Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Konkurs: Selfie Mszczonów

Konkurs - Selfie z Mszczonowem w tle

Regulamin konkursu „Selfie z Mszczonowem w tle”

w ramach obchodów XXV-lecia samorządu terytorialnego

 

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

2.      Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.

3.      Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

 

Założenia

1.     Konkurs skierowany jest do wszystkich Mieszkańców gminy Mszczonów w wieku 11-17 lat.

2.     Przedmiotem konkursu jest zdjęcie selfie, w którym tłem będzie miejsce zlokalizowane na terenie miasta lub gminy Mszczonów. Ideą konkursu jest pokazanie w niebanalny sposób ciekawych miejsc zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mszczonów.

3.   Powinno być ono wykonane zgodnie z definicją „Selfie”- rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.

4.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

5.    Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

 

Warunki uczestnictwa

1.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie sobie zdjęcia selfie, w którym tłem będzie miejsce zlokalizowane na terenie miasta lub gminy Mszczonów.

2.  Zdjęcie należy przesłać najpóźniej do dnia 17.05.2015 r. do godziny 23.59 na adres mailowy: selfie@biblioteka-mszczonow.pl razem ze skanem oświadczenia, podpisanym przez osoby pełnoletnie albo przez opiekuna prawnego, w razie gdy w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej biblioteki – pod adresem www.biblioteka-mszczonow.pl w zakładce „Konkursy”, a także w bibliotece w Mszczonowie (ul. Szkolna 3) i w filii w Osuchowie (ul. Piekarska 2) w godzinach otwarcia bibliotek. W przypadku braku możliwości wykonania skanu oświadczenia istnieje możliwość dostarczenia oświadczenia do siedziby biblioteki w Mszczonowie (ul. Szkolna 3 – obok gimnazjum) lub wysłania pocztą (decyduje data wpływu do biblioteki – maksymalnie do 17.05.2015)

3.   Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

4.     Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Użytkownik osób, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku także tych osób. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi.

5.   Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

Termin obowiązywania konkursu

1.  Najpóźniej do dnia 17.05.2015 r.  do godziny 23.59 należy wysłać mailem na adres selfie@biblioteka-mszczonow.pl zdjęcie i wypełnione oraz podpisane oświadczenie (skan) lub dostarczyć podpisane oświadczenie do biblioteki w Mszczonowie (w godzinach otwarcia placówki).

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie w czerwcu 2015 r. w ramach „Wolny – Samorządny” – obchody 25-lecia samorządu terytorialnego.

 

Wyniki konkursu i nagrody

1.    Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu za I,II,III miejsce, jak i również przyzna 3 wyróżnienia.

2.     Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

3.     Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

4.      Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

5.   O miejscu i czasie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo zgodnie z danymi podanymi w oświadczeniu.

 

Postanowienia końcowe

1.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników.

3.  Wszelkie informacje będą dostępne z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.biblioteka-mszczonow.pl i pod nr tel. 46 816-66-54 (kontakt telefoniczny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00-18.00)

 

 

 

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849535

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat