Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r

Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara Gryglewska, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk, radny Piotr Chyła.

Tematem posiedzenia komisji była analiza wykonania budżetu Gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku, analiza wydatków OSIR za I półrocze bieżącego roku, analiza dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych w ramach ogłaszanych konkursów za 2014 rok i I półrocze 2015 roku w tym: analiza sposobu rozliczania dotacji oraz analiza sposobu monitorowania przez przekazujących dotację osiąganych efektów w ramach przekazanej dotacji. Ponadto radni zaopiniowali materiały na najbliższą sesję.
Zaproszona na komisję Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji w punkcie dotyczącym analizy dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych w ramach ogłaszanych konkursów poinformowała, że GCI w roku ubiegłym pozyskało dotację w wysokości 12 tysięcy złotych dla Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w celu organizacji inscenizacji Bitwy pod Osuchowem.
Korzystając z okazji Beata Sznajder podkreśliła również, że GCI stara się pozyskać środki unijne na realizację projektu szkoleniowego dla mieszkańców gminy Mszczonów.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że w ramach projektu będą przeprowadzone kursy zawodowe głównie na potrzeby inwestycji Park of Poland oraz rozrastającej się dzielnicy przemysłowej.
W tym samym punkcie głos zabrała Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która wskazała współpracę ze stowarzyszeniem FILOS, zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i środowisku. Stowarzyszenie na ten cel rokrocznie otrzymuje 80 tysięcy złotych dotacji.
Z kolei Michał Szymański, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji przybliżył współpracę swojej jednostki z klubami sportowymi. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem wynikło, że roczna pula dotacji przekazywanej na kluby sportowe wynosi  blisko 400 tysięcy złotych.
Na pytanie przewodniczącego Ryszarda Stusińskiego dotyczące dotacji do mini koszykówki , Michał Szymański podkreślił, że wszystkie zgłoszone propozycje klubów i stowarzyszeń będą brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu i podziale środków na sport.
Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zbycia i nabycia nieruchomości, a także punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Ponadto radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej gminy Mszczonów.

Łukasz Nowakowski

  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r
  • Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 22 września 2015r

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557568

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat