Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Nowo oblicze oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich

Nowe oblicze oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nowoczesność połączona z praktycznością to efekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, która zakończy się w maju 2015 roku.
W wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”.
Na ten cel samorząd Mszczonowa uzyskał wsparcie finansowe na poziomie 77,01 % ,co stanowi kwotę 11 318 851,32 złotych, przy całkowitej wartości projektu w wysokości 16 618 358,29  złotych.
Wykonawcą  modernizacji oczyszczalni zostało wybrane konsorcjum Firm w składzie: Lider - FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach oraz  Partner -Eko-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie za kwotę 12.878.100,00 zł. Natomiast funkcję inżyniera kontraktu na budowie pełni Firma SAFEGE Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Solec 22 w Warszawie za kwotę 212.790,00 złotych.
Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca rozpoczął prace budowalne w czerwcu 2014 roku określając czas zrealizowania inwestycji do maja br.
W ramach prac Wykonawca przeprowadził modernizację obiektu dostosowując procesy technologiczne do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do odbiornika oraz unowocześnienie rozwiązań technicznych dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych.
Oczyszczalnia wymagała bowiem wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu.
W celu usprawnienia pracy oczyszczalni w ramach projektu wprowadzono nowe urządzenia wstępnego, mechanicznego oczyszczania – kraty gęstej i piaskownika, dzięki którym wyeliminowany został etap uciążliwych prac ręcznych.
W wyniku modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami na oczyszczalni zostanie zautomatyzowane. Dodatkowo wykonano gruntowny remont istniejącego budynku administracyjno-technicznego polegającego na wymianie pokrycia dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji wewnętrznych, przebudowie kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby załogi w tym  m. in. dostosowanie szatni, łazienek i pokoju socjalnego do wymagań przepisów. Ponadto teren oczyszczalni zyskał nowy wygląd dzięki remoncie istniejących dróg wewnętrznych oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń zieleni.
Przypomnijmy, że nadrzędnym celem projektu była poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Mszczonów i ich ochrona przed zanieczyszczeniami.
Realizacja  tego celu nastąpiła poprzez działania służące uporządkowaniu gospodarki ściekowej: rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.
Projekt zakładający wdrożenie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków przyczynił się do spełniania  przez gminę obowiązków w zakresie gospodarki ściekowej wynikającej z dyrektyw unijnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Warto podkreślić, że projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwsze dwa obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km w Grabcach Józefpolskich, która została zrealizowana w latach 2011-2012 oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie w ulicach Ks. Poniatowskiego, Spokojna, Bagno, Boczna i ulicy Szkolnej, łącznie 1,8 kilometra. Prace zostały zrealizowane w latach 2010 – 2011.
Ostatnim etapem projektu była zaś modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Łukasz Nowakowski

 

 

  • Bioreaktor po modernizacji
  • Budynek socjalny po remoncie
  • Budynek techniczny - higienizacja osadu
  • Budynek techniczny - sitopiaskownik

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849551

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat