Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

1.12.2021

Imieniny

Edmunda, Blanki, Natalii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • LEADER w gminie Mszczonów

LEADER w gminie Mszczonów

Dotacje zewnętrzne większości Polaków kojarzą się z wielomilionowym wsparciem na realizację ogromnych inwestycji. Rzeczywiście, bardzo często właśnie taki mają charakter, jednak czytając tabliczki informujące o współfinansowaniu, które ustawiane są przy drogach, czy budynkach, łatwo zapomnieć o tym, jak bardzo kształt „małej Ojczyzny” zmieniają także te, które nie osiągają zawrotnych, siedmiocyfrowych sum. Jednym z takich Programów, które upiększają oblicze obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich gmin jest Leader, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogromną zaletą tego działania jest wspieranie inicjatyw oddolnych, czyli zgłoszonych przez same społeczności lokalne: jednostki samorządowe, stowarzyszenia czy przedsiębiorców. Wyjście naprzeciwko potrzebom mieszkańców jest możliwe dzięki funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD), które opracowują Lokalne Strategie Rozwoju, a następnie,  zgodnie z nimi, wstępnie opiniują zgłoszone projekty. Złożone w ramach Leadera wnioski są więc rozpatrywane przez samych mieszkańców, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby ludzi z ich okolicy. Nadrzędnym cele wszystkich działań tego Programu jest „aktywizacja mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich”, co pozwalają osiągnąć partnerstwa zawiązywane pomiędzy trzema sektorami: publicznym, gospodarczym i społecznym.

Mszczonów terytorialnie wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, która oprócz niego obejmuje swoim zasięgiem także Żabią Wolę (siedziba LGD), Radziejowice, Jaktorów, Grodziska Mazowiecki, Nadarzyn, Nową Suchą, Sochaczew, Baranów, Teresin i Rybno. Wśród jedenastu gmin, to właśnie Mszczonów pozyskał najwięcej funduszy na realizację największej liczby projektów ważnych dla jego mieszkańców – wartość złożonych wniosków osiągnęła 1 186 502,37 złotych. W ramach otrzymanych dotacji udało się zrealizować wiele inicjatyw, które zgodnie z nadrzędnym celem, aktywizowały mieszkańców oraz trwale zmieniały krajobraz ich „małej Ojczyzny”. W ramach części Leadera obejmującej odnowę i rozwój wsi udało się dofinansować budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary. Otrzymana dotacja w kwocie 295 207,00 złotych dała dzieciom z tego terenu możliwość rekreacji i rozwoju sportowych pasji na nowoczesnym obiekcie, zapewniając jednocześnie możliwość spędzania wolnego czasu w sposób zdrowy i bezpieczny. Leader zmienił także rzeczywistość dwóch strażackich jednostek z terenu gminy. Dzięki staraniom władz miasta udało się otrzymać wsparcie w kwocie 250 000,00 złotych na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie. Z kolei w ramach tzw. małych projektów OSP Mszczonów zrealizowała projekt dotyczący zakupu nowych instrumentów dla działającej w jej ramach najstarszej w Polsce strażackiej Orkiestry Dętej. Dofinansowanie w wysokości 20 650,00 złotych pozwoliło na wymianę przestarzałego sprzętu muzycznego na najnowszy po to, by muzycy zasłużonego zespołu nadal mogli czarować swoją grą mieszkańców i nie tylko.

Małe projekty realizowane w ramach Leadera, to także szereg inicjatyw polegających na organizacji imprez i wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność. Jedną z nich była „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” dofinansowana w kwocie 25 000,00 złotych, która pozwoliła mieszkańcom na poznanie wojennych dziejów Mszczonowa. Wsparcie otrzymały także lokalne cheerleaderki, którym udało się zrealizować dwa projekty: „Wakacyjna Szkoła Cheerleaders - od zabawy do sukcesu” z kwotą dofinansowania 9 856,00 złotych i warsztaty tańca „Różne style jeden taniec” z dofinansowaniem 3 067,08 złotych. Nie były to jednak jedyne działania promujące zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną. Swój projekt „Pod sztandarem Sokoła – festyn sportowo-kulturalny” zrealizował także Klub Sportowy „Mszczonowianka” , który na ten cel otrzymał środki w wysokości 23 795,20 zł. Impreza integrująca wiele lokalnych podmiotów miała pokazać tradycje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, do których klub nawiązuje swoją działalnością oraz promować aktywny tryb życia, szczególnie u młodzieży. Wszystkie historyczne wydarzenia, które często pojawiały się jako tło składanych wniosków zostały połączone w jednym, który miał trwale upamiętnić dawne dzieje Ziemi Mszczonowskiej. W ramach Projektu  „Ziemia Mszczonowska - Moja Mała Ojczyzna” został stworzony i wydany ilustrowany album opowiadający o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z historią Gminy Mszczonów. Środki z programu LEADER przeznaczone zostały ponadto także na oddolne inicjatywy mieszkańców miasta i gminy Mszczonów. Jak podkreślił burmistrz Józef Grzegorz Kurek w swoim wystąpieniu podczas jednej z projektowych imprez, ważne jest, by organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe pozyskiwały na swoje działania zewnętrzne środki finansowe nawet w niewielkiej kwocie, ponieważ dzięki temu możliwe jest realizowanie większej ilości inicjatyw, tak przecież cennych zwłaszcza dla mieszkańców małych, miejsko-wiejskich terenów.

            Podsumowaniem działalności w ramach Leadera jest stworzenie questów, czyli gier terenowych prowadzących mieszkańców i turystów po ciekawych zakątkach gmin  zrzeszonych w LGD „Ziemia Chełmońskiego”. W Mszczonowie, ze względu na jego ciekawą historię oraz dynamiczny teraźniejszy rozwój, powstaną dwie tego typu zabawy, które będą dostępne dla miłośników spacerów i przygody już od czerwca 2015 r. (więcej informacji  na temat questów w Mszczonowie dostępne będzie w Punkcie Informacji Turystycznej na Termach Mszczonów).

oprac. Gminne Centrum Informacji

  • LEADER w gminie Mszczonów
  • LEADER w gminie Mszczonów
  • LEADER w gminie Mszczonów

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7849814

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat