,98 zł.

2

Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo

Opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt  - 27 060,00 zł.

3

Zakup klimatyzatorów do Sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2

Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach spotkań OSP Mszczonów. Koszt - 37 000,00 zł.

4

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu

Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie. Celem modernizacji było dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. W maju 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu 16 595 901,29 zł, dofinansowanie 11 318 851,32 zł.

5

Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów

Na realizację projektu Gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Wydatek  dotyczył opracowania  dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów. Całkowita wartość projektu 154 365,00 zł, dofinansowanie 131 210,25 zł.  

6

Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy

Mszczonów – wydatki bieżące

Celem realizacji zadania było uatrakcyjnienie oferty turystycznej gminy Mszczonów.  Zakres: wyposażenie pokoju dla matki z dzieckiem i szatni dla niepełnosprawnych, instalacja 8 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, wytyczenie tras rowerowych, wykonanie map  turystycznych, wybudowanie placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, wybudowanie stanowisk campingowych, zakup: masztów reklamowych, bramy pneumatycznej, namiotu, zakupu 200 szt. zewnętrznych szafek basenowych oraz wyposażenia obiektu Term w dodatkową wannę spa. Projekt pn. „ Powiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” otrzymał dofinansowanie z RPO WM. Podpisanie umowy

na dofinansowanie nastąpiło w lutym 2015 roku.
Całkowita wartość projektu  844 184,58 , dofinansowanie 663 327,17 zł.

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Mszczonów”, na który Gmina pozyskała dofinansowanie
z RPO WM. Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpiło w kwietniu 2015 roku. Całkowita wartość projektu 1 898 790,31 zł, dofinansowanie 711 819,51 zł.
Wartość zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej to kwota 45.519,76 zł, w tym dofinansowanie 22.304,88 zł.

8

Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych

Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego
w Ośrodku Zdrowia w Mszczonowie.
Umowa z wykonawcą podpisana została pod koniec grudnia 2015r., z  terminem realizacji – do końca maja 2016r. Koszt wykonania robót i pełnienia nadzoru inwestorskiego to kwota 190 000,00 zł.

9

Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

Wykonane zostały audyty energetyczne i dokumentacja techniczna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów”  w ramach RPO WM 2014-2020.

 10

Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie

Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w Mszczonowie, na podstawie wykonanej przez wykonawcę, uzgodnionej z zamawiającym, koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu . Obszar ten proponuje się objąć programem rewitalizacji, w celu przywrócenia mu właściwej rangi w strukturach publicznych funkcjonowania miasta.

Umowa z wykonawcą podpisana została 27.11.2015r., z  terminem realizacji – do 30.05.2016r. Koszt wykonania zamówienia to kwota 143 910,00 zł.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651729

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat