Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie

Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie

W Mszczonowie trwają  uroczyste obchody 25-lecia działalności samorządu. Cykl uroczystości i imprez koordynowany przez Gminne Centrum Informacji, zatytułowany  „Wolny -Samorządny”, rozpoczął się 3 maja, podczas obchodów Święta Narodowego, a  zakończy w trakcie dwudniowego Jarmarku Mszczonowskiego 13-14.06.  Rocznicowa Sesja Rady Miejskiej- będąca częścią  oficjalnych obchodów -   odbyła się   28 maja.  Miała ona niecodzienny  porządek obrad i  specjalną,  świąteczną  oprawę.   Jej część robocza,   poprowadzona została  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, zaś  uroczysta  w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyło w niej blisko dwieście osób, reprezentujących działaczy samorządowych wszystkich dotychczasowych kadencji Rady Miejskiej, radni powiatowi,  burmistrzowie, starosta, zasłużeni Mieszkańcy Mszczonowa, sołtysi,  a także  reprezentanci-  Urzędu Miejskiego , placówek oświatowych i  jednostek organizacyjnych gminy.   Przybyłych na uroczystość powitał inicjator całego rocznicowego przedsięwzięcia - przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Następnie odegrany został Hymn Polski. Po nim przewodniczący poprosił zebranych o pozostanie w pozycji zasadniczej i odczytał nazwiska wszystkich zmarłych radnych i członków Zarządu Miasta. Minutą  ciszy uczczono pamięć śp. : Alfreda Arendarczyka, Tadeusza Woźniaka, Edwarda Stańczaka, Bogusława Karlińskiego, Kazimiery Mirgos, Jerzego Rybińskiego, Edwarda Zabłockiego, Henryka Wójcika, Krzysztofa Gołyńskiego, Wojciecha Horbota i wiceburmistrza Mariana Jackowskiego. 

W  części poświęconej oficjalnym przemówieniom głos zabrali: przewodniczący RM Łukasz Koperski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, ks. dziekan Tadeusz Przybylski (proboszcz Parafii farnej pw. Świętego Jana Chrzciciela), radny pierwszej kadencji Piotr Słojewski, starosta Wojciech Szustakiewicz i pierwszy przewodniczący mszczonowskiej Rady Miejskiej (1990-94) Zdzisław Banasiak.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek  rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań i przeprosin. Podziękował  wszystkim, z którymi dane mu było tworzyć  mszczonowski samorząd, a przeprosił tych, których w trakcie swej kadencji uraził. Praca samorządowca – jak tłumaczył - nie jest łatwa. Cały czas towarzyszą jej lepsze i gorsze kompromisy. Nie wszystkie one są  dobrze odbierane. Burmistrz zapewnił jednak, że zawsze starał się działać  w interesie ogółu mieszkańców gminy i tej zasadzie nadal zamierza dochowywać wierności. Z tego też  powodu bardzo ceni sobie apolityczność władz samorządowych Mszczonowa, bo jak zaznaczył „żadna z partii politycznych nie ma monopolu na rację – rację mają  ludzie i dlatego należy się liczyć się  z ich potrzebami i oczekiwaniami”.  

Ks. dziekan Przybylski, podziękował w swoim wystąpieniu  za to, w jaki sposób mszczonowscy samorządowcy odnoszą  się  do spraw religijnych i jak układają się  relacje pomiędzy nimi, a władzami kościelnymi. Jego zdaniem – od samego początku doświadczał  się w Mszczonowie życzliwości i zrozumienia ze strony władz, które rozumieją potrzeby Kościoła.   

Rady pierwszej samorządowej Kadencji (190-94) – Piotr Słojewski - wspominał,  jakie były początki mszczonowskiej samorządności  i wskazywał na olbrzymi postęp infrastrukturalny, jaki dokonał się w ciągu 25 lat na terenie całej gminy. 

W podobnym duchu wypowiadał się  pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej (z okresu tej samej kadencji) Zdzisław Banasiak. Nawoływał on, aby  Gmina Mszczonów w swoim rozwoju postawiła  teraz  na inwestycje:  ekologiczne, rekreacyjne i nieuciążliwe dla mieszkańców.

Starosta Wojciech Szustakiewicz pogratulował mszczonowskim samorządowcom dynamicznego rozwoju gminy i zauważył, że władze powiatowe nie mają niestety takich możliwości finansowych, aby rozmachem realizowanych przedsięwzięć  dorównać samorządom gminnym. Przemówienie – prowadzącego uroczystości -  przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego zamieszczamy poniżej w całości.

Podczas Sesji  burmistrz Mszczonowa wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli odznakę  „Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa” prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Bożenie Majewskiej. Wszystkim uczestnikom uroczystej Sesji ofiarowali natomiast pamiątkowe albumy    pt. „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” pod redakcją  Beaty Sznajder i Piotra Dymeckiego.

Sesja zakończyła się występem  młodych artystów z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Po programie  artystycznym  w sali klubowej MOK-u odbył się drobny poczęstunek.

Mateusz Milczarek

* * *

Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego, wygłoszone podczas uroczystej części IX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa, poświęconej obchodom 25-lecia działalności mszczonowskiego samorządu.

Dzisiejsza Sesja ma szczególny wymiar. Nam, ludziom samorządu nie trzeba tłumaczyć jak wielkie jest znaczenie tego co wydarzyło się przed 25 laty. Ofiarowano nam, jako mieszkańcom tej ziemi prawo do decydowania o jej przyszłości. Uważam, że my -  przedstawiciele Ziemi Mszczonowskiej wykorzystaliśmy otrzymaną szansę. Przekuliśmy ją  w  25 lat rozwoju.

Wszystko rozpoczęło się w roku 1990. Pierwsza  kadencja, była jak budowanie fundamentów pod  mszczonowski dom. Właśnie wtedy zaczęto skupować  grunty  pod budowę  ulicy Wschodniej, aby wyprowadzić  choć  część ruchu tranzytowego z centrum Mszczonowa.  Budowano wodociągi. Zaczęto kłaść  sieć  kanalizacyjną i  zakończono budowę  oczyszczalni ścieków. Nie były  to inwestycje spektakularne, ale jakże potrzebne. Bez nich dziś  nie moglibyśmy mówić  o mszczonowskim samorządowym sukcesie.  Kolejna kadencja także dzięki temu udanemu początkowi  mogła już okazać  się przełomowa.  W II kadencji powstały początki dzielnicy przemysłowej. Pojawił się pierwszy strategiczny inwestor w postaci firmy FM- Logistic i zaczęła się w Mszczonowie prawdziwa rewolucja - era geotermalna.  Zawiązano spółkę  Geotermia Mazowiecka, nastąpiła rekonstrukcja otworu geotermalnego, zlikwidowano wyeksploatowane kotłownie węglowe i zaczęto  budowę  ciepłowni geotermalnej wraz z wymianą  sieci grzewczych.  To były bardzo ryzykowne inwestycje. Jeśliby się nie powiodły, to miasto pogrążyłoby się w stagnacji. Podjęcie tego ryzyka było możliwe tylko dzięki silnej i zgodnej władzy samorządowej. Druga kadencja była czasem takiej władzy, większości w Radzie Miejskiej,  stworzonej dzięki  zwycięstwu wyborczemu Forum Rzemieślniczego. Forum  Rzemieślnicze trwa do dziś, przeobrażone już w Forum Samorządowe. Efekty mszczonowskiej zgody są niezaprzeczalne.  Współpraca pomiędzy zgodną Radą  i skutecznym Burmistrzem dała możliwość realizacji wielu cennych inicjatyw i inwestycji.

Kolejne kadencje Rady Miejskiej, to zrównoważony rozwój. To takie sztandarowe inwestycje jak: Termy, MOK, ratusz czy też zmodernizowane szkoły, a w końcu pozyskanie części  sąsiedniej gminy w postaci -Wręczy,  Nowego Dworku i Olszówki, wraz z terenami, które już niedługo przyczynią  się  do kolejnych etapów naszego gospodarczego boomu, bo właśnie tam ma powstać  Park of Poland. 

Szanse rozwoju Gminy Mszczonów  są  wręcz niewyobrażalne. Zwróćmy uwagę,   jakie korzyści wypływają  ze zgodnej współpracy. W Gminie Mszczonów  nie ma przewrotów, jest ciągłość pracy i działań samorządowych. Mamy to szczęście, że stabilność w naszych władzach samorządowych trwa już  od całego ćwierćwiecza. Sukces Mszczonowa nie jest przypadkowy. To właśnie dlatego, że zachowujemy konsekwencję w  pracy dla dobra gminy, zyskujemy  przewagę  nad sąsiadami. Gdy inni po wyborach koncentrują się nad tym jak obsadzić   gminne stanowiska, mszczonowianie kończą kolejną  inwestycję lub  ściągają  na swój teren następnego inwestora. Wyborcy to widzą i dlatego darzą nas nieprzerwanie swoim zaufaniem. Mieszkańcy gminy, to świadomi obywatele, którzy doceniają   stabilizację. My nieprzerwanie pracujemy. Wpływy skutecznych mszczonowskich samorządowców sięgają  także powiatu.  Nasz burmistrz, nasz przewodniczący, nasz starosta- wszyscy reprezentujący   Forum Samorządowe. Dziś Gmina i Powiat współpracują  i tworzą  zwarty, współistniejący organizm. Forum, to sojusz wszystkich tych, którzy chcą, aby Mszczonów nie utracił roli lidera w regionie, by Powiat Żyrardowski działał sprawnie i wyrastał nad inne powiaty w kraju.  W stworzonej przez nas organizacji  nie liczą  się  partyjne legitymacje, ale kompetencje i umiejętność współpracy z mieszkańcami. Dzisiejsze obchody 25 -lecia Wolnego Samorządu, to też  święto mszczonowskiej zgody i samorządowej skuteczności. Oby trwały one jak najdłużej.  Na koniec swojego przemówienia pragnę  złożyć gorące podziękowania wszystkim, którzy swoją działalnością społeczną, czy też  pracą  zawodową przyczynili się  do rozwoju samorządności w naszym  ukochanym, wielkim Mszczonowie. Dziękuję za uwagę.

 

 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie
 • Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556241

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat